Care este cea mai măreață manifestare a sfințeniei lui Dumnezeu?

Care ai spune că este cea mai măreață manifestare a sfințeniei lui Dumnezeu care se găseste în Biblie? Rugul cuprins de flăcări, unde Dumnezeu i-a spus lui Moise, „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare…” (Exod 3:5)? Sau Isaia 6, unde profetul a spus, „Vai de mine!”? Sau crucea, unde Fiul lui Dumnezeu a purtat mânia lui Dumnezeu și a suferit pedeapsa pe care noi o meritam?


Cea mai măreață manifestare a sfințeniei nu este rugul în flăcări. Cea mai măreață manifestare a sfințeniei nu este Isaia capitolul 6. Nu. Cea mai măreață manifestare a sfințeniei lui Dumnezeu este un deal mic din afara zidurilor Ierusalimului unde l-au dus pe Domnul nostru și l-au țintuit pe o cruce. Acolo, unde soarele a refuzat să mai strălucească; el nu a putut participa la faptele rușinoase ale omului nelegiuit în timp ce Creatorul lui era dat la moarte. Și acolo, în acel moment, acel moment sfâșietor și de nedescris, când Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a doua Persoană eternă a Dumnezeirii, și totodată Omul născut din fecioară, este cuprins de absența prezenței lui Dumnezeu.

Vreau să îți aduc aminte de ce este El acolo. Este acolo datorită ție. El experimentează mânia lui Dumnezeu, mânia unui Dumnezeu sfânt împotriva păcatului tău. Și prin moartea Sa substitutivă tu poți fi eliberat. Eliberat nu doar de condamnarea vinei tale, ci eliberat de păcat. Poți fi eliberat de păcat chiar aici, chiar acum. Dumnezeu este un răscumpărător, un eliberator al poporului Său. Hristos nu a suferit chinurile din partea unui Dumnezeu sfânt și drept doar ca să te scape de iad. O, nu! El este un eliberator mult mai măreț decât atât! El vrea să te elibereze de păcat. De tot păcatul tău, de toată murdăria ta, de toți idolii tăi, de toată nelegiuirea ta. El a luat-o asupra Lui. Toată nelegiuirea noastră a fost pusă asupra Lui. Privește la El acolo! Privește la El când Tatăl toarnă paharul mâniei sfinte. Iar El îl bea pe tot. Ca acum Dumnezeu să poată să se uite la tine și să vină să te viziteze fără să te distrugă. Și să poată spune, „Vino, vino preaiubito, vino.” „Iată, Eu stau la ușă și bat.” O, acesta nu este un text evanghelistic, ci este un text pentru Biserică. Iar eu cred că este un text potrivit pentru acest ceas.

Acesta este un extras din predica „Surprins de har”, ținută la o conferință a bisericii Sovereign Grace Community în Corpus Cristi, Texas. Predica completă în limba engleză se găsește pe pagina sermonaudio.com/corpuschristians