Un singur păcat te va distruge

Păcatul nu e de trecut cu vederea. Păcatul este ceea ce a adus lumea în pericolul de moarte în care se află acum. Păcatul este cel ce L-a crucificat pe Fiul lui Dumnezeu.

———–

Umblarea în lumină. Aici se găseşte bucuria. Bucuria unei conştiinţe curate, nimic între sufletul meu şi Mântuitorul. Nu este uimitor cum Domnul a ales să facă lucrurile în aşa fel încât un nou convertit poate avea mai multă realitate decât un bătrân, poate merge în mai multă lumină decât un bătrân… Umblând în lumină vei afla prezenţa sensibilă a lui Dumnezeu. Asigurările dulci ale lui Dumnezeu. Când umblăm cu Domnul în lumina Cuvântului Său, El revarsă atâta lumină în calea noastră, dar dacă există întuneric, este ca şi cum ai alerga în noroi. Dacă există întuneric acolo, e ca şi cum ţi-ai creşte recolte care sunt năpădite de buruieni. E ca şi cum ai încerca să ari cu un plug ruginit.

Roţile carului tău merg atât de anevoie. Depresie şi perplexităţi ce par că nu se pot rezolva, dacă nu mergi în lumină, dacă inima ta nu este deschisă. Duncam Campbell ne spune despre o întâmplare, cum în Scoţia călătorea cu o altă persoană şi maşina lor s-a stricat şi s-a oprit. Era noaptea şi nu aveau nicio lanternă. Nu puteau vedea cum s-o repare. Atunci au privit şi au văzut un far. Au realizat că dacă pot împinge maşina înspre locul acela, vor fi în lumină, vor putea vedea şi rezolva problema. Şi au rezolvat-o. Trebuie să-ţi aduci inima la lumină, pentru a repara-o.

