Sort: Date | Title Sort Ascending

Това е война

Това е война

Религия, която праща в ада

Религия, която праща в ада

Поучение на Мисионерска конференция

Живей за Вечността

Живей за Вечността

Никой никога не е бил способен да понесе проповядването на Евангелието. Те или ще се обърнат против него със свирепостта на животно, или ще бъдат променени.

Грехът е Тежък

Грехът е Тежък

Грехът е много тежък и всеки грях, който един мъж извърши,...

Трябва да победиш

Трябва да победиш

Откровения 3:21 - На този, който победи, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол.

Радикален Християнин

Радикален Християнин

Пол Уошър кани младежите да предадат живота си изцяло на Христос и да живеят радикално за Него

Божият гняв

Божият гняв

Божият гняв идва срещу тези, които са във вражда с Него. Божият гняв бе също излят върху Неговия Син, за да няма вече вражда между Него и тези, които вярват в Христос

Исус Умря за Мен

Исус Умря за Мен

избави от сегашния лукав век, по волята на Бога и Отца нашего - Галатяни 1:3b-4

Моята надежда НЕ е в мен, но в Христос

Жадуваш ли истински за Бога

Елате при Христос, Той е повече от способен да Спасява

Елате при Христос, Той е повече от способен да Спасява

Не ме интересува в какво си се превърнал и не ме интересува какво си сторил. Моля те ела си у дома

10-те обвинения

10-те обвинения

Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си. - 1 Тимотей 4:16

Исус Христос е твоята единствена надежда

Исус Христос е твоята единствена надежда

Проповед на Bob Jennings , за единствената надежда на човечеството -няма друг начин ,нито е имало някой да отиде на небето освен Исус Христос. - ( Јован 14:6 )

Изкупени с безценната Кръв на Христос

Изкупени с безценната Кръв на Христос

Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии. - 1 Коринтяни 6:20

Кои са твойте приятели?

Кои са твойте приятели?

нашите най-близки приятели трябва да бъдат тези които преследват святост, защото те ще имат огромно въздействие върху нашия живот. Трябва да намерите кой е най-добрият Християнин в тази стая и да кажете, "Искам да бъда твой приятел."