Wąska Droga Życia

Kategoria: Kazania, Video

Rzeczywistość istnienia ciasnej bramy sprawia, że potrzebne jest upamiętanie. Wymaga pozostawienia balastu za tobą. Wymaga pozostawienia za sobą miłości do grzechu, miłości do świata i miłości do samego siebie. Jezus powiedział, „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie.

Nie ma innego sposobu żeby przejść przez tą ciasną bramę, chyba że zaczniesz zrzucać to z siebie, i zedrzesz całą swoją samowystarczalność, i całą swoją własną sprawiedliwość, i ukorzysz się i wejdziesz jak małe dziecko do Królestwa Niebios.

I to jest ciasna brama, przez którą może przejść za każdym razem tylko jedna osoba. Nie możesz przedostać się z innymi. Będziesz musiał odłączyć się od grupy, będziesz musiał zerwać ze znajomymi, będziesz musiał odłączyć się nawet od swojej rodziny, i przyjść, każdy osobiście do Pana Jezusa Chrystusa.

On wzywa każdego kto słyszy Jego wezwanie żeby porzucił to gdzie jest, zostawił to kim jest, i przyszedł natychmiast do Niego, i żeby przeszedł przez ciasną bramę.

Musisz wiedzieć że Ewangelia jest nakazem; i będziesz żył albo w posłuszeństwie albo w nieposłuszeństwie temu Chrystusowi który wzywa cię do wejścia przez ciasną bramę, i nie odpowiedzenie na tą Ewangelię, to popełnienie największego grzechu pod niebem.

Jest to podeptaniem drogocennej krwi Pana Jezusa Chrystusa, i jest znieważeniem Ducha łaski, który cię przekonuje.