Obietnica usprawiedliwienia nie jest dla dobrych ludzi

Kategoria: Fragment

A obietnica jest ta: Jeśli lgniemy do Chrystusa w wierze, będziemy usprawiedliwieni. Taka jest obietnica. Widzicie, obietnica jest błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Obietnica brzmi: Istnieje droga do nieba. Istnieje sposób aby być usprawiedliwionym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest to błogosławieństwo. Usprawiedliwienie przez wiarę jest najbardziej chwalebną obietnicą jaką można sobie wyobrazić. To wszystko. To wszystko. Dlaczego? Ponieważ Bóg ustanowił dla nas sposób jak możemy być sprawiedliwymi bez wypełniania prawa. I jest to potężne! Ponieważ widzicie, jeśli wypełnicie prawo, jeśli je wypełnicie, jesteście sprawiedliwi. Nie potrzebujecie żadnego innego sposobu aby być usprawiedliwionymi. Jesteście sprawiedliwi. Ale jeśli jeden raz złamiesz Jego prawo – widzicie, Bóg dał obietnicę tym, którzy potrzebują inny sposób. Widzicie, problem w tym, że gdy już raz złamiecie prawo nie możecie tego naprawić. Nie istnieje nic co moglibyście uczynić, jeśli jesteście przestępcami zakonu, aby zmienić tą rzeczywistość, chyba że przez obietnicę. To wszystko. Widzicie, nie istnieje żaden inny sposób. Ludzie którzy powiedzą, „Cóż, jestem całkiem dobrą osobą.” Nie, nie, nie. Możesz skreślić wyrażenie „całkiem dobrą”. Ponieważ jeśli przez „całkiem dobrą” masz na myśli że grzeszyłeś tylko czasami, to jesteś przestępcą zakonu. I jako przestępca zakonu, jesteś pod klątwą, a ta klątwa mówi że musisz przestrzegać wszystkiego co jest napisane w księdze zakonu, albo pójdziesz do piekła. Jesteś przeklęty. Jesteś pod gniewem Bożym. Nie masz żadnej nadziei. Musisz zachowywać wszystko. Wszystko. Każdą jotę. Każdą jotę i każde przykazanie. Nie możesz nic zmienić. Nie możesz mieć choćby najmniejszego odchylenia od Bożego prawa. Dlaczego? Ponieważ grzesząc pozbawiasz się chwały Bożej. Jest to zarzut. Jest to atak na Jego chwałę. A co powiedział Bóg? „Dam obietnicę Abrahamowi że błogosławieństwo nadejdzie.” Och, gdyby Abraham mógł zobaczyć wypełnienie tej obietnicy. Nie została ona całkowicie ujawniona. Była ona przez pewien czas w ciemności. Nie została ujawniona w innych pokoleniach tak jak ma to miejsce teraz. Jaka jest ta obietnica? My poganie – istnieje droga do nieba. Istnieje sposób na to, aby nasze grzechy zostały przebaczone i nie wymaga to tego, abym zachowywał Boże prawo. I to jest ta obietnica. Usprawiedliwienie. Co to jest? Usprawiedliwienie jest aktem – łaskawym działaniem Boga, kiedy poczyta cię za sprawiedliwego. Nie dlatego że jesteś sprawiedliwy. Nie dlatego że uczyniłeś coś dobrego. Nie dlatego że zachowywałeś prawo. Ale poczytuje cię za sprawiedliwego dzięki zasługom Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego posłuszeństwu, dzięki Jego doskonałościom, dzięki Jego posłuszeństwu, aż do śmierci na krzyżu, dzięki Jego śmierci, dzięki Jego sprawiedliwości. On wypełnił całą sprawiedliwość. I jest to z tego powodu, och, czy słyszycie te słowa? Dawid je wypowiedział, a zostały powtórzone przez Pawła w 4 rozdziale Listu do Rzymian. „Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta.” Jeśli jesteś dobry, to nie potrzebujesz tego. Popatrz, jeśli przyszedłeś tu dzisiaj i nie zważając na to, możesz powiedzieć, „jestem całkiem dobrą osobą.” To nie potrzebujesz tego. Widzicie, Jezus powiedział, „Nie potrzebują zdrowi lekarza” To nie jest dla ciebie. Bóg nie zaplanował sposobu aby usprawiedliwić ludzi którzy zachowują prawo; którzy są dobrymi ludźmi. Nie po to jest ta obietnica. Jest ona dla ludzi którzy potrzebują inny sposób. Jest ona dla ludzi którzy, wiecie co? W oczach dobrych ludzi; w oczach religijnych ludzi, są oni bez nadziei. Nie ma mowy żeby poszli do nieba. Widzicie, to jest dla ludzi takich jak złodziej na krzyżu którzy nie uczynili nic innego, jak tylko żyli życiem marności i rozpusty, grzechu i kradzieży, i nie mają nic. I nie pozostaje im żaden czas na to, aby chociaż spróbowali naprawić swój zły rejestr. Co jest w zasadzie tym, czego naucza większość fałszywych religii: czyń wystarczająco dobrych uczynków abyś mógł unieważnić złe uczynki. Ale widzicie, bez względu na to jak wiele uczynisz dobra to gdy złamiesz prawo, jesteś niesprawiedliwy. Usprawiedliwienie polega na tym, że Bóg przez Swoją łaskę, zaplanował sposób aby źli ludzie mogli zostać ogłoszeni sprawiedliwymi. Taka jest rzeczywistość. Taka jest obietnica. Jakiej większej obietnicy moglibyście stać się udziałem niż tej jednej? Oto ona.