Care este cea mai teribilă pandemie din istorie?

Categorie: Video

Acum când experimentăm această epidemie de coronavirus, ar trebui să ne întrebăm: „Care este cea mai teribilă pandemie din istorie?” Și cum s-a răspândit ea? A fost ea oprită? Care a fost și este tratamentul?


Mulți doctori și oameni de știință lucrează momentan încercând să găsească o cale de a stopa răspândirea virusului COVID-19, cunoscut și sub denumirea de coronavirus. Ei doresc pe bună dreptate să stopeze această pandemie și să salveze viețile oamenilor. Aceasta ne afectează tuturor viața. Cunosc pe cineva al cărui tată este actualmente ventilat artificial și ar putea muri din cauza acestui virus. Acum, imaginează-ți ziua în care cineva va descoperi un tratament eficient pentru COVID-19. Acea zi va fi amintită fără îndoială în cărțile noastre de istorie. Oamenii își vor aminti de cei care au lucrat neobosit pentru a salva viețile oamenilor. Oamenii nu doresc să moară. Și cei mai mulți trăiesc cu o frică constantă de moarte și de cum anume ar putea muri.

Ce este o pandemie? Este o boală care este răspândită pe teritoriul unei țări sau a unui continent sau a întregii lumi. Este o epidemie răspândită pe o zonă extinsă.

Acum, dă-mi voie să te întreb: care a fost cea mai mare pandemie din istoria umanității? Cum s-a răspândit ea? Cum a fost oprită? Care a fost tratamentul? S-a găsit un tratament pentru ea? Ce îți vine în minte când pun aceste întrebări? Cât de profund te gândești la aceste întrebări?

Dă-mi voie să îți dau câteva indicii înainte de a îți da câteva date istorice despre lucrul la care mă refer. Primul indiciu: acțiunile unui cuplu căsătorit au adus această pandemie. Ea ar fi putut fi complet evitată. Al doilea indiciu: odată ce s-a răspândit, nu s-a mai putut aplica niciun nivel de carantină ca să te protejezi de această boală. Al treilea indiciu: mulți vor să spună că au fost testați negativ pentru acest virus dar asta este pentru că ei au mers la clinici care folosesc metode de testare incorecte pentru că folosesc prescripții greșite. Au un standard greșit. Al patrulea indiciu: rata mortalității celor infectați în trecut și a celor care încă iau această boală în prezent este de 100%. Și, da, 100% din umanitate a avut această boală. Și până în ziua de azi, când fac acest video, de oameni, în medie, mor de această boală în fiecare zi.

Ce boală este aceasta? Nu este o boală fizică. Eu vorbesc despre o boală spirituală. Da, vorbesc despre păcat. Asta înseamnă orice ai în gândul tău, sau în motivația inimii tale, sau orice acțiune făcută de tine care nu își atinge scopul perfect de a-l urma pe Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos. De ce asemăn păcatul cu o boală? Biblia vorbește despre cei care trăiesc pentru păcat și pentru sine ca despre niște oameni bolnavi care au nevoie de un doctor. Așa că dă-mi voie să îți dau câteva date istorice de acum vreo 5000 de ani. În Biblie, Romani 5 descrie izbucnirea acestei pandemii. Spune că păcatul a intrat în lume prin păcatul unui singur om, iar apoi moartea s-a răspândit prin păcat, așa încât moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din cauză că toți au păcătuit. Deci Adam și Eva nu au ascultat porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul din grădina Eden. Satan i-a înșelat și ei au mâncat din fruct. Și bum! Acțiunile unui om au cauzat apariția acestei pandemii – un virus spiritual care s-a răspândit la toți oamenii de pe întreaga suprafață a pământului.

