Akkurat som jeg er

Category: Utdrag (E), Video

Ja, du kommer akkurat som du er. Men Jesus kommer ikke til å la deg forbli slik. 2. Korinterne 5:17 – Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.