Wezwanie dla młodych ludzi do życia w poświęceniu

Kategoria: Video, Video Blogi

Rzymian 12:1 – Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taką winna być duchowa służba wasza.


Paul Washer | http://heartcrymissionary.com