Bob Jennings

(1949 - 2012)

4 Posts by author

Опазването на светиите

Опазването на светиите

„… като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос“ (Филипяни 1:6).

Защо постът е така пренебрегнат от истинските християни?

Защо постът е така пренебрегнат от истинските християни?

Чудя се защо постът е толкова пренебрегван от истинските Християни, след като е толкова често срещан в Библията?

Исус Христос е твоята единствена надежда

3:46

Исус Христос е твоята единствена надежда

Проповед на Bob Jennings , за единствената надежда на човечеството -няма друг начин ,нито е имало някой да отиде на небето освен Исус Христос. - ( Јован 14:6 )

Изкупени с безценната Кръв на Христос

8:08

Изкупени с безценната Кръв на Христос

Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии. - 1 Коринтяни 6:20