Gud knuste Jesus Kristus for å frelse forferdelige syndere

Category: Utdrag (E), Video

Jesaja 53:10: “Men det behaget Herren å knuse ham.”