“Jeg vil bli frelst!” Ikke Vent, Kom Nå!

Category: Utdrag (E), Video

Når Gud tilbyr frelse, sier Han ikke “Du må vente til jeg gjør noe.” Han sier, “Værsågod, det er en gratis gave.” Vet dere hva man skal gjøre når man hører “En gratis gave?” Kom igjen! Hvis jeg tar et lite barn til side, på tre-fire år, kanskje en av barn her i menigheten og sier, “Det er en gratis gave.” Da vil barnet si, “Det betyr hvis jeg går og tar den, da blir den min.” “Det kan umulig være så lett,” sier du

Det er virkelig så lett, selv om man har både menn og kvinner som prøver å frelse seg selv, men det er umulig! Når en mann eller en kvinne vil gi noe til Gud av sitt eget arbeid, når en person sier, “Jeg blir nok ikke frelst så lett. Jeg ville kanskje ha gått på knærne mine til det renner blod…” Du sier, “Det er jo galskap, det gir ikke mening.” Men faktum er at folk flest vil helst prøve å frelse seg selv og komme til helvete. Fordi mennesker er stolte; så fokuserte på å gi Gud noe av egen lomme. Noe de kan gjøre, men folk flest vil heller gå fortapt enn å si, “Jeg har ingenting å gi til Gud.” Når man får det som en gave, betyr det at man ikkke trenger å gi noe. Det er enten gratis, eller så er man uten håp.

“Det er den beste nyheten jeg har fått!” For personen som innser, “Jeg har prøvd og prøvd, men hvert et forsøk har blitt en fiasko. Herre, uten deg kan jeg ikke bli frelst.” Når man kommer til det punktet og innser, “Det må ikke være på grunn av noe jeg har gjort.” Da sier Gud, “Værsågod. Min sønn, ved Hans lydighet,” Vi skal se på det neste uke. “Min sønn, ved Hans lydighet gjorde seg fortjent til den rettferdigheten du ikke har. Det er derfor jeg kan gi deg frelse. Jeg lar Hans rettferdighet bli din rettferdighet. Fordi jeg sendte min Sønn for å lide på korset, på grunn av dine synder. Han har gjort det som trengs for at du kan ta del i det evige paradiset. Her, værsågod. Det er en gratis gave.” Måtte Gud gi deg ører å høre, Det Er GRATIS! Du sier, “Javel, men jeg må vente til Gud…” Det er gratis, man kan bare ta det. Det er det det står i vers 17. Ta! Du må ta det. “Til alle som tok imot ham.” Det er derfor det står i Johannes kapittel 1, “Til alle som tok imot ham.” Han gir deg æren, til å bli en sønn av den Aller Høyeste, “Til alle som tok imot ham.” Det er gratis.

Du spør, “Er det så lett, at jeg bare kan ta det, og jeg kan få alt det du snakket om nå?” Det kan du hvis du vil bli frelst fra syndene dine. Værsågod! Du tar ikke fra min hånd, men fra Hans. Du sier, “Jeg ser deg, men jeg ser ikke Ham.” Det står, “Påkall Herrens navn.” (Romerne 10:13) Du vil ikke angre, for Han tar imot alle. Han sier, Alle de som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. (Johannes 6:37) Du spør, “Hvordan kommer jeg til Han?” Han er jo her, midt i blant oss. Han er den Allmektige Gud, Han har ingen grenser. Han er nær. Hvis du påkaller han, vil Han gøre deg. Du kan si det inni deg. Du kan rope ut, uten å gi fra deg en lyd, for Han kjenner tankene dine. Det er mange som har påkalt Han i sitt indre, og Han hørte og frelste dem med en gang. Bare påkall Han. Det er gratis og det blir gitt til alle som tørster. (Jesaja 55:1) Hvis du tørster, kan Han gi deg drikke. Måtte Gud gi oss alle ører som hører.