9 Posts by author

Това е война

Това е война

Религия, която праща в ада

Религия, която праща в ада

Поучение на Мисионерска конференция

Живей за Вечността

Живей за Вечността

Никой никога не е бил способен да понесе проповядването на Евангелието. Те или ще се обърнат против него със свирепостта на животно, или ще бъдат променени.

Радикален Християнин

Радикален Християнин

Пол Уошър кани младежите да предадат живота си изцяло на Христос и да живеят радикално за Него

Божият гняв

Божият гняв

Божият гняв идва срещу тези, които са във вражда с Него. Божият гняв бе също излят върху Неговия Син, за да няма вече вражда между Него и тези, които вярват в Христос

Моята надежда НЕ е в мен, но в Христос

Жадуваш ли истински за Бога

Елате при Христос, Той е повече от способен да Спасява

Елате при Христос, Той е повече от способен да Спасява

Не ме интересува в какво си се превърнал и не ме интересува какво си сторил. Моля те ела си у дома

10-те обвинения

10-те обвинения

Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай в това; защото, като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите си. - 1 Тимотей 4:16