Исус Умря за Мен

избави от сегашния лукав век, по волята на Бога и Отца нашего – Галатяни 1:3b-4