Håpløst uten Kristus

Category: Sermon Jams, Video

Du har ikke håp. Fordi du er uten Kristus Et mer forbannet ord enn håpløshet finnes det ikke. Overalt… hvert et sted i helvete. Det er det det er. Rett og slett. Når man havner der, er alt over. Alt er håpløst! Evig håpløshet. Det finnes ikke håp!

La meg fortelle hvorfor det ikke finns håp. Når man er der ute, med øynene vidåpne, “Hvis det bare kunne være noe, noe som kunne tilfredsstille !” “Hvis jeg kunne finne et håp! Noe jeg kunne klare!” “Hva som helst. Bare jeg kunne vært god nok.” Du ser det langt unna, du har øynene vidåpne, men… ingenting skjer. Det er som Guds vrede er en fjern virkelighet. Noen av dere er der ute. Uten håp. Uten det blodet, som kan rense bort synd. Uten en øverteprest, jeg har håp ved Guds høyre hånd – Han går i forbønn for meg, du har ikke det håpet. Det finns ikke. Ingen Herre av rettferdighet, som gjorde alt for at du skulle bli renset. For at du skulle bli verdig foran Gud. Det håpet har du ikke!

Uten Kristus er man uten håp. Du er som et foredreløst barn. Ingen som tar hånd om deg. Ingen som elsker deg. Ingen som tenker på det som er best for deg. Ingen som tørker bort tårene dine. Det er ikke et paradis. Uten håp! Du er uten kristus, i et hav av håpløshet. Når det går innpå oss. Håpløshhet! De er uten håp. Ta til deg de ordene, og se for deg livet ditt. Hvor det ikke er håp. Uten håp. Et hav av håpløshet. ødelagt og i nød. Sjelen tørster. Men kan ikke drikke det vannet. Det vannet vi aldri tilfredsstille. Jo mer man får av det vannet, jo mer håpløst og mer tørst blir man. Bittert. Kan verken tilfredsstille eller slokke tørsten.

Årene går, og hva skjer med det havet? Det blir dypere Og dypere. Og dypere. Du er alene der ute. Du prøver… Du prøver å fikse det. “Jeg skal bli en god person.” Du fortsetter, men det eneste øye kan se er et hav av fortvilelse og håpløshet. Dypere og dypere. Med vidåpne øye ser du etter noe, du tror du har funnet det, men alt håp er bort. Ingen hjelp. Du ser opp! For å finne hva!? Ansiktet til en harm Gud som stirrer på deg. Vreden Hans er over ditt hode. (Johanes 3:36) Alt er håpløst! … … Du prøver… Du prøver og prøver å fikse det… Du blir bare tørstere. Og tørstere. Hvert forbigående håp kommer tilbake å skriker- “Håpløst!!” “Håpløst!!” Har du noen vært der… hvor du setter håpet ditt til noe i verden, bare for at tomheten blir større. Du vet hvordan det føles. Det blir mer og mer håpløst… og du ser etter noe, men håpet er ikke der. Ikke noe håp. Synderen fortsetter… Jeg så det i stefaren min som hadde 3 måneder igjen å leve. Jeg så det i øynene hans. Det var bare et tomt stirr. Han leste avisen og gjorde andre ting. Men når man så han rett inn i øynene, kunne man se et uforglemmelig blikk. Av håpløshet. Noen av dere har kanskje håp, Håp om at “Jeg skal på høyskole.” “Jeg skal gifte meg.” “Jeg skal få barn.” “Jeg skal bli rik, og ha et stort hus.” Alle som har gjort det, om det var håpet av berømmelse, håp om hedre og ære i denne verdenen, plutselig stopper man opp og ser seg rundt, og du gjør ikke annet enn å fortsette. Samvittigheten plager deg, for du vent hva du har i vente. For det som er der ute, er som et hav av fortvilelse som fører til død. Du ser at det er på vei, og du klarer ikke å komme unna det. Grunnen til at den 50- 60 år gamle muslimen, begynner å bli mer seriøs, er fordi at han er der ute… Han vet at det kommer nærmere, for hvert sekund som går. Han ser opp og Gud blir ikke fornøyd. Gud vrede blir bare større, fordi synden blir større. Uten håp! Fordi han har ikke Kristus. Noen av dere vet hvordan det er. Der det ikke finns håp. Faktumet er… Et mer forbannet ord enn håpløshet finnes det ikke. Ikke gjør hjertene deres harde, du hører Han, og du er lydig. Og følger Han. Vi har håp! Vi har et håp! La meg fortelle deg: Jeg er kanskje ikke den jeg en dag kommer til å være, man dette skal du vite: Jeg er ikke hva jeg en gang var. Selv om jeg ikke kan forklarer hvordan det skjedde, vet jeg en ting som er sikkert. Fra begynnelsen av og 19 år senere vet jeg at, Jesus gjorde det! Uansett hva folk sier, uansett hvor mye de vil gjøre narr. Vet du hva Kristus sier når man drikker den levende vannet? Han sa at man aldri ville tørste igjen. Vet dere hva? La folk gjør narr. Jeg har prøvd det Jeg har prøvd alt. Den synden. Den synden. Den synden. Den synden. Den synden. Jeg har prøvd Kristus og sa, ” Jeg trenger ikke noe annet.” Og hver en sann kristen vet at det er sant. Folk kan le og håne, men vi har funnet det som tilfredsstiller, og vi kommer ikke til å bytte Ham for noe. La dem si hva enn de vil. La dem gjøre hva enn de vil gjøre. Han tilfredsstiller. Guds lover er ikke lengre tunge. (1 Johannes 5:3) At Jesus Kristus var en virkelig person, er ikke det eneste vi tror. Vi tror det, men det er ikke alt. Vårt hjerter brenner av kjærlighet for Ham. Vi synes Han er herlig. Vi synes Han er uvurdelig! Vi tror at Jesus Kristus døde for vår synd og sto opp fra de døde. At Han sitter veds Guds høyre hånd. Og vi tror og har et håp om at en dag kommer Han og henter oss. Vi har en overnaturlig trygghet. Som vi aldri før har hatt. Gud sier at Han gir oss troen. Det er Ånden som gjør det. (Romerne 8:16) Vi har trygghet! Vi har en garanti! Han gir oss den garanti, og bevitner til oss. Kjære søsken, som en bekjennende kristen, har du det håpet? Er håpet av sikkerhet og garantien av Ånden som Gud har gitt deg. Ånden lar sin nærvær bli kjent. Det gjør han på mange måter. Har du tryggheten? Klarer du å glede deg i håpet!?

Jesus Kristus sa, at vis du lar håpe ta tak i deg. Jesus Kristus sa at håpet er så stort, en så stor herlighet, en skatt, og en belønning. ” Gled dere på den dagen, for stor er den lønnen dere har i himmelen. ” Han sa i Lukas 6:23 – “Gled dere på den dagen og HOPP! Hopp av fryd.” Han sier: ” Hør nå, når du innser den herligheten som venter på deg, det håpet du har i himmelen, vil du hoppe høyt, hoppe av fryd og glede.” Jeg tror ikke vi skjønner det helt, det som venter på oss. Et merkverdig håp. Vi har et håp søsken! Det håpet har vi i Kristus. Vi har et håp om frelse i Kristus, Og å være med Kristus. Å glede oss i Kristus i evigheten!.

Når en synder ser hva de egentlig er, og de ser Kristus, “Der er det håp.” “Det er håp i Han.” Han som vil ta imot hvem som helst. Hvis ikke det er grunn nok til å gjøre noe for Kristus, så vet jeg ikke hva som kan. Samlingen er ferdig.