Святият Дух ще ви направи святи

Category: Video

Той изпрати Своя Дух, за да ни направи святи. И ви давам гаранция, че няма нищо в живота ви което е зло, покварено, грешно или мръсно което да може да противоустои на Духа. Това е могъщият Божий Дух И Той е бил пуснат на свобода в живота на Божиите люде И Той ще довърши вашето усъвършенстване И ще ви направи святи. Защото без тази святост, вие няма да видите Господа. Без тази святост, вие не сте част от това. Вие може да ми кажете: „Пастире, проповядваш спасение чрез дела!“ Не е така. Проповядвам Божията сила която е дошла чрез Кръста. Аз говоря за Исус Христос, който каза Ще ви изпратя Утешител Ще го изпратя вътре във вас Това е дарът от Отца; обещанието на Отца. И Духът дойде в Църквата и ще ви кажа, главната задача на Святия Дух е да ни направи святи, и да ни направи като Христос, и да породи този плод на Духа у нас. Това е което Той прави, и Той ще сполучи с всяко едно Божие чадо. Братя, Той ни води там където ще бъдеме съградени заедно.