Chrześcijaninie, Bóg jest twoim Ojcem

Kategoria: Fragment

Gdy mówimy o jednym Bogu i Ojcu wszystkich, który jest we wszystkich, to nie jest to uniwersalne stwierdzenie o całym stworzeniu, ani nie jest to uniwersalne ojcostwo Boga wśród wszystkich ludzi. Jest to stwierdzenie – pamiętajcie – które łączy lud Boży. To jest podobnie jak we fragmencie – gdy Jezus powiedział Marii, „idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.” Powiedz moim braciom. „Wasz Ojciec” To jest ta idea. To jest idea stojąca za słowem „wszystkich” – wyjątkowe chrześcijańskie wyrażenie. Rzecz w tym, że mogę znaleźć w Starym Testamencie fragment w którym Bóg jest nazywany „Ojcem” – w Księdze Malachiasza, ale Izraelici nie nazywali Boga „Ojcem”. Katolicy – tak, raz na jakiś czas mogą użyć to wyrażenie, ale skupiają się oni na matce. Muzłumanie nie nazywają Allaha „Ojcem” ponieważ nie jest ich ojcem. Nie jest on figurą ojca. My mamy jednego Boga i Ojca wszystkich. Jest to chrześcijańskie wyrażenie: „wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!” Zauważcie że jest napisane „Ojciec wszystkich”. Podoba wam się to? „Ojciec wszystkich” Bóg nie jest taki jak ojciec. On jest Ojcem. Jest Ojcem dla każdego ze Swoich dzieci. Dla wszystkich – to jest tak jednoczące. Chrześcijanie, jesteś samotny? On jest twoim Ojcem. Czy twoje dzieci są zgubione? On jest twoim Ojcem. Czrześcijaninie, czy czujesz się pusty? Zapomniany? Samotny? Wzgardzony? Cierpiący? Oziębły? Odległy? Musisz to usłyszeć: On jest Ojcem dla wszystkich. Czasem patrzymy na to i mówimy: Och, ale mój brat albo siostra – mają to określone doświadczenie. On jest Ojcem dla wszystkich. On jest Ojcem dla wszystkich którzy przyjdą do Niego przez Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa mamy dostęp w jednym Duchu do Ojca. Jeśli twoja ufność jest w Chrystusie, to masz dostęp. To nie ma znaczenia, jeśli inna osoba doświadczyła czegoś innego albo jeśli teraz jest na szczycie. albo jeśli Bóg w widoczny sposób, daje jej błogosławieństwa których ty nie masz, On jest Ojcem dla wszystkich. I powiem wam to, jesteś w Jego dłoni i nikt nie może cię z niej wyrwać. On cię strzeże. On cię ochrania. On cię zna. Co powiedział Jezus? W Ewangelii Mateusza 6? Powiedział że jeśli chodzi o ubranie, kiedy chodzi o jedzenie, powiedział, że twój Ojciec zna twoje potrzeby. On jest ich świadom. On wie czego potrzebujesz. Tak często myślimy że On nie daje nam tego, co potrzebujemy więc czujemy się jakbyśmy byli przybranymi dziećmi. Nie. Jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I słyszałem pewnych chrześcijan – słyszałem niedawno pewnych chrześcijan którzy mówili mi, że w określonych momentach swojego chrześcijańskiego życia, stawili czoła pewnym próbom i sytuacjom, w których czuli jakby mogli nawet odpaść. Wiecie co? Jezus mówi do swoich uczniów pewnego dnia – znacie ten dzień – w Jego ostatni dzień. W Jego ostatni dzień przed krzyżem. W Jego ostatni dzień przed grobem. I wiecie co im powiedział? On powiedział: mówię wam to, co wam mówię abyście nie odpadli. Czy wiecie o jakiej rzeczy im powiedział aby nie odpadli? On powiedział, że tego dnia będą prosić w Jego imię. I powiedział to: „a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was” Czy kiedykolwiek to czytaliście? Jeśli zatrzymacie się w tym miejscu, to powiecie: Co? „To sprawi że nie odpadnę Panie?” „To, że nie będziesz się za mną wstawiał?” Nie o tym On mówi. Nie na to położony jest nacisk. Ale On im mówi: „a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was” Co? Dlaczego? I kontynuuje On: „Albowiem sam Ojciec miłuje was,” Oczywiście, zostało to powiedziane w jednym ciągu, więc nie mieli oni czasu żeby się zatrzymać tak jak ja to zrobiłem. Ale pomyślcie o tym. Jezus mówił o tym: Spójrzcie. Wiecie że was umiłowałem. On im to ukazał. On dał wyraz Swojej miłości do nich. On przekonał ich o Swojej miłości. Ale to o czym mówił, gdy przygotowywał się do odejścia, tak żeby nie odpadli: Miłość Mojego Ojca do was jest wystarczająca ponieważ Bóg się o was troszczy czy tam jestem czy nie. Och, On tam będzie. On nas nie opuści. Nadal będzie wstawiał się za nami. Ale Sam Ojciec was miłuje. Rzecz w tym: Mówimy o jedności. Co połączy nas bardziej niż to? Ojciec was miłuje. Ten fragment pochodzi z kazania: Jeden Bóg i Ojciec