Jonathan Edwards: Wykorzystanie Twojego Czasu

Kategoria: Pelne Kazania

Jonathan Edwards chciał żeby jego obecne życie było ukształtowane przez to, co będzie miało największe znaczenie gdy dotrze do nieba. Cokolwiek jest ważnego, tam w niebie, musi ono zdominować krajobraz mojego życia obecnie. W kazaniu Steve Lawson rozważa niektóre z postanowień napisanych przez Jonathana Edwardsa gdy miał on zaledwie 18 i 19 lat.


Skupię się na Jonathanie Edwardsie, a zwłaszcza na postanowieniach które napisał jako młody człowiek, w wieku 18 i 19 lat. Pozwólcie że zacznę przez umieszczenie Edwardsa we właściwym miejscu, a nawet w łańcuchu górskim historii kościoła. Martyn Lloyd-Jones był tym który powiedział: Mam pokusę żeby porównać Purytan do Alp, Lutra i Kalwina do Himalajów, a Jonathana Edwardsa do Mount Everestu. Wydaje mi się że jest to człowiek najbardziej podobny do Apostoła Pawła. Jest to nie lada oświadczenie, od samego Dr. Lloyd-Jonesa. Że był nim Jonathan Edwards, który, w zasadzie, stał na ramionach Kalwina, Lutra i Reformatorów, i wspiął się odrobinę wyżej i stał na ramionach Purytan takich jak John Owen, i Thomas Watson, i na innych wspaniałych bożych mężach. I odbył on całą drogę na szczyt łańcucha górskiego, w rzeczy samej, i miał najjaśniejsze spojrzenie na Boga i na systematyczną teologię, i na prawdy biblijne zawarte w Piśmie. Dlatego myślę że warte naszego czasu, jest żeby spojrzeć, w ostatniej sesji, na Edwardsa. I chcę wyświetlić wam, to: Istnieje powód, dla którego wierzę, że Bóg tak wielce użył Edwardsa. Zgadzam się, że był on największym Amerykańskim pastorem, jakikolwiek chodził po ziemi tego kontynentu. Istnieje przekonanie że jest on największym głosicielem z okresu 300 ostatnich lat w Ameryce. Jest nazywany największym teologiem jakiego wydała Ameryka i największym filozofem jakiego wydała Ameryka. Argumentuje się że jest najbardziej wnikliwym autorem. R.C. Sproul powiedział że jego książka ‘Wolność woli’, jest najlepszą książką napisaną na Amerykańskiej ziemi. Z pewnością wygłosił najlepsze kazanie jakie mogło zostać wygłoszone w tym kraju: “Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga” To zdumiewające że wszystkie te linie przecinają się u jednej osoby. Najlepszy autor, największy filozof, największy pastor, największy teolog, największy głosiciel, najlepsza książka, najlepsze kazanie. Wszystko to nie stało się samo z siebie. Nic nie staje się zwyczajnie samo z siebie. Suwerenność Boga jest w, i poprzez wszystkie rzeczy. Ale Jonathan Edwards, kiedy miał 18 lat, wyznaczył kurs, którym zamierzał podążać poprzez resztę swojego życia. Jonathan Edwards nawrócił się z łaski Bożej w wieku 17 lat. I w przeciągu jednego roku został tymczasowym pastorem tam, gdzie obecnie znajduje się centrum Nowego Jorku. Na Wall Street. Pastorując kościołowi, w którym miał miejsce podział, Szkockiemu Kościołowi Prezbiteriańskiemu. Miał wtedy 18 lat. Wychował się w domu Purytańskiego pastora i gdy tylko został zbawiony, jego serce zwróciło się do służby i do rzeczy Bożych, ponieważ to było tym, czego szukał całe swoje życie. W wieku 18 lat został pastorem w centrum Nowego Jorku. Nie napisał jeszcze wtedy pracy magisterskiej. Ukończył uczelnię zarówno z tytułem…