Acum, gândește-te la coronavirus. În prezent unii conclud că un om care a mâncat un liliac care era bolnav și avea carnea contaminată, a produs toată această pandemie. Acum, dacă acest lucru se dovedește sau nu a fi adevărat, noi avem dovezi că păcatul s-a răspândit prin păcatul unui singur om. Acest lucru realmente s-a întâmplat. Vezi, moartea nu a fost un lucru natural. Dar omul a păcătuit și moartea a intrat în lume și noi încă ne confruntăm cu această problemă în ziua de azi. Ne îmbolnăvim, trupul nostru se luptă să supraviețuiască, apoi murim. Și cei mai mulți dintre noi murim când ne așteptăm cel mai puțin. Păcatul este distrugător. Așa cum a spus un păstor, „Coronavirusul poate cauza doar prima moarte, moartea fizică. Dar păcatul produce a doua moarte, care este o moarte eternă. Teme-te de cea care este mult mai gravă.” (Steve Lawson) Media va vorbi rar despre această pandemie – această boală larg răspândită a păcatului – și despre răul din inima unui om pierdut și despre moartea eternă în iad la care duce această boală. Și cu atât mai puțin va vorbi despre remediu. Cei mai mulți neagă că aceasta ar fi chiar o problemă! Ei declară că sunt suficient de buni. Psalmul 14:1 spune: „Nebunul zice în inima lui: „Nu există Dumnezeu.””

Deci, care este remediul pentru păcat? Așa cum un singur om a produs acest virus, această pandemie, tot așa un singur Om a venit și a produs remediul. Există un Mare Medic care a produs un remediu care funcționează întotdeauna. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut ceea ce Adam nu a reușit să facă. El a trăit o viață perfect dreaptă și nu a păcătuit niciodată. El niciodată nu a greșit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, și a iubit în mod perfect umanitatea prin faptele Lui. Iar apoi a făcut un act de dragoste cu pivire la care majoritatea umaniății este complet oarbă și incapabilă de a înțelege. Oamenii văd acest act ca pe o absolută nebunie. Ei batjocoresc ce a făcut Hristos pe cruce. Vezi tu, pe cruce, Hristos a luat păcatele noastre în contul Lui. Și ce se întâmplă cu o persoană care are delictele tale în contul său? Acea persoană trebuie să sufere pedeapsa pe care tu o meriți. Asta a făcut Hristos. Pe cruce, mânia lui Dumnezeu pe care o merit eu în iad pentru toată eternitatea, acea mânie a căzut peste Isus Hristos. Iar Dumnezeu Tatăl l-a zdrobit pe singurul Său Fiu în locul meu… pentru mine, unul dintre dușmanii Lui. Omul nu a cunoscut o dragoste mai mare decât aceasta. Isus a devenit blestem pentru ca umanitatea păcătoasă să nu fie blestemată în iad pentru toată eternitatea.

Unii, fără îndoială, ar spune că acest video nu este corect din punct de vedere istoric. Că nu există un asemenea virus spiritual. Că acest tip nu știe despre ce vorbește. Nu, prietene, te rog ia aminte la această avertizare. Biblia ne avertizează că oamenii suprimă adevărul. Ei refuză să îi mulțumească lui Dumnezeu, Creatorul lor.

