Исус Христос е твоята единствена надежда

Харесвам Спасител, Който найстина свърши работата. и се справи с мойте грехове. ако някой от нас съгреши, трябва да си спомним, че имаме адвокат не се тревожи за това което си направил или не си направил. Трябва да гледаш към Спасителя, имаш Застъпник-Адвокат. Без Него ще имаме големи проблеми с Живия Бог. Но имаме най-добрия Адвокат. Той не е губил нито един случай. Той никога не се е провалял. Исус Христос, Праведният. Не става въпрос за това какво сме направили, не можеш да отидеш при другите в джунглата в Африка и да жертваш свине и кокошки поради твоя грях; това няма да ти помогне за нищо. Можеш да отидеш в планините на Андите и да жертваш млади девици поради греха си, пак няма да ти помогне. Можеш да пожертваш реки от масло и хиляди животни, и няма да ти послужи за нищо, казва Михей. Можеш да отидеш и да придобиеш хиляда души за Христос, и това няма да ти помогне, да намериш милост пред Бога, и да получиш освобождение, няма абсолютно нищо, което можеш да направиш! Затова ние трябва да се надяваме на Христос. Не нося нищо в мойте ръце, нищо, Господи! Няма надежда за мен да бъда пред Живия Бог в онзи Голям Ден, освен в това което Си и което Си направил. Христос Който беше разпнат, Това е славното Евангелие. не става дума за кой какво е направил а става дума за една Личност, и за това слагаме нашата вяра в Исус Христос. Тази Личност и това, което Той направи на кръста, Исус Христос – Праведният. Това е нашето уверение. Да, имаме наистина добър адвокат, имаме Исус Христос – Праведният. Той нямаше грях, Той не извърши грях, в Него нямаше грях! Той живя перфектен живот, Той имаше перфектна смърт. Той възкръсна с голяма мощ. Исус каза: „свърши се.“ (Йоан 19:30). и Бог Отец каза: „Перфектно е, добре е.“ И Го възкреси от гроба. Настани Го от дясната Му страна със всичкия авторитет и постави всичко в ръцете Му. Той е Човекът, Исус от Назарет, дадена му е пълна власт над всяка плът, за да даде вечен живот на ония, които Отец му е дал. И аз казвам: „Господи Исусе, уповавам се, вярвам, найстина вярвам, че Ти умря за мен.“ „Ти наистина бе милостив и удовлетвори гнева на Бога към нас! „И в оня ден ще остана смел поради това, което Христос направи.“ Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. това е най-голямата проява на любов на Бога към теб, вярващия. „Любов толкова красива, толкова Божествена, копнее за живота ми, за душата ми, за всичко!“ Замислете се, че Исус би умрял лично за нас, Лично! Чарлз Стъд казва: „Ако Христос е Бог и умря за мен, няма твърде голяма жертва която аз не бих направил за Него.“

Трябва да бягате от идещия гняв. И да кажете: „Господи Исусе, аз вярвам, вярвам че Ти умря за грешниците, вярвам че Ти умря за грешници точно като мен, отправен съм към ада, и няма причина, поради която можеш да ме доведеш на небето, но аз се доверявам че Ти умря и наистина плати цената за моя грях.“ Това е Евангелието. Добрата вест, е че въпреки че съм грешник заслужаващ ада, точно сега мога да стоя в съвършенство и да притежавам милост в очите на Господ! Това е добрата вест. Поради това което Исус направи. Слава на Бог! И слава на Агнеца Завинаги! Нека Негова бъде славата, силата, честта и властта, вовеки веков, поради това което Той направи.