Jeg jager videre, for at jeg skal kjenne Kristus!

Category: Sermon Jams, Video

Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kune gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.