Тесният път към Живота

Матей 7:14 – Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.


Фактът, че портата е тясна значи, че се изисква покаяние. Изисква да изоставиш багажа си. Изисква да оставиш любовта към греха, и любовта към света, и любовта към себе си. Исус каза: „Ако иска иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, и така нека ме следва. Няма друг начин да се влезе през тази тясна врата, освен да се съблече всяка самодостатъчност и всяка себеправдивост, и да смириш себе си, и да взенеш в Небесното Царство като малко дете. Също така, тясната врата значи, че може да се влиза само един по един. Не можеш да влезнеш с група. Ще трябва да се отцепиш от колектива; ще трябва се отделиш от глутницата, ще трябва да се отделиш дори от семейството си и да дойдеш сам при Господ Исус Христос. Той призовава всички под звука на поканата Си да напуснат, където и да са, и да напуснат това, което са, и да дойдат незабавно при Него, и да влезнат през тясната порта. Трябва да знаете, че Евангелието е заповед; или ще живеете в послушание, или в непослушание на този Христос, който ви призовава да влезете през тясната порта, и да отхвърлим това Евангелие, е да извършим най-големия грях под небето. и да потъпкаме скъпоценната кръв на Господ Исус Христос, и това би било да похулим Духа на благодатта, Който ви изобличава. Да кажеш „Не“ на Христовото Евангелие, е да извършиш най-големия грях.