Când se va găsi un tratament pentru coronavirus, va fi el 100% accesibil pentru întreaga lume în același timp? Nu, nu va fi. Când se va descoperi un tratament, va funcționa el 100% pentru toți? Nu, nu va exista un remediu care să fie instant și accesibil tuturor. Totuși, în contrast, poate oricine să obțină acest remediu pentru păcat? Da. Este accesibil pentru toți chiar în acest moment. Nu contează ce tip de boală a păcatului ai, acest remediu va funcționa, fie că ești o persoană foarte nelegiuită în mod vizibil, un criminal, un preacurvar, fie că ești la pol opus, o persoană mândră, religioasă, cu o mare neprihănire de sine, care te încrezi în faptele tale bune sau în botez pentru salvarea ta, și mergi la biserică. Nu contează care dintre ele ești, dacă ești de acord cu Dumnezeu cu privire la nelegiuirea și păcatul tău și la neputința de a te salva singur, și te întorci de la păcat la Hristos și te încrezi în El pentru a te salva din păcatul tău, El nu numai că te va ierta de datoria ta, ci Biblia spune că Dumnezeu face ca oamenii să fie născuți din nou. El le dă o inimă nouă, cu noi dorințe. Acum ei realmente doresc să trăiască pentru El. Nu mai este o povară să trăiască pentru Hristos. Acum aceasta este realmente dorința lor. Ei sunt o creație nouă. Funcționează acest remediu 100% tot timpul? Da, funcționează. Nu a existat niciun caz în care cineva să creadă cu adevărat în Isus Hristos și să nu fie vindecat. Acum, unii spun: stai puțin. Păi, vezi, sunt mulți care susțin că au luat remediul. Ei mai târziu cad bolnavi și se întorc la păcatul lor și trăiesc în păcatul lor. Biblia ne învață că aceasta doar dovedește că ei, de fapt, niciodată nu au luat remediul.

Așa că, prietene, coronavirusul este o pandemie care pălește în comparație cu boala păcatului. Și în lumea noastră, atât de adesea, păcatul nici măcar nu este numit păcat. Pentru că lumea urăște standardul lui Dumnezeu de sfințenie. Isus spune că dacă doar te uiți la o femeie ca să o poftești în inima ta, acest lucru este echivalent cu a comite adulter în fața justiției lui Dumnezeu. Vezi tu, păcatul nu este o boală fizică. Dar oamenii își iubesc păcatul și întunericul mai mult decât lumina.

Așa că astăzi îmi amintesc de Isus Hristos care a venit să moară pentru dușmanii Lui și să îi salveze de cel mai mare virus care a fost cunoscut vreodată de om – adică de păcatul lor. Iar tu ai nevoie să fii vindecat. Și frica de moarte pe care o simți în prezent datorită pandemiei coronavirusului, ar trebui doar să te îndrepte către Hristos. Chiar și când această pandemie se va potoli, iar lucrurile vor părea să revină la normal, problema păcatelor tale nu se va fi diminuat. Și ea va continua să fie o problemă indiferent cât de mult o vei suprima.

Mulți spun: „Eu sunt o persoană bună.” Dar prietene, Biblia spune că nimeni nu este bun, niciunul măcar. Tu trebuie să faci testul corect și să te duci la Cuvântul lui Dumnezeu și să vezi ce spune Dumnezeu despre tine. Iar Dumnezeu spune că tu ești mort în nelegiuirile și în păcatele tale și doar Isus Hristos te poate aduce la viață. Nu ignora aceste semne de avertizare ale acestui virus. Propria-ți conștiință te acuză de vină și de păcat. Totuși, în Ioan 19:30, Isus a spus de pe cruce: „S-a sfârșit.” Ce ușurare! El a terminat remediul! A terminat pentru noi ceea ce era necesar pentru a plăti datoria păcatului nostru, prin sacrificarea Sa în locul nostru și prin învierea din morți cu mare putere. Iar El este acum așezat în cer. Și El spune că toți cei ce vin la El, dacă ești bolnav, dacă ești împovărat, El spune că te va vindeca. El chiar o va face. Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. Faptele Apostolilor 4:12 spune: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți!” Hristos – El are singurul remediu. În 1 Timotei 1:15 spune: „Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit: Hristos Isus a venit în lume ca să‑i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu.” Și, o, dacă lumea ar accepta pe deplin adevărul că există un virus, că păcatul lor este o adevărată problemă, iar Hristos este un adevărat Mântuitor. Acceptă această realitate. Pleacă-ți genunchiul înaintea lui Isus Hristos. Și fii adus la viață și salvat de cea mai mare pandemie pe care a cunoscut-o lumea și care încă este în desfășurare, chiar acum, în 2020.