Ateistene gjorde krav på å være vise, men ble tåpelige

Category: Utdrag (E), Video

Hva er det mennesker undertrykker? De undertrykker det man kan vite om Gud. Og dette er det som står: “(For det en kan vite om Gud) ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.” Dette er ikke tilfeldig. Gud har gjort en innsats for å åpenbare seg selv.

Med andre ord, når mennesket betrakter øyeeplet, og ser at det overhodet ikke kunne virke om du tok bort en eneste del, og de sier: “Det er et produkt av evolusjon”, sier Gud: “Du er dum”. Når de ser en fugl fly, og de tenker: “Ah, den må ha utviklet seg”.

Jeg kjørte i går, og jeg la merke til et stort fly. Og jeg fantaserte om at Spurgeon var i bilen med meg. (og han ville sannsynligvis være vettskremt av en sånn fart) og se opp og jeg så et helikopter her, og et fly der borte, og jeg tenkte på hva dette ville sett ut som for noen over hundre år gamle. Og kan du se for deg at vi plutselig vekte Spurgeon til live igjen, og jeg sa, “Åh, ja, det flyet der oppe, det er et produkt av evolusjon; du skjønner, det var en eksplosjon, og på en eller annen måte endte det opp med å fly der oppe.”

Men, du skjønner, det er det folk gjør, de ser på en fugl som flyr, eller et øye som ser, cellens kompleksitet, som de har oppdaget – Bare det som skjer inne i cellekjernen er så komplekst, at det vil gjøre deg målløs.

Og folkens, dere kan gå på YouTube og søke litt rundt og finne animerte versjoner som kommer rett fra noen av disse skolene og universitetene. Det er over min forstand, RNA og DNA, og alt som foregår inni cellen.

Viss noen av dere har sett filmen “Expelled” med Ben Stein, han spurte en av disse folka om, hvis cellen var en Cadillac på Darwins tid, (Med andre ord, om folk trodde den hadde samme kompleksitet som en Cadillac), hva ville vi sammenligne den med? En galakse, sa han. Så avansert er den.

Vet dere hva folk gjør? Hør hva Romerne 1:19 sier: “For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem, for Hans usynlige egenskaper…” Med andre ord, “egenskaper”: Hva er en egenskap? Det er et kjennetegn. De er usynlige, men Han har skapt noe, for å avsløre de kjennetegnene. Hva har Han skapt? Hva har Han gjort for å vise mennesket hvem Han er? “altså, Hans evige kraft og Hans guddommelighet, har vært klart synlige helt siden verdens skapelse…” Lurte dere på når vi skulle begynne å snakke om skapelsen, midt i alt dette? Søsken, la meg si dere noe: Det er i selve skapelsen at Gud viser seg selv. Og folk sier… Kan dere tro det?

Mennene og kvinnene som er leger og doktorer, som jobber på universiteter, de har IQ-er som utklasser min, men hva sier han her? “Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige”. Har dere sett den Ben Stein-filmen? Her har du disse, du vet, disse intellektuelle folkene, og så spør Stein dem; “Hvordan startet alt?” “Vel, eh…” De slår helt krøll på tungen! “Jeg-jeg tror at kanskje på baksiden av krystaller, uh, kanskje romvesen!” Det er, det er helt utrolig! Disse folkene er så smarte, de er så intellektuelle, de kan så massse, de har IQ-er som går gjennom taket, men når det kommer til hvordan alt begynte? Selveste “Herr Ateist”, Richard Dawkins – vet dere hvem han er? Han framstår som en komplett idiot. En stor idiot når Stein spør han, “Hvordan begynte alt?” Vet dere hva han innser? Han innser at det (skapelsen) er så avansert, at det ville tatt et intellekt, en type overordnet kunnskap, det måtte være en designer. Og vet dere hva han gjør? Han antar at det kom fra en annen planet. Det er helt utrolig. Vil dere se stammende ateister? Spør de om dette.

Og vet dere hva? Han sa til ham, “Hva om du kommer til slutten, og du skjønner at det finnes en Gud?” Vet dere hva han sa? Han sa, “Jeg antar jeg vil spørre Han om hvorfor Han gjorde seg selv så vanskelig å finne.” Det er alt. Med andre ord, “Jeg lette, og lette, og lette, og jeg fant Deg ikke.” Og Gud sier, “Herr Dawkins, alt vitner om Meg.” Ditt problem er at du undertrykker sannheten. For selv om å tro på en Skaper er langt mer fornuftig enn deres tåpelige løsninger, så VIL DE IKKE tro at det overhodet kan finnes en Gud. Hvorfor? Fordi de hater Ham. De hater Gud lidenskapelig, og det er det Romerne 8:7 sier: “fiendskap mot Gud”. De undertrykker – og her er det det står: “helt siden verdens skapelse (har de kunnet sett og forstått) på grunn av Hans gjerninger, så de har ingen unnskyldning.” Gud vil se på Dawkins og si, “Du har ingen unnskyldning. Du, av alle, så på skapelsen, og visste at det måtte være en designer, og du fant på en tåpelig idé om romvesen.”

“For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare tåpelige.” (Rom 1:21-22) “… Og de byttet ut (Guds) herlighet” Og det sier jeg dere, når det står at alle har syndet, og mangler Guds ære, så viser det til Rom 1:23-25. I alt som har blitt skapt, er Hans guddommelige egenskaper synlige. Men mennesket undertrykker det. “Nei, ikke vis meg!” “Jeg vil ikke se det.” Han undertrykker det. Og han bytter ut (Guds) herlighet. Det er menneskets forbrytelse.

Dere sier, “Hva er den største synden vi kan komme på?” Vet dere hva humanistiske, menneske-fokuserte, amerikanske kvinner og menn vil si oss?

Hvis dere gikk ned gaten akkurat nå og gjorde en undersøkelse: “Si oss hva som er den største forbrytelsen.” Mord. Vet dere hvorfor de sier mord? Fordi hele livet deres dreier seg om dem selv. I deres øyne, er de store, og Gud er liten. Så fra deres synspunkt er mennesket stort, og Gud er liten. Og så, i deres øyne, er den største forbrytelsen en mot mennesket.

Men det Paulus sier, er “Vent litt. Når jeg vil definere synd, så vil jeg ikke en gang snakke om forbrytelser folk imellom! Når jeg snakker om synd, og det faktum at alle mennesker har syndet…” Han sier, “Jeg vil at dere skal se, at sakens kjerne er Guds herlighet.” Mennesket har byttet ut Hans herlighet. Så du vil snakke om skapelsen?

Jeg sier deg det, at Bibelen er full av, jeg kan ikke en gang fortelle dere det, jeg har ikke talt dem, antallet ganger Biblene våre sier oss at Gud er den som skapte himmelen og jorden. Igjen og igjen og igjen og igjen. Bibelen minner oss på den sannheten.

I Romerne 1:25, står det, “De byttet ut sannheten om Gud for en løgn.” I Romerne 1:28, står det: “Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap,” Synd handler om å undervurdere Gud. Å ikke stole på Ham, å ikke ville ha Ham. Å ikke ha Ham som kjernen i livene våre. Skapelsen er midt i blinken for dette, fordi det er skapelsen som viser oss (Guds) herlighet, som gjør oss uten unnskyldning.