Изкупени с безценната Кръв на Христос

Category: Извадки, Video

Вземи ми живота, тялото, ръцете, краката ми, устните ми, всичкото ми, жив ме вземи като живо жертвоприношение за Теб. Ще бъдем съдени според нещата които сме правили с тялото си, според всяка мисъл която сме имали, според всяка дума която сме изговаряли, всяка стъпка която сме взимали, всяка монета която сме харчили, всяка хапка която сме откъсвали. Фокусът е върху тялото тук. Такъв славен призив: Да прославим Господа по определено указание, чрез телата си. Сега трети, и първата фраза. „Защото вие сте скъпо купени…“ Тук срещаме много привързваща, завладяваща мотивация. „Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си“. „Защото вие сте скъпо купени.“ Забележете това, Павел поставя тази мотивация пред нас. Това не е закон, това е любов. Вие сте изкупени с цена с оглед на това което Господ е направил за вас следователно прославете Бог в телата си чрез телата си. Любов толкова прекрасна, толкова Божествена, изисква животът ми, душата ми и всичко мое!

Той казва „цена“, бяхте скъпо купени. Каква е тази цена? Петър я нарича. Той казва „като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато,“ Те изглеждат толкова ценни, изглеждат толкова скъпоценни, толкова нетленни. Но все пак, той казва “ не с тленни неща – сребро или злато,“ в крайна сметка те са тленни. В края на крайщата, те са нищо сравнено с това което той споменава в следващата фраза. Той казва „…но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос“ С драгоценната кръв на Христос. През Август месец, изпратихме вторият ни син Закари към колеж на около 2 часа разстояние да учи за да стане инжинерен механик Зак беше с нас 20 години, в нашият дом, беше с нас 20 години, ние го изпратихме, и аз знаех че ще го почувствам. Аз се върнах и стаята, всичките му мебели преместихме с него, и стаята му беше празна. Единственото нещо което беше останало беше едно огледало на стената със стария библейски цитат който Зак беше написал на огледалото. И аз се просълзих. Ако това е начинът по който баща се чувства на земята, колко тежко би било за Небесният Баща да изпрати Своя Син? Имам предвид, бил съм със Зак. Той е бил с мен за 20 години но Божият Син е бил с Отца от цяла вечност. И, съм благодарен, толкова благодарен, че Зак и аз не сме имали почти никакви проблеми. Много добра дружба, много добро приятелство със скъпият ми син. Но това е нищо в сравнение със Небесният Отец и Неговия Син. Имало е абсолютно перфектна дружба, перфектна любов. Любовта която винаги имах за вас преди света да е създаден. Аз изпратих синът си да получи образование като инжинерен механик. А когато Отца на небесата изпрати Своя Син да бъде грях за нас. Беше много истинско. Много истинско. Това не беше театрално изпълнение. Всичко което се случи беше много реално. говорим за цената и помислете какво е било за Господът Исус Христос, само можем да си представим, какво е било за Него. Безсмъртният да умре, Бекрайното да стане крайно. Този който поддържа всички неща със Своята могъща дума е бил сега поддържан от майчина ръка? Този който е толкова велик и огромен че небесата не могат да Го поберат, все пак се е свил и събрал в майчина утроба. Бог на светлината в мрака на майчина утроба. Този който построи небесата, сега работейки в дърводелница. И израствайки, търпението което Господ е упражнил за 30 години. Знаейки че Той е Спасителят на света. Но Въпреки всичко, казвайки почти нищо. Чакайки и чакайки и чакайки и чакайки и чакайки докато дойде времето отредено от Отца когато Той може да проговори и да тръгне на път, „покайте се, защото се приближи царството небесно.“ И тогава започна, по-ожесточено мъчението. Срамът, Отхвърлянето от хората, пренебрегването и после подиграването, оплюването, шамаросването, пироните, копието, венецът от тръни, умирайки изглеждащ като провал, и бъдейки изоставен от Небесният Отец, след като е направен като грях, за нас. нямаме никаква представа какво е преживял Господ. Цената която е била платена.

Били сме скъпо купени. Погледнете тези други думи, били сте купени. Понякога Библията го описва в термини на оправдаване, защото преди сме били смъртно осъдени но сега сме оправдани пред Бог. Понякога се използват изрази на прошка, защото веднъж сме били в дълг но сега дългът ни е платен. Понякога се използват термини на осиновяване, защото веднъж сме били странници но сега сме синове Божий. Понякога с термини на помирение, защото сме някога сме били врагове но сега сме приятели. Понякога с термини на изкупление, защото някога сме били роби но сега сме освободени. Но тук терминът е „купен.“ Толкова просто е нали? Знаете ли, че всеки знае какво означава думата „купен“? Исус плати всичко. Той плати нашият греховен дълг! Харесва ми този простичък израз, вие сте скъпо купени(изкупени с цена-на английски). Деяния 20, Пастир на Божията църква която Той изкупи със Своята кръв. Били сте купени, не със тленни неща, но със драгоценната Кръв Христова. Достоен Си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото Ти бе заклан и със Своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе. Били сте купени. А било ли е тялото купено? Да изкупено е било. Римляни 8, гласи „…и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло.“ Господ е изкупил нашите души, Той е купил нашите тела, Той е купил всичко. Исус плати всичко.
Този овен бе сложен на мястото на Исаак. Пасхалното агне е било принесено за Израел а не за Египет. Казвам ви, ако не осъзнаете че Господът Иисус Христос загина за вас, лично. Няма да намерите утехата и увереността която можете да имате. Били сте скъпо купени.

Той ни обича. „..даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран..“