Кои са твойте приятели?

Category: Извадки, Video

нашите най-близки приятели трябва да бъдат тези които преследват святост, защото те ще имат огромно въздействие върху нашия живот. Трябва да намерите кой е най-добрият Християнин в тази стая и да кажете, „Искам да бъда твой приятел.“