Doktryna Dzieli

Kategoria: Fragment, Video

Co mamy wspólnego z tymi którzy zaprzeczają temu co Pisma nauczają o Jezusie? Nie mamy z nimi nic wspólnego. Słusznie jest kiedy doktryna oddziela nas od tych, którzy „nie trzymają się nauki Chrystusowej” ponieważ „nie mają oni Boga”. (2 List Jana 1:9-10)