Aşa vei găsi mai multă lumină. “Prin lumina Ta vedem lumina,” “Lumina este semănată pentru cel neprihănit şi bucuria pentru cei cu inima curată.” Ce mai cheie este voinţa! Nu-i aşa? Dacă voieşte cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască învăţătura. O inimă doritoare este de mare preţ în ochii lui Dumnezeu. Umblarea în lumină – aici se găseşte puterea. În Romani 13 se spune că trebuie să ne îmbrăcăm cu… ce? Armura Luminii. Acesta e un lucru puternic. Îmi amintesc cum la scurt timp după ce m-am convertit, Domnul mi-a arătat că trebuie sa merg la librărie şi să îndrept anumite lucruri. Librăria universităţii. Furasem nişte cărţi. Aşadar, casierul m-a trimis la managerul librăriei, managerul m-a trimis la administratorul uniunii, şi intru eu acolo, în acel birou frumos unde şedea omul acela cu cravata lui şi i-am spus că fusesem mântuit de păcatele mele prin Harul lui Hristos şi devenisem creştin. Şi ştiţi ce? Omul acela s-a făcut alb ca varul, de parcă-l ameninţasem cu pistolul. I-am spus că trebuie să returnez sau să plătesc nişte cărţi furate. Câtă autoritate se pierde în întuneric. Costul unei porţiuni întunecate, costul permiterii unei zone întunecate în inima ta. Îţi va strica mărturia, asemeni unei zgârieturi pe o maşină nouă. Nu te poţi făli cu ea. Nu poţi privi oamenii în ochi. Îţi va împiedica rodirea. Îţi va umbri bucuria. Nu vei putea fi util Împărăţiei lui Dumnezeu. Îţi va stoarce tăria. Acum câţiva ani am cumpărat o maşină de teren şi am făcut o grămadă de treburi cu ea dar, deodată, a început să nu mai meargă cum trebuie. Adică… pufăia şi bubuia, şi totul mergea pe dos, nu mai avea energie… Aşa că am dus-o la reparat, iar ei au dezmembrat motorul şi au spus: “L-am reparat!”. Însă nu-l reparaseră. L-am dus a doua oară, iar ei au crezut, din nou, că-l reparaseră. Şi l-am dus din nou, a treia oară. Era un dispozitiv mic la manetă. Mă refer la o porţiune mică de întuneric, căreia îi permiţi să stea în inima ta. Îţi va face rău. Îţi va împietri inima. Alegerile proaste îţi vor împietri inima. Priviţi la soţia lui Lot. Te vor înşela. Dacă permiţi vreun păcat care te biruie, vreun păcat secret, vreun păcat ascuns… în cele din urmă te va înşela. La început îl acoperi, îţi găseşti scuze pentru el, iar mai apoi începi să vorbeşti despre el şi să-l aperi. Apoi începi să râzi şi să te lauzi cu el. Te va înşela. Priviţi la efectele unui singur păcat. Priviţi ce a făcut lui Avram un singur păcat. Priviţi ce a făcut lui Noe un singur păcat. Priviţi ce a făcut lui Moise un singur păcat. Priviţi ce a făcut lui David un singur păcat, ce a făcut tânărului bogat un singur păcat. “Îţi lipseşte un singur lucru.” Priviţi ce a făcut un singur păcat lui Adam şi Evei şi întregii rase umane; ce-a făcut un singur păcat Fiului lui Dumnezeu. Îţi va strica mărturia. Datorită unei singure neascultări, Dumnezeu a căutat să-l omoare pe Moise. Priviţi ce va face bisericii un singur păcat. Acan – el a împiedicat întreaga adunare. Probabil aproape fiecare trezire din istorie a început prin cineva care a păşit în lumină. Unii dintre noi am auzit de Trezirea canadiană, şi ştiţi, se pare că a început în biserica lui Bill McLeod din Canada, însă a început, de fapt, în Michigan, când, la o adumare, o adolescentă a păşit în lumină. Dacă ai o arie de întuneric, dacă ai vreun păcat care te biruie, dacă eşti robit de ceva anume, nu-l trece cu vederea! Dă-ţi silinţa! Un antrenor îi spune atletului: “Vei câştiga dacă lucrezi la acest singur aspect.” O pianistă de concert poate cânta o întreagă piesă foarte bine, însă, dacă este numai o porţiune care îi dă bătaie de cap, ce face? Practică. “Nu-i aşa, Cathrine?” Practică şi iar practică, până ce totul iese cum trebuie. Fă la fel cu inima ta. Ţine-o tot aşa! Nu e interesant modul în care Dumnezeu a făcut-o? Iată lucrul care îmi frământă conştiinţa. Şi tot ceea ce trebuie să faci este să intri înapoi în lumină. În adâncul tău, să spui onest, sincer: “Doamne, sunt de acord cu tine.” Împotriva acelui lucru, voi fi de partea Ta. Dacă nu eşti un creştin adevărat, dacă aici iubeşti întunericul, vei avea parte de el şi acolo – întunericul de afară. Aceasta este condamnarea: Lumina a venit, iar oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina. Tu îţi cunoşti inima, ştii ce se petrece acolo. Ai face bine să păşeşti în lumină, cu Dumnezeu. Ceea ce doreşte şi cere El este absenţa totală a întunericului. Dacă nu eşti un creştin autentic, să nu crezi că sângele lui Isus îţi va fi de vreun folos. Este de folos numai celor ce umblă în lumină. Duncan Campbell a spus: “Calvarul nu va acoperi ceea ce tu nu doreşti să scoţi la iveală.” Dacă nu eşti creştin, dacă nu eşti un creştin adevărat, mergi la ce lumină poţi găsi. Orice lumină. Alege-ţi orice lumină. Evanghelistul a zis pelerinului: “Vezi lumina aceea de acolo? Îndreaptă-te spre lumina aceea.” Dacă te afli într-o peşteră şi numai o persoană are lanternă, ai face bine să mergi în lumină cât timp ai ceva lumină. Dacă nu, întunericul te va învălui. Dacă mergi în lumină, vei fi un copil al luminii şi vei putea spune: “Domnul este lumina şi mântuirea mea.” “Dumnezeu este lumină”. Acesta este mesajul “pe care L-am auzit de la EL.” -zice Ioan. Scriptura zice: “Cel ce face răul, urăşte lumina şi nu vine la lumină, pentru ca să nu i se vadă faptele”. Oricine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” Când vezi pe cineva care vine la lumină, devenind sincer, Dumnezeu deja a făcut o lucrare acolo. Şi face o lucrare, iar faptele lui se arată, căci au fost făcute în Dumnezeu.