Finnes det fortsatt en profetisk gave i dag?

Har kirken mistet den profetiske gaven? Er gaven utgått?