Viktigheten av å Forkynne Evangeliet

Paul Washer forkynner fra 1.Timoteus 3,14 – 04,16 om viktigheten av å forkynne evangeliet. Evangeliet er det eneste budskapet som både frelser og helliggjør oss, og han advarer oss om ikke å endre vårt hovedfokus til noe annet i budskapet vi forkynner.

Oversettelse til norsk ved Bjørn Storm Johansen. Opptak fra Vigrestad Misjonshus den 20. januar 2014.