Late Folk Er En Forbannelse, Skaff Deg En Jobb

Category: Utdrag (E), Video

Det står at man skal jobbe. Det er det som blir sagt. Se på det neste som blir sagt i vers 28. Efeserne 4:28 “Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender” eller å gjøre et godt arbeid med hendene. Han fokuserer på hendene. Se på hendene deres. Se på dem og spør deg selv. Er disse hendene vanligvis i sengen klokken 9 eller 10 om morgenen? Er de i sengen midt på dagen? Kvinner, dere som leter etter en ektemann. Jeg vet at dere ofte ser etter hvor kjekk han ser ut, men bibelen sier at slikt er til ingen nytte. Du bør heller se på hendene hans. For å finne ut om hendene jobber hard. Er det slike hender som går og gir av det harde arbeidet og putter det i boksen, som støtter misjon, og foreldreløse barn, menn i tjeneste, og enker? Se på hendene. Menn, se på kvinnenes hender. Til dere unge menn som leter etter en kone. Vet du hva du bør se etter i en ypperlig kone som i Salomos ordspråk 31. Vet du hvor mye som blir sagt om hendene hennes? Hør på dette, Salomos ordspråk 31:13 “Hun arbeider med hendene”, Salomos ordspråk 31:16 “Hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det, for det hun har tjent, planter hun en vinmark.” Salomos ordspråk 31:17 “Styrke er beltet hun har om livet,hun tar i med sterke armer.” Her står det ikke hender, men sterke armer. Salomos ordspråk 31:19 “Hun legger hendene på rokken, og fingrene griper om teinen.” Hva gjør du med hendene dine? Hendene til en kristen er forskjellig fra hedningenes hender. Verdens hender, slike som du pleide å ha i din tidligere levemåte. Hendene holdt av en som har det nye menneske, som er blitt forvandlet. De både ser og er forskjellige.

Jeg sier dette til dere som leter etter en ektefelle. Jeg har sagt det før, late menn og late kvinner er en forbannelse for familien. Late ektemenn, late fedre. Salomos Ordspråk 10:26 “Som eddik for tennene og røyk for øyne er den som er?” “En doven.” En latsabb. La meg få spørre dere. Er røyk i øynene en velsignelse eller en forbannelse? Liker du det? Er det noen som liker å få røyk fra et bål i øynene? Det er slik en latsabb er, og man kan se det på hendene deres. Hender som ikke arbeider hardt, hender som ikke gir, uansett om det er en mann eller kvinne. Det står i Salomos Ordspråk 15:19 “For den late er veien som tornekratt”. Når jeg leser i bibelen, ser jeg at torner er en del av forbannelsen. Torner er en forbannelse. Det er ikke godt. Jeg kommer ikke til å plante noe i hagen min som har torner. Jeg hater dem, fordi de er en forbannelse Er det ikke slik, at Texas har mange forskjellige ting som er tornete? Alt som vil stikke deg og bite deg. Det er en forbannelse. En latsabb er sammenlignet med det. Latsabben er ikke sammenlignet med en myk pute eller en vakker solnedgang. Den late er sammenlignet med røyk i øynene og som et tornekratt.

Unge damer, vil dere ha et forbannet ekteskap? Da kan du gifte deg med en late mann. En mann som leter etter muligheter for å la være arbeide. La meg fortelle dere litt om arbeid. Arbeid er ikke en del av forbannelsen. En latsabb er en forbannelse. Men en som arbeider… Hør på dette. Mannen var gitt i arbeid å stelle hagen før synden kom. Da Gud skapte alt sammen, så han på det og sa, “Det er godt.” Arbeid var en del av det hele, og det er godt. Det er ikke ille. Arbeid er flott.

Dette er ganske viktig. Flest Kristne kommer til å jobbe i verdslige jobber. Er det ikke rart, hvor mange som blir frelst og de føler at de må jobbe med menighets arbeid, “Jeg skal tjene Herren. Min jobb er der borte, og det virker så overflødig og dagligdags. Det virker som om jeg bruker hele livet, ‘der borte’, uten at det gjør en forskjell. Måten å virkelig være noe i livet, og rømme nytteløse, måten å gjøre det på er, “Jeg skal begynne med menighetsarbeid”. Hør på meg, 95%-99% av alle kristne kommer til å arbeide i verdslige jobber. Hvordan skal man være salt og lys hvis man ikke befinner seg i midten av verden? I midten av en vrang og villfaren slekt, ikke fjernet fra den, ikke innestengt i et kloster. Når man blir frelst skal man ikke trekke seg fra verden. Fordi det er der ute. Forstår dere da soldatene kom til døperen Johannes, “Hva skal vi gjøre?” “Si opp jobben og begynn med menighetsarbeid?” Det var ikke det han sa. Han sa “Vis integritet som en soldat” Til og med tollerne kom til Johannes og han sa, “Vær ærlig.” “Stå oppreist.” Dere kommer ikke til å finne tilfeller i Skrifen, der en person blir frelst… Det står, “gjør godt.” Hvis du jobber hvor de krever at du skal være ondsinndig, da bør du holde deg unna. Hvis de krever at du skal lyve, hold deg unna. Det er en selvfølgelighet, hvis man jobber der man blir involvert i synd, det bør man holde seg unna. Det står at man skal arbeide med det som er godt, ikke det som er ondt.

Det finnes yngre folk som jobber mye på søndagene, og avstår fra menighetens forsamling. Det er ikke bra. Si opp jobben din, stol på Herren. Finn deg en ny jobb, og arbeid med hendene. …Det er ikke anledning for å arbeide for at du skal gi, samtidig som arbeidet fører til at du må avstå fra det Gud har bedt deg om å være involvert i. Det er ikke en god ting. Sannheten er, når man ser leser det nye testamentet, finner man ikke tilfeller hvor folk er bedt om å si opp deres verdslige jobber. På den andre siden finner man de som arbeider i verdslige jobber, de skal arbeide for arbeidsgiveren slik man ville ha arbeidet for Herren. Ikke gjør det for menneskers behag… Bibelen framstiller ikke å arbeide med hendene for å gi, som noe dagligsags, ubrukelig og til ingen nytte. Husker dere Filipperne? Paulus kommer med en anbefaling i fjerde kapittel. “For dere har kjempet med meg for evangeliet… som mine andre medarbeidere.” Dere har møtt mine behov, til og med i Thessaloniki gav dere en gang til. Og han bare fortsetter og på slutten priser han Gud og Faderen… Ære til Ham!, hvorfor? Fordi filipperne reddet hedningene. Dere gjorde et arbeid, om det var å lage keramikk, pløying av åker, de gjorde alt dette og de gav. Apostelen sier, “den skal bli godskrevet dere rikelig.” Tror dere det er ubrukelig å jobbe i en verdslig jobb, hvor man er saltet og lyset i midten av en mørk verden? Å kunne tjene penger, så man kan gi til misjon og gi til foreldreløse barn. Å gi til de som arbeider med evangeliet. Paulus sier det skal bli godskrevet dere rikelig. Dere samler skatter i himmelen. Er det ubrukelig og meningsløst å leve et slikt liv? Hvor man får skatter i himmelen. Det er ikke det! Paulus sier, “Det er herlig!” Så fortsett børdre.

Jeg vil vise dere en ting til, som bibelen ikke lærer når det gjelder å arbeide. Bibelen sier ikke… Jeg vil understreke dette, det står ikke at man skal arbeide med hendene så man kan gi, helt til man er 65 og så kan man pensjonere seg. Pensjon tilhører de av verden, ikke Guds Ord. I Bibelen står det i Johannes Åpenbaring 14:13, “Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: “Skriv: Salige er de døde.” Ikke de som er pensjonert. De døde. “som fra nå av dør i Herren. ‘Ja’, svarer Ånden, De skal få hvile fra sitt strev.” Ser dere at man får hvile fra sitt strev når man dør, ikke når man pensjonerer seg. Det står ikke noe om pensjon i Bibelen. Man kommer ikke til å finne noe om det.

Vi må arbeid mens det fremdeles er dag. Natten kommer når ingen mennesker kan arbeide. Vi må arbeide så lenge vi har styrke, og så lenge vi har liv. Vi må gjøre det vi kan. Vi må følge etter Kristus helt til slutten. Pensjon er som å skape himmelen her på jorden. Bibelen sier ikke at man skal samle opp for pensjon, man skal samle skatter i himmelen! Det er der vi pensjonerer oss. Det er der vi finner evig hvile.

For det tredje. Del med hverandre. Brødre. Verden en full av parasitter. Ikke være slik. Det finnes folk som kommer til menigheten. Og de vil bare ha. Jeg trenger noe, jeg har det vanskelig økonomisk. …det er sant, noen ganger skjer slike ting og de er oppriktige, og menigheten burde være til hjelp og jeg ser ikke bort fra det. Men det finnes folk som bare tar, og tar, og tar, og tar. De er som parasitter, de suger, og suger, og suger, men vil ikke gi noe. Det er to radikaler ytterpunkter. Man har tyven som er egoistisk og som bare vil bare ta. Og man har tyven som bryter seg inn i huset ditt, som også kommer til denne menigheten og tar, og tar, og tar. Det er en og samme person. Du ønsker ikke å bli slik. Ikke gjøre det.

Vi bør heller være villig å gi. Husk at Kristus er vårt eksempel. Han hadde uendelig rikdom. Og for vår skyld ble han fattig, så vi kan bli rike. Det er det eksemplet vi skal følge. Kristus. Apostelen sier, “La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!” Vi skal sette andre før oss selv. Man har Kristus, Han kommer til denne verden, Han ydmyker seg selv. Han var lik Gud. Han kom hit, Han ydmyket seg selv. Han var lydig, Han ble en tjener. Han tok lydigheten hele veien til det korset. Helt til døden… På en slik måte man ikke kan beskrive. Ødeleggelsen under hånden til den allmektige Gud, for våre synder. Han er vårt eksempel. Vi må arbeide med hendene.