Радикален Християнин

Category: Извадки, Video

Прекарах живота си в джунгли, Прекарах живота си мръзнейки в Андите; Виждал съм хора да умират. Спомням си едно малко момче, Андрю Мамън, мюсулманите го простреляха пет пъти в стомаха и го оставиха да лежи на тротоара просто, защото бе казал: “Толкова ме е страх, но не мога да се отрека от Исус Христос. Моля ви не ме убивайте, но няма да се отрека от Него!” Момчето умря в голяма локва кръв. А вие ми говорите, че сте радикални християни, защото носите някакви тениски! защото сте ходили на конференции. Говоря ви за святост!

Иска ми се… знаете ли какво Божие движение би имало на това място? Ако всички вие бяхте дошли под изобличение, ако аз бях дошъл под изобличението на Святия Дух, ако паднем по лице и заридаем за това, че гледаме нещата, които Бог мрази, за това, че носим нещата, които Бог мрази, за това, че се държим като света, изглеждаме като света, меришем като света, Правим всичко, което Бог мрази и нямаме представа за това, защото не познаваме Словото Му! Защото въпреки че като деноминация твърдим, че Библията е непоклатимото Божие Слово, я използваме само за илюстрации, приказки и старомодни романчета. Как само искам Бог да дъхне на това място! Да се обърнем от греха и от нещата, които Бог мрази, да изтичаме към Него, да Го обичаме и да намерим удоволствие в Него!

Как искам Бог да издигне мисионери! Аз не искам същото, което искат родителите ви. Те искат за вас сигорност и застраховка и хубави домове. Те искат за вас коли и респект. Аз искам за вас същотото, което и за сина си, един ден да вземе знаме, с името на Исус Христос, и да го забие на хълм, на който никой дотогава не го е слагал! и да извика: „Исус Христос е Господ!“ нищо, че може да му струва живота! А като стане на 18 и ми каже същото нещо, което аз казах, когато бях младеж: „Отивам в планините! Отивам в джунглата!“ А те ми казаха: „Не можеш да отидеш там. Ти си луд. Там става война. Ще умреш.“ Отивам. Когато онова малко момче сложи раницата, Ще отида и ще се моля за него и ще му кажа: „Върви! Върви! Бог да бъде с теб и ако умреш, синко, ще се срещнем там и ще почета смъртта ти“

О, Боже, нека се молим … О, Боже, не ме интересува репутацията. Не ме интересува какво си мислят хората. Искам Ти да бъдеш почетен. Искам тези млади хора да бъдат спасени. Искам тези, които са спасени да престанат да се оглеждат в християнската култура, която мразиш и ще избълваш от устата Ти а да се вгледат в Божието Слово и да кажат: „Аз ще следвам Исус“

О, Боже, моля Те за младежки служители и пастори да ги изпълниш с дух на мъдрост, любов, дързост и разпознаване И скъпи Боже, каквото и да струва, моля Те да издигнеш мисионери. Като гледам тези деца, мисля за моето малко момче. Моля Те, спаси Иън научи го и го изпрати на най-ужастия фронт на войната. Скъпи Боже, издигни мисионери сред нас! Издигни проповедници,пастори и евангелизатори, които познават Божието Слово. О, Боже, работи на това място!моля Те! Моля Те …