2 Posts by author

Тесният път към Живота

2:03

Тесният път към Живота

Матей 7:14 - Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.

Кои са твойте приятели?

1:00

Кои са твойте приятели?

нашите най-близки приятели трябва да бъдат тези които преследват святост, защото те ще имат огромно въздействие върху нашия живот. Трябва да намерите кой е най-добрият Християнин в тази стая и да кажете, "Искам да бъда твой приятел."