Какво е спасението

Category: Video

В този момент Бог заповядва на всички хора навсякъде да се покаят и да повярват Днес е спасителният ден бягай от идващият гняв бягай от Моисеевия закон, който те осъжда бягай към прибежищният град – нашият Господ Исус Христос Бягай към Него. Покаянието е просто да се предадеш, Да спреш да се бориш срещу Бога и да спреш да се стремиш да придобиеш спасението си чрез собствените си дела буквално да се предадеш и да се облегнеш на Христа. Това е спасението. Да можеш да кажеш: „Не нося нищо, но се хващам за кръста“. И когато това семе израстне у теб за да знаеш че твоят стоеж пред Бога е 100% изцяло основан на съвършеното дело и заслуги на Исус Христос, тогава ще стоиш пред Него с увереност ще знаеш, че всичките ти грехове са били покрити И че ти си праведен в Христос. Ела при Него Ела при Христос Ела при Него Без да носиш нищо в ръцете си Време е да се предадеш