Żyj tak abyś brakował innym

Kategoria: Fragment

Powinniśmy żyć w taki sposób, żebyśmy brakowali, gdy już nas nie będzie. Będzie się tęsknić za tymi ludźmi, gdy już odejdą, którzy dawali i służyli najwięcej.


Pomyślcie o tym jak cenni są ci którzy dawają. Myślę, że ludzie którzy dawają są najbardziej – kto to był? McCheyne? Śpiewamy jedną z jego pieśni – myślę że to on powiedział że powinieneś tak przeżyć swoje życie żebyś brakował innym gdy już cię nie będzie. I za nikim innym tak bardzo się nie tęskni jak za tym który daje. Pomyślcie o Dorkas (Tabicie) gdy umarła. Wiecie o czym jest smutno mówić? Są pewni ludzie w tym pomieszczeniu którzy gdyby teraz umarli, nie brakowaliby oni tak bardzo nikomu ponieważ są tymi którzy biorą. Jesteś wyczerpawaczem. I twoje życie nie charakteryzuje się tym że dawasz innym. Tęskni się za tymi którzy dawają. Dawcy oddziałowują na ten świat bardziej niż inni. Dawcy. Jakże cenni są dla kościoła!