Ești pregătit să stai înaintea tronului lui Hristos?

Categorie: Video, Predici Complete
Subiecte:

Fie că vei muri, fie că Isus Hristos se va întoarce, un lucru este sigur: vine o zi când vei sta înaintea tronului de judecată a lui Isus Hristos și vei da socoteală de toată viața ta. Ești pregătit să stai înaintea Lui chiar acum?

Transcriere

În această dimineață ne vom uita la 3 versete. Primul este Evrei 9:27. Aceste 3 versete vor constitui fundamentul a ceea ce vom vorbi.

Evrei 9:27. Spune: "Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata," Versetul 28: "tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă."

Următorul verset este Matei 24:36. Spune: "Dar despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, tot așa se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți."

Și, în fine, Apocalipsa 20:11. "Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea; Moartea și Locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și Moartea și Locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc."

Titlul mesajului meu din această dimineață este: "Ești pregătit să stai înaintea tronului lui Hristos?"

Toate aceste trei texte au ceva în comun. Prima dată ne-am uitat la Evrei 9:27 unde ni se spune că este rânduit omului să moară o singură dată și apoi vine judecata. În Matei 24:36 ni se spune că trebuie să fim pregătiți. Domnul spune constant în acel verset: fiți treji, nimeni nu știe când va veni El. Dar știm că va fi un moment când El va apărea și toți Îl vom vedea. Iar în Apocalipsa 20, din nou, aceeași idee că există un tron mare și alb și toata umanitatea stă înaintea lui. Există o zi stabilită când fiecare trebuie să moară, apoi vine judecata. Hristos ne spune că El va veni, tu nu ști când, așa că fii gata. Când va veni El, judecata va veni. Și, din nou, Apocalipsa spune că TOATĂ umanitatea va sta înaintea tronului.

Cu câteva miercuri în urmă, la întâlnirea de rugăciune, dacă ați fost aici, Tim [Conway] ne-a făcut acel update despre Nicaragua și ne-a povestit despre acel avion în care a fost, și modul în care a aterizat. Și ne spunea că a fost o experiență înfricoșătoare. Avionul mergea în sus și în jos, oamenii vomitau... Chiar a fost o povestire intensă. Și unii râdeau, alții aveau o față rigidă, dar se pare că toată lumea era concentrată pe acea întâmplare. Și în timp ce ne povestea, am remarcat două lucruri mai mult decât orice altceva. El a spus că în timp ce trecea prin acele momente, gândul care i-a venit în minte a fost... nu știu dacă o să te citez exact, frate, dar a fost ceva de genul... "Nu m-am gândit că așa va fi." Cu alte cuvinte, "Nu m-am gândit că voi muri într-un accident aviatic." Celălalt lucru pe care l-a spus este că lângă Martha erau două doamne care strigau: "Trebuie să ne pocăim! Trebuie să ne pocăim!" Am văzut aceste două contraste. Un om pregătit de moarte. Pregătit să stea înaintea lui Hristos. Ceilalți, strigând frenetic, căutând o cale de a se pregăti, pentru că știau că nu sunt pregătiți. Toți gândindu-se la același lucru: "Moartea se apropie!" Totuși, două răspunsuri foarte diferite. Unul pregătit, ceilalți, în mod clar, nepregătiți. Și m-a marcat și mi-a rămas în minte.

Pe lângă toate acestea, dacă sunteți la curent cu știrile și cu ceea ce se petrece în lume, știți că sunt câteva celebrități care au murit recent. Și apoi, chiar în ultimele luni au mai murit câteva. Iată doar o listă scurtă cu câteva dintre celebritățile care au murit: Prince, Chyna, Phife din trupa "Tribe Called Quest", Doris Roberts, Patty Duke, Garry Shandling, Nancy Reagan, Abe Vigoda, Alan Rickman, David Bowie. Și sunt mulți, mulți alții. În aceste vremuri, în special când moare o celebritate, știm cu toții ce se întâmplă: peste tot se vorbește despre moarte. Internetul este inundat cu resurse despre moarte. Vineri, fratele nostru Mike Morrow a mers în bucuria Stăpânului nostru. Moarