Kampen Mot Hor og Pornografi.

I løpet av de siste fire årene har vi sett en mengde av yngre folk, på samme alder som noen som er her i kveld. Mange har blitt frelst gjennom det Gud har gjort, spesielt blant 18-30 åringer gjennom hele landet. Det har også skjedd her i San Antonio. Vi har fått sett det Herren har gjort. Noe som jeg ser blant disse nyomvendte, disse nye troende, er at de plutselig befinner seg i en åndelig krigsone som de ikke hadde sett for seg. Jeg har hørt erfarne kristne snakke om når de først kom til Herren, trodde de det ville bli en dans på roser. Det kristne livet er en kamp, og teksten vi har holdt på med i 2 måneder nå, finner vi i 1 Peter 2, vers 11. Jeg ville starte med den teksten. :

“Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger: Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og fører krig mot sjelen.” Disse lystene av vårt kjøtt og blod fører krig, som vil si at sjelen din er i fare. Vi har håndert stolthet, verdslighet, og nå skal vi starte med seksuell synd. Vi har håndert stolthet, verdslighet, og nå skal vi starte med seksuell synd. Det som vi skal snakke om i kveld… Jeg kjenner ikke bakgrunnene deres, men vet hva dere er vant til å høre, dere som tilhører kirken. Min intensjon er ikke å bruke unødvendig språkbruk, men jeg kommer til å være helt ærlig med dere … jeg kjenner ikke til kirkene dere vanligvis går i eller hvilke pastorer dere har, men seksuell synd er alvorlig. Hor, seksuell fristelse er populært i vår tid og vi kan ikke være stille om saken. Det fører krig, hvertfall blandt yngre og noen faller. Lystene fører krig mot sjelen og vil se deg falle. Jeg personifisere dem som en fiende med armer, føtter, og som tenker. Det er på en slik måte Bibelen framstiller dem og derfor snakker Peter som om det er et begjær. Forstå at disse lystene som er i oss, vil ikke annet enn å ødelegge sjelen din. De kjemper mot sjelen din for å ødelegge den. Dette er sjelsødeleggende lyster, og hvis de får tak i deg, dør du! Dør man i synd, kommer man til helvete og det sier Skriften.

Vi kommer til å se på flere av disse… Jeg vil være ærlige med dere i kveld, ikke grafisk men ærlig. Det vi holder på med er fra 1. Peter 2:11. Versene som jeg vil se på i kveld er fra 1. Tessalonikerne 4. Jeg vil at disse versene skal gå inn på oss. ; “For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal gjøre dere til redskap for hellighet og ære, ikke i sannselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror i dette. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.” Det som jeg skal ta for meg i kveld finner man i starten av vers 5, “ikke i sanselig begjær som hedningene, de kjenner jo ikke Gud.” Peter sier at lyster av vårt kjøtt og blod fører krig mot oss. En av disse lystene av kjøtt og blod er begjær. Vers 3 til og med 8. La oss definere hva begjær er… Hva er begjær i følge disse versene?

Mens vi finner definisjonen, fortell meg hva begjær er og hva lysten av begjær er i følge disse versene. Hva er seksuelt begjær? Lidenskap av begjær er… hva sier Paulus? Hva forteller han tessalonikerne? Hva er sant når vi vil ha en definisjon? Ukontrollert.. Lidenskap av begjær, som han sier at hedningene er skyldige i, handler om kontroll. Det er å miste kontrollen i en seksuell forstand. Kontroll handler om å ha visse grenser, holde seg fra å i gå over streken. Han bruker ordet overtredelse. Å overtrede betyr å gå over denne grensen, kontrollen er der for å holde seg innen for grensa, mister man kontrollen, går man over grensa. Forteller det noe mer? At man ikke kjenner Gud. Denne verden er blitt gal etter sex. Det er et sentralt kjennetegn til en bortkommen verden, og det viser at man ikke kjenner Gud. Dette burde ikke være overraskende hvis du kjenner til bibelen. Paulus sier i 1 Korinterbrev kapittel 6, vers 9; ” La dere ikke føre vill!” Han snakker først om de som driver med hor, ekteskapsbrytere, seksuelle umorale, homoseksuelle, urene, kommer ikke til å arve Guds rike. Grunnen til at han sier “La dere ikke føre vill!” er fordi det er mange spirituelle folk som tror, “Jeg går i kirka, jeg har jo en bibel.” Og samtidlig sier bibelen deres at de som driver med hor ikke kommer til å arve Guds rike. Hva sier det mer om lysten av begjær? At man ikke har kontroll. Man avviser Gud. Man tar ikke hensyn til Gud. Kan jeg si hva hovedproblemet er?

De som gir plass for lystene av begjær bryr seg ikke om Gud. Det er det det betyr. Hva annet står det? Herren vil straffe. Noe mer? Utnytte sin bror. Det er en synd mot andre. Her er to ord som ikke er sagt ennå. Hellighet og ære og lysten av begjær er det motsatte av begge.

Ære. Når en yngre man eller kvinne, alder har ikke noe å si, men når seksuelle lyster kommer inn i bildet er det fullstendig vanærende, og tar ikke hensyn til Gud, og det er fullstendig vanærende. Damer, vet du hva en mann sier til deg når han vil ha sex med deg, men vil ikke gifte seg med deg? Han sier; “Jeg vil bruke kroppen din, for min egen tilfredsstillelse, men jeg vil ikke ha deg. Ikke i det hele tatt. Jeg vil ikke forplikte meg til deg. Jeg vil tildfredstille meg med deg, men jeg vil egentlig ikke ha deg.” Men du forstår det ikke. En som ikke vil forplikte seg til deg, men som vil ha nytelse med deg, elsker deg ikke, han vanærer deg. Motivene hans er urene og vanærende. Han vil egentlig ikke ha deg, men han sier at han vil. Hvis du blir med på det, vanærer du deg selv, fordi du gir kroppen din til han på grunn av nytelse, i håp om av at dine emosjonelle ønsker skal tilfredsstilles, ditt ønske om å bli elsket, ditt ønske om hengivenhet, og det gjør det mye verre. Han vil fortelle deg akkurat det du vil høre bare for at du skal bli med på å ligge med han, og det er fullstendig vanærende. Det er det motsatte av hellighet.

Hellighet er folk som ikke lever i verden. Det er Gud som tar folk ut av verden. Jesus tar folk ut av verden. Et folk som er Hans, som viet til å gjøre godt, gode gjerninger, leve i renhet, lev for Ham. Det som er vanærende, er å ikke ta hensyn til Gud. Det er akkurat det det er. De som tar del i seksuelle lyster, tar ikke noe hensyn til Gud. Dette er en utbredt tankegang, “Herren vet jo at jeg elsker henne.” “Herren vet at vi er forelsket.” “Herren vet at vi vil gifte oss.” Har dere aldri lest Efeserne kapittel 5 eller Kolosserne kapittel 3? Det står at Guds vrede vil komme for de som holder på med dette. Det er ikke noe som Han er fornøyd med. Han lagde ekteskapet for å være et bilde på Hans Sønn og Hans forhold til menigheten og når man gjør det til urenhet, er det så alvorlig at du får ta del i Hans vrede. Derfor sier Paulus at Han er en som straffer.

Hva betyr det å straffe? Det betyr at Han vil komme med avstraffelse. Det er ikke noe Han ikke tar på alvor. Han sier ikke, “Jeg skjønner jenter at du søker hengivenhet” eller ” Jeg forstår dere gutta at dere trenger det”. Det er ikke det Han sier. Det er en mangel av kontroll, der man ikke tar hensyn til Gud og det er vanærende for våre kropper. Ta dette seriøst. Det er seriøst og dere skal vite at… det ikke bare er en handling. Hør nøye etter nå,

fordi det jeg skal si nå, kommer noen av dere til å misforstå, men dere skal vite at dette kommer fra Bibelen. Jesus sa det, og jeg ville ikke at når dere drar så sier dere, “Jeg tror ikke hva han tror på… og hvorfor kom vi egentlig hit idag?” Jeg er ikke her for å spre mitt eget budskap, for jeg vil at dere skal høre hva Herren sier… Herren sier i Matteus kapittel 5, og hvis dere har biblene deres bør dere slå det opp. Dette er alvorlig. Matteus kapittel 5 vers 28. Når jeg sier at dette er å ikke ta hensyn til Gud, så sier Paulus at folk som gir inn til disse lystene, kjenner ikke Gud. Han sier ikke at hedningene ikke kjenner Gud og dette karakteriserer dere liv og når du gjør slikt, så oppfører du deg slik som dem. Han sier at når man gjør slikt, så er du en av dem og derfor sier han at Gud straffer. Han kommer for deg og det er alvorlig, til og med Jesus sa at det er ikke bare handlingen. Matteus 5:28 – “Jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. “Hva så? Alle gjør jo det” “Jeg snakker med folk som kaller seg kristne og jeg vet at de sliter med det. Alle sliter med det. Tross alt ‘så ussel som jeg er’ Det jeg vet jeg burde gjøre, gjør jeg ikke’ og det jeg ikke burde gjøre, det gjør jeg. Når de jeg henger med sliter med det samme, så det går vel bra med oss, så det går vel bra med oss.” Jesus sa; Få er de som finner den. (Matteus 7:14)

Det betyr at den brede veien er den religiøse veien, og om går i kirken der du er med en mengde folk som faller for det samme du faller for, gjøre det ikke deg trygg. Den eneste måte å være trygg på er når Jesus sier at du er trygg, og hvis Jesus ikke sier det, da er man ikke trygg. Kvantitet gir deg ikke trygghet, sannhet gir deg trygghet, for man bør være der Guds Ord sier du burde være. Man vil sansynligvis komme til helvete hvis du tror at kvantitet gir sannhet, Jesus sier, mange vil si på den dagen, ‘Herre, Herre’ og Han vil si jeg kjente deg aldri. Sett ikke din litt kvantitet når Jesus sier selv at mange, kommer til å finne ut at Jesus kjente dem aldri. Hør nøye etter.

Hvor dine seksuelle lyster er avgjør alt om du har en sann kristendom eller ikke. Jesus sier at man har begått ekteskapsbrudd i sitt hjerte hvis man har hatt tanker av begjær. Hør på det neste Han sier… Han snakker om en mann som bruker øye til å se og begjære en kvinne. Rett etterpå sier han Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste èn kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Det Jesus sier… man kan ikke vri på meningen av dette. Hvis man er involvert i seksuell synd, pornografi, ulovlig hor. Jesus sier at det handler om liv og død, du må slutte ellers kommer du helvete. “Vent litt, hva er dette for noe? Jeg trodde vi var frelst ved tro?” Det er sant, men hvis din tro er slik at den ikke produserer det som fører til omvendelse. Da har du ikke er tro som vil frelse deg. Derfor sier Jesus dette. Om ditt høyre øre lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste èn kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg. Han snakker selvfølgelig symbolsk. Han sier at det som fører deg fall må man kvitt seg med, vende om fra uansett hva det koster. Man må få det bort, og hvis dine tro ikke er i stand til å gjøre det har man ikke en tro som vil frelse. Jakob sier at de onde åndene tror, (Jakob 2:19) men de er ikke frelst. En tro som ikke kjemper mot hor er en tro som ikke vil frelse deg og Guds ord sier det.

Jeg er ikke her for å fortelle mine meninger om dette, for det er dette Jesus sier… Jesus sier det handler om himmelen eller helvete. Hvis din tro godtar at du ser på pornografi, holder på med onani og slik seksuell synd… Hvis noen av dere unge menn og kvinner som lever i hor og du sier at du er kristen, da må du begynne på nytt. Du må begynne helt på nytt, du må vend om fra det, du må be Kristus om å frelse deg fra din urett, frelse deg fra synd. Det står mellom Himmelen og Helvete. Er det ikke det Peter forteller oss? Disse lystene fører krig med sjelen, det står mellom Himmelen og Helvete. Hvis ikke din tro klarer å ta opp kampen, en kamp av tro som frelser, en synd drepende tro. En tro som frelser, er en tro som dreper begjær. En tro som frelser, er en tro som kjemper. Dette er det Skriften sier, Dette fører krig mot sjelen din. Hvis du lar det ta plass, hvis du ikke kjemper helhjertet; Ikke med din egen styrke. Hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. – Romerne 8:13. Du skal leve, hvis dere ved Ånded drepers disse gjerningene. Jeg skal være ærlig med dere, for jeg ville ikke at dere

verken unge eller gamle; skal være involvert i hor, og det kan være i tankene. Sinnet ditt er fult av perveritet, du tenker seksuelt, vanhellig. Øynene dine er der de ikke burde være, du sliter og får ikke til å overvinne det. Paulus sa, (Romerne 6:14) “Synden skal ikke herske over dere”. Hvis man er under nåden, og ikke loven, hvis man er frelst vil ikke synden herske over deg. Syndere som er full av hor og all slags perversitet, kan komme til Kristus å bli fullstendig tilgitt. Det kalles Rettferdiggjørelse, når synderen kommer og er skyldig anklaget,

og Gud ser bort fra anklagen ved tro. Hvis du tror at det stopper der tar du feil, for hver gang Gud rettferdiggjør en synder, og de blir tilgitt av Kristi blod og det Kristus gjorde på korset, kommer Han også til å bryte syndens makt, og det er den største manifestasjonen av at man er blitt rettferdiggjort. Jeg kan ikke se om dere har blitt tilgitt eller ikke. Jeg vet ikke om du har blitt tilgitt. Det er ikke noe fysisk som viser det. Bibelen sier: ” La deg ikke bli ført vil!” (Jakob 1:16) Mange er ført vil, men om hva? Mange sier, “Jeg tror, jeg sa synderbønnen”. “Jeg gikk opp til alteret, jeg hadde en opplevelse på en leir”. “Jeg har gjort det, jeg leser bibelen min, jeg går i kirka”. Mens bibelen sier at, hvis ikke livet ditt har blitt omgjort og syndens makt har blitt brutt, så IKKE BLI FØRT VILL! Realiteten av at man er blitt tilgitt er ikke der, hvis man ikke har fått et nytt hjerte.

Hvis ikke ditt syn på sex har blitt forandret, hvis din urenheten ikke har blitt omgjort, og synden makt ikke er brutt, la deg ikke føre vill. Det rettslige oppgjøret har ikke blitt gjort hvis ikke livet ditt har blitt transformert ved Guds kraft. Skriften er så klar når det kommer til dette. Romerne 8:13 sier; “Hvis dere lever slik kjøttet vil, må dere dø.” Hva betyr det å leve slik kjøttet vil? Paulus sier i Galaterne 5:19 “Det er klart hva som kommer fra vårt kjøtt og blod” Hva er første på lista? Hor. Hva er den andre? umoral. Tredje , utskeielser. De tre første på lista er kilden av dette, han sier, ” Hvis dere lever slik kjøttet vil, må dere dø.” Noen kommer sikkert å sier, “Men jeg ble frelst ved tro, så du sier at jeg ikke er frelst lengre hvis jeg lever i seksuell synd?” Det er ikke det jeg sier, jeg sier at du aldri har vært frelst. Jeg sier at frelsen ikke var sann fordi det ikke var bibelsk frelse. Mange kommer til å si til Jesus på dommedag

“Herre, Herre, har ikke vi gjort mange gode gjerninger?” Men Jesus vil si, “Jeg har aldri kjent deg, dere som gjør urett” (Matteus 7:22-23) Hvis kraften av din urett aldri har blitt brutt, er det klart at Jesus aldri har kjent deg for hvis dere lever slik kjøttet vil, må dere dø. Men hvis ved Ånden, ikke ved din egen styrke, men i kraften av korset, i kraften av Guds Ånden utløst ved tro på Kristus. Hvis ved den overnaturlige transformasjonen, fornyelsen, går fra død til liv. Hvis den kraften dreper kroppens gjerninger; Jeg sier ikke at fra den først dagen man tror

at det ikke aldri vil komme en fristelse og aldri en kamp. Når det står at de fører krig mot deg, betyr det at fra dagen èn til den aller siste, er man i kamp mot dette. Du dreper, du fører krig, du dreper kroppens gjerninger ved kraften i Ånden. Men noen misforstått og sier “Når man blir kristen, vil ikke synd herske over deg… (Romerne 6:14) Det stopper bare med andre ord”. Når det står at synd ikke vil herske, betyr det at den ikke vil dominere deg, det betyr ikke at den ikke vil føre krig mot deg, for du må kjempe til siste stund, i Åndens kraft. Kommer vi til å falle? Dager vil komme når man faller, men det er krig, Man må reise seg for når du er i krigsonen vil man falle, men du skal gjøre framgang, du skal komme deg gjennom, du skal bli bedre for synden skal ikke herske over deg. Det er ikke en tro som frelser, sann tro, Gudegitt tro, jeg-skal-til-himmelen tro som ikke kjemper mot begjær. I korstes kraft er det kraft som overvinner.

Det er ikke en håpløs kamp, men hvis du er i slaveri og aldri har fått til å komme deg unna, uansett hva som skjer søler du deg som en slave, en slave til synden er ikke en slave for Kristus. Kall på Herren mens han er å finne. (Jesaja 55:6) Det finnes kraft, kraft som dreper synden.

Dette er ikke en valgfri kamp. Det er mange som tro, “Alt jeg må gjøre er å tro så kommer jeg nok til himmelen. Når det gjelder helliggjørelse, er det vel valgfritt. For jo mer gode gjerninger jeg gjør, jo flere skatter vil jeg få. men når alt kommer til alt, er jeg frelst ved tro. Det gjør vel ikke noe om jeg ligger med kjæresten men DU skal ikke dømme meg, døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt (Matteus 7:1)” Jesus vil dømme deg, for Gud er en som straffer og Han kommer til å straffe deg. Når Han sier at de som gir etter til lystene av begjær kjenner ikke Gud for når Jesus sier, det er bedre å rive ut øye enn å havne i helvete kan de si at de kan dømme om det, det er det de sier. Man burde ikke ta for lett, ikke lek med det. Denne kampen er ikke valgfri… Det er ikke en tro som frelser fra Guds vrede hvis den ikke frelser deg fra kraften av hor. Rett og slett. De som driver med hor kjenner ikke Gud. Hør nøye etter fordi dette er viktig.

De som driver med hor kjenner ikke Gud, er det ikke det Paulus sier i 1 Tessalonikerne 4? Så dere det? De kjenner ikke Gud. “Jeg vet om Gud”. Det er ikke det som står. Det står ikke at de ikke vet om Gud. Det står at de ikke kjenner Gud, det er en stor forskjell. Jesus sa i Matteus 7(:21) når de sier Herre, Herre, Herre, Herre, sier Han, “Jeg har aldri kjent dere”. Jesus vet alt om dem fordi Han kaller dem, ‘dere som gjør urett’. Han viste alt om dem, men han kjente dem ikke. “Hva er forskjellen?” Å vite om noen handler om fakta. Å kjenne noen i bibelsk forstand… Adam kjente Eva og hun unnfanget. Når Jesus kjenner noen… husk Efeserne 5; Han kjenner sin Brud, sin Menighet og sin Kropp. Dere menn, elsk hustruene deres, slik Kristus elsket menigheten (Efeserne 5:25) Han kjenner menigheten på et intimt nivå. De kjente ikke Gud, det betyr at de ikke hadde et intimt forhold, de tar ikke hensyn til Han, de vanærer Han, de kjente Han ikke. Dere som kjenner biblene godt.

I Matteus 13:44, vet dere hva det er et bilde på? En mann som går gjennom en åker og han finner en skatt så verdifull at han selger alt han har for at han kan få skatten. Kan jeg fortelle hva ‘å kjenne’ betyr… Når en person får kjenne til at han har funnet en skatt. Som er verd mer enn noe annet, ser han ikke bort fra det, for han vet og han er overbevist over at han vil ha det mer enn noe annet. Når en fyr er villig å vanære en kvinne. Tar han ikke hensyn til Gud. Det er en stor indikator han ikke synes at Kristus er mer verdt enn noe annet. Vet dere hva som skjer når man finner Kristus og skjønner hva han har funnet vil han avgi alt, til og med hor, han vil si at Kristus er mer verdt enn å ligge med en jente. Jeg vil ha Kristus mer enn seksuell nytelse Jeg vil ha Kristus. Det er en stor forskjell mellom begjær og seksuell lyst.

Seksuell lyst som ender opp i ektesengen er æreverdig. Vi snakker om det som er umoralsk. En som vil ha bort det som ikke tar hensyn til Kristus synes Kristus er mer verdt. Dette er essensen av det hele, Når en person finner Kristus, når de ser Hans herlighet og skjønnhet, og sier “jeg vil ha Han mer enn noe annet.” “Jeg vil ikke gjøre noe som bringer Ham sorg.” “Jeg ønsker ikke å skilles fra det” “Jeg har kanskje en seksuell lyst, men min lyst for Ham er så mye større. Derfor skal jeg være kontrollert, Herre hjelp meg å være kontrollert”. “Jeg vil ikke vanære Deg og ingenting skal bryte vårt felleskap. for jeg synes du en skjønn og mitt hjerte vil ha Deg, det lengter etter Deg. Jeg vil søke Deg, finne Deg og møte Deg.” “Jeg vil leve for Deg, for du er alt… og jeg vil gi alt for å ha Deg”. Når det står at de ikke kjenner Gud betyr det at de ikke har opplevd det. Hvis din Kristendom ikke har ført til at du elsker Jesus Kristus,

Verken du eller Han kjenner hverandre. Det betyr ikke at alt er håpløst, det betyr bare at du har ikke noe som er ekte. Når man synes Kristus er skatten over alle skatter, vil man ikke sette sin lit til noe annet for når noen virkelig elsker Kristus… Frykten av helvete er ekte og Jesus apellerer til den. Det er bedre å amputere enn at man havner i helvete, men når man kommer til Kristus, kjenner Han personlig og elsker Han. Den største sorgen er ikke frykten av helvete, men den største sorgen er å fornærme den man elsker. Å miste sitt felleskap med Kristus, at Han trekker seg unna deg fordi du har fornærmet Han… Hvem av oss har ikke falt i hor siden Gud har frelst oss? Den største sorgen kom ikke av ” Å nei, jeg kommer til å havne i helvete”. Tårene kom på grunn av at vi fornærmet Herren Etter alt det Han gjorde for oss på korset, etter alt Han har holdt ut. Guds sønn følte sorg på mine vegne og her gikk jeg og gjorde dette. Vi henger hodet i sorg på grunn av hans store kjærlighet til oss og det at vi tar Hans kjærlighet forgitt. Hvis man virkelig kjenner Kristus, kjenner Gud, elsker Gud og du har funnet den herlighet som er i Kristus og sier, “Ja, det er det jeg vil ha”.

Det er ikke en smal sak, at man sitter foran datamaskinen og onanerer til pornografi. Det er vanskelig når man tenker, “Hvordan kan jeg gå å være sammen med Kristus. Han vil ikke være der etter det jeg har gjort”. Det blir ikke en smal sak. Det er sannhet. Hvis ikke troen din gjør at man holder seg unna dette, er den ikke verdt å ha.

Dette er en kamp, på grunn av den som vi elsker. Kampen skal kjempes fordi vi tar hensyn til Gud, vi tar hensyn til Hans bud, vi tar hensyn til at Han skapte oss, vi tar hensyn til sex som er en god ting innenfor ekteskap og vanhellig utenfor. En total forvrenging av hvordan Gud ville det skulle være. Dette ble vår første befatning med denne saken, og jeg tror dette er hvor hovedproblemet ligger.