Moim szczęściem jest być blisko Boga

Kategoria: Fragment

Czy chcesz dać ludziom właściwą radę gdy zmagają się z daną rzeczą? Poślij ich do bliskości Boga. Czy nie powiedział tego Jezus? „Trwajcie we Mnie”. „Beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ew. Jana 15) Nie istnieje poza Mną oczyszczenie. Jeśli oddalisz się od Niego, a zwrócisz się do jakiejkolwiek innej rzeczy, to odkryjesz że ona nie działa aby cię oczyścić.


Czy chcesz dać ludziom właściwą radę gdy zmagają się z daną rzeczą? Poślij ich do bliskości Boga. Poślij ich do intymności… Poślij ich aby zbliżyli się do Boga. Tam jest uleczenie. Czy Jezus tego nie powiedział? „Trwajcie we Mnie” „Trwajcie we Mnie” „Beze mnie nic uczynić nie możecie.” Nie istnieje oczyszczenie poza Mną. Jeśli oddalisz się ode Mnie, a zwrócisz się do jakiejkolwiek innej rzeczy, to odkryjesz, że to nie działa. Będziesz kąsał i pochłaniał innych. „Naprawdę? Celowo kieruję swój umysł abym stał się doskonały! Poszukuję doskonałości, a ostatecznie będę kąsał i pochłaniał?” Będziesz. Jeśli spróbujesz to czynić, będąc odwrócony plecami do Boga. Spróbujesz pójść jakąkolwiek inną drogą, i może być to opakowane bardzo pięknie. Może się zdawać że jest to bardzo dobre, bardzo religijne. „Cóż, naprawdę musisz zacząć obchodzić święta.” „Naprawdę chcesz mieć sprawiedliwość w swoim życiu? Naprawdę chcesz osiągnąć następny poziom? Przeczytaj Johna Owena.” Bracia, jeśli pójdziecie do Johna Owena i przeczytacie o chwale Chrystusa, albo o społeczności z Bogiem, to on pośle was pod krzyż. Pośle was do tronu. Pośle was do Edenu. To jest dobre. Ale widzicie, problem w tym, że możemy zacząć myśleć: „Ach, jeśli tylko miałbym właściwy zbiór książek.” Nie. Właściwy zbiór książek pośle cię do bliskości Boga. O to chodzi. Zawsze o to chodziło. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Więc, jeśli mam być oczyszczony, to muszę dostać się do bliskości Boga. Odłącz się dla Pana, ponieważ bez Niego, jesteś skazany na porażkę, na załamanie, na niepowodzenie. Prorok Ozeasz powiedział: „Chodźcie” Dokąd? Dokąd Ozeaszu? „Zawróćmy do Pana!” To właśnie mówi. Dlaczego? To prawda, że On nas rozszarpał. „Ale co się stanie Ozeaszu jeśli przybliżymy się do Niego?” On nas uleczy, tam jest nasze uleczenie. Wiecie co jeszcze jest napisane? Jest napisane w tym samym kontekście w Księdze Ozeasza 6, „Jak zorza poranna – tak pewnym jest jego przyjście” Jakie Jego przyjście? Jego przyjście gdy przybliżysz się do Niego. On przyjdzie aby się z tobą spotkać. I Ozeasz mówi: „a przyjdzie do nas jakby deszcz, jak późny deszcz, co zrasza ziemię.” Ponownie występuje tutaj symbol wody. Deszcze, zraszające deszcze. Czy chcesz być oczyszczony? Czy chcesz doświadczyć deszczu? Wodospadu Bożej uzdrowiającej, obfitej łaski? Dokąd mamy iść, Ozeaszu? „Chodźcie, zawróćmy do Pana!” Jakiekolwiek sztuczne cysterny, jakiekolwiek substytuty, które nie zatrzymują wody, do których zostałeś odciągnięty, przyjdź. Przyjdź.