Czy dziesięcina jest standardem chrześcijańskiej ofiarności

Kategoria: Fragment

Mit numer 9: Dziesięcina jest standardem chrześcijańskiej ofiarności. I nie mam wątpliwości, że wielu z was uwierzyło w ten mit. Mieliśmy ludzi którzy przychodzili do tego zboru i byli przekonani, że dziesięcina jest Bożym standardem ofiarności. Nie jest. Pozwólcie że powiem wam to bardzo wyraźnie. Nie jest. Wielu ludzi lubi odwoływać się do Księgi Malachiasza 3:8. „Czy człowiek okradnie Boga? Wy jednak mnie okradacie. Lecz mówicie: Z czego cię okradamy?” I oczywiście są tu wspomniane dziesięciny. Więc ludzie przenoszą tą myśl do Nowego Testamentu i twierdzą, że kiedy Jezus mówił do faryzeuszy, że składają dziesięcinę z kopru z mięty, i z kminku, i Jezus powiedział, że te rzeczy mieliby czynić. Chciałbym przypomnieć wam o jednej rzeczy: Zanim zasłona rozdarła się na dwoje, Jezus również obchodził paschę. Powiedział również trędowatym których uzdrowił aby ukazali się kapłanowi. Szanował On przymierze Starego Testamentu. Ale gdy dotrzecie do Nowego Testamentu, nie odnajdziecie nawet wzmianki o dziesięcinie. Gdy apostołowie wyruszyli do pogan którzy nie posiadali Starego Testamentu, to nigdy nie wspomnieli o dziesięcinie. Pozwólcie że powiem to, dziesięcina – innymi słowy 10 procent – nie była nawet standardem w Starym Testamencie. Powiecie: co? Zawsze się nam o tym mówiło. Tak, nauczali tego krętacze i nauczyciele 'ewangelii zdrowia i dobrobytu’, a czasem po prostu wprowadzeni w błąd, niebiblijne nauczający dobrzy ludzie. Ale posłuchajcie, nie będę omawiał teraz całego zagadnienia dziesięciny, ale chcę wam przeczytać krótką notatkę od Johna MacArthura. MacArthur napisał, „Płaciłeś 10% Lewitom (jest to dziesięcina) gdy działali oni w imieniu Boga w sprawowaniu władzy. Płaciłeś 10% na przygotowanie narodowych świąt których było wiele. Następnie płaciłeś dalsze 10% co każde trzy lata które były przeznaczane na ubogich i wdowy. Więc jeśli to podsumujesz, to płaciłeś rocznie około 23,3 procent. Był to system podatkowy. Był to system podatkowy finansujący władzę i jej religijne działalności, i jej opiekę społeczną, więc kiedy współcześnie ludzie mówią że chcą teraz dawać dziesięcinę, podobnie jak w Starym Testamencie, to nie mogą zatrzymać się na 10 procentach. Powinni dawać 23.3 procent. Dodatkowo, w każdym roku płaciło się pół szekla na świątynny podatek. Dodatkowo, jeśli miałeś pole, to musiałeś zbierać plony w wytyczonym okręgu i pozostawić rogi pola dla ubogich. Był to zyskowo-podziałowy plan. Jeśli upuściłeś bele siana ze swojego wozu w drodze do stodoły, to musiałeś zostawić ją dla ubogich. Więc MacArthur szacuje, że tak naprawdę dawałeś pod Staro-testamentowym przymierzem około 25 procent.” Jeśli kiedykolwiek przyjdziesz z kręgu ludzi którzy kochają Malachiasza 3:8 – powiesz: bracie, lubisz być biblijny. Dlaczego nie udowodnisz tego wszystkiego ze Starego Testamentu? Ponieważ nie chcę poświęcać teraz całego kazania na dziesięcinę. Ale wysłuchajcie mnie. Księga Malachiasza 3:8 nie mówi: Czy człowiek okradnie Boga przez nie dawanie dziesięciny? Po pierwsze, pisze tam, „z dziesięcin” w liczbie mnogiej. A po drugie pisze tam, „z dziesięcin i ofiar.” Widzicie, prawo wymagało żebyście dawali tak dużo, co według MacArthura wynosiło około 25 procent. Nie dostaliśmy się nawet do dobrowolnych ofiar. których również było wiele. A Bóg powiedział: okradacie Mnie nie tylko z dziesięcin – ale okradacie Mnie z dziesięcin i z datków, i z ofiar. Z tych dobrowolnych ofiar. I posłuchajcie, poganie – ci ludzie w Koryncie, którzy byli poganami. Nie mieli Pism Starego Testamentu. Kiedy Paweł tam przyszedł, powiedział, w 2 Liście do Koryntian 8 i 9, powiedział: przekonam tych Koryntian do ofiarności. Jeśli miałby on prawo do którego mógłby się odwołać, to by się do niego odwołał. Ale zauważcie, martwa cisza. Do czego się odwołał? Odwołał się do przykładu Macedończyków których serca płonęły miłością, nie można było ich powstrzymać od dawania. Zgadnijcie do czego jeszcze się odwołał? Do przykładu Jezusa Chrystusa który będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyśmy ubóstwem jego ubogaceni zostali. Wykorzystał mannę jako przykład. Pamiętacie? Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało? Mówi o tym, że Bóg miłuje ochotnego dawcę. Mówi o tej zasadzie, że kto sieje obficie, obficie żąć będzie. Ale kto sieje skąpo… powiedział to. Mówi także że przez twoje dawanie zaspokajasz potrzeby innych. Więc istnieje to. Możesz rozweselić swoją duszę kiedy dajesz. Zaspokoić potrzeby innych ludzi. Mówi także, że gdy dajesz, to Bogu będzie składane dziękczynienie. To Go uwielbi. Powiedział również że gdy dajesz, to ludzie którym coś ofiarowałeś będą za tobą tęsknić i będą cię miłować, i będą ci wdzięczni, i będą się o ciebie modlić. Odwołuje się do wszystkich tych rzeczy. Ciągle i ciągle. Nieustannie. Odwołuje się do wszystkiego, co przyjdzie mu na myśl, ale nie odwołuje się do dziesięciny. Nigdy pisząc do pogan nie odwołuje się do dziesięciny. Więc jeśli masz ten sposób myślenia że 10 procent – To co mówię? Jak dużo powinniśmy dawać? Nie wiem, ale wdowa dała wszystko. Zacheusz dał połowę. A pierwsi chrześcijanie oddawali swoje pola. Jaki jest standard? Bracia, nie zamierzam być waszym sumieniem. Ale jeśli przyjdziecie i wypiszecie czek: $118.23 Bracia, to jest dość legalistyczne. To nie wygląda jak czek który jest dawany z miłości czy z ochotnego serca. (incomplete thought) Rozumiem, że jeśli sprzedacie jakąś rzecz i macie dokładnie taką sumę pieniędzy i zamierzacie ją ofiarować, więc ją ofiarujecie, podobnie jak w przypadku gdy została sprzedana rola. Byli tam pewni ludzie którzy nie dali dokładnie wszystkiego co obiecali że dadzą. Ale rozumiecie o czym mówię. Bracia, nie chcecie żeby wasze dawanie było legalistyczne – niech będzie ono powodowane miłością, ochotnym ofiarowaniem. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Wiem że to przedłużyłem. Ostatnią rzecz jaką mam jest to: Mit nr 10: Tylko jeśli Bóg zaopatrzy, możemy dokończyć dzieło.