Jeżeli Miłujesz Świat Nie Miłujesz Chrystusa

Kategoria: Fragment, Video

1 List Jana 2:15 – Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.