Bedre å ikke ha blitt født

Category: Utdrag (E), Video

Matteus 26:24 – Menneskesønnen går bort slik som det er skrevet om Ham, men ve det menneske som Menneskesønnen blir forrådt ved! Det ville vært godt for det mennesket om han ikke hadde vært født.