Du må seire

Category: Sermon Jams, Video

Åpenbaringen 3:21 – Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.