Îl cunoști pe Hristos sau ești doar religios?

Există mulți oameni botezați care, din punct de vedere practic, nu cunosc nimic despre Hristos. Religia lor constă dintr-o mulțime de noțiuni vagi și expresii seci. Ei cred că „nu sunt cu nimic mai răi decât alții”. Ei merg constant la bisericile lor. Ei „încearcă să-și facă datoria”. Ei „nu fac rău nimănui”. Ei „trag nădejde că Dumnezeu va avea milă de ei”. Ei „sunt convinși că Cel atotputernic le va ierta păcatele și îi va lua în Rai când vor muri”. Pe scurt, aceasta este întreaga lor religie!

Dar ce cunosc acești oameni în mod practic despre Hristos? Nimic, absolut nimic! Au ajuns ei să trăiască în cunoștința calităților și a lucrării Lui, a sângelui Său, a neprihănirii Lui, a mijlocirii Lui, a preoției Lui? Absolut deloc! Întreabă-i de credința mântuitoare, ce înseamnă să fii născut din nou din Duhul sau să fii sfințit în Hristos Isus. Ce răspuns îți vor da? Pentru ei, ești ca un barbar! Le-ai pus niște întrebări biblice simple, dar ei nu cunosc nimic despre toate acestea în viețile lor, nimic în plus decât cunoaște un budist sau un turc! Și totuși, aceasta este religia a sute și mii de oameni care se pretind creștini, pe toată fața pământului!

Dacă vreunul dintre cititorii acestui mesaj este acest fel de om, îl avertizez clar că un astfel de creștinism nu-l va duce niciodată în Rai. În ochii oamenilor, el se poate descurca destul de bine. Ai putea trece drept un om respectabil la întâlnirea bisericii, în afaceri, la locul de muncă sau pe stradă. Totuși, acest creștinism nu-ți va aduce niciodată mângâiere. El nu-ți va satisface niciodată conștiința. Mai grav, nu-ți va mântui niciodată sufletul.

Te avertizez foarte clar asupra faptului că toate noțiunile și teoriile care îți spun că, fără Hristos, Dumnezeu ar fi îndurător, și care Îl scot pe Isus din discuție, nu sunt decât niște amăgiri și închipuiri seci. Astfel de teorii nu sunt decât un idol al invenției omenești precum idolul Juggernaut al hindușilor [personaj mitologic hindus care avea reputația de a-și zdrobi supușii sub roțile carului său. – n.tr.]. Acestea sunt toate pământești. Niciuna dintre ele nu s-a pogorât la noi din cer. Dumnezeul cerului L-a pecetluit și L-a rânduit pe Hristos să fie singurul Mântuitor și singura Cale a vieții, așa încât toți cei care vor să fie mântuiți trebuie să accepte să fie mântuiți prin El, astfel nu vor fi mântuiți niciodată.

Fiecare cititor să observe clar acest lucru. Îți ofer azi un avertisment folositor. O religie fără Hristos nu-ți va mântui niciodată sufletul.


Fragment din cartea: Hristos este totul, tradusă și oferită gratuit în format electronic de Asociația Magna Gratia

1816-1900