Nie módl się jak modalista

Kategoria: Fragment

Wiecie czego nie chcemy? Nie chcemy żeby ktoś w naszym kościele wspierał modalizm. W przeszłości mieliśmy taki przypadek. I wiecie, czasem myślę że to nie są ludzie, którzy starają się błędnie pojąć Trójcę, ale jeśli kiedykolwiek słyszeliście jak ktoś się modli i zwraca się do Boga Ojca i mówi, „Dziękuję Ci że umarłeś za nas,” czy coś w tym rodzaju. Słyszałem to. Nie módlcie się tym sposobem ponieważ nie jest to prawda. Bóg Ojciec nie umarł za was. Pan Jezus Chrystus za was umarł. Nie jesteśmy modalistami. Czym jest modalizm? Tym, że w zasadzie mamy jedną osobę która prezentuje się ludzkości w trzech modach czy w trzech formach czy w trzech manifestacjach. Jako chrześcijanie mamy trzy osoby które miłują siebie nawzajem. Jezus nie twierdzi, kiedy mówi że miłuje swojego Ojca że miłuje sam Siebie. Istnieje miłość pomiędzy tymi trzema Osobami. Istnieje interakcja pomiędzy tymi trzema Osobami w Trójcy. A modalizm jest błędną teologią. Jeśli ten krótki fragment wywołał więcej pytań w twoim umyśle na temat doktryny Trójcy, odwiedź bardziej dogłębne źródła na Illbehonest.com pod tematem: Trójca