Lepiej byłoby nigdy się nie narodzić

Kategoria: Fragment, Video

Mateusza 26:24 – Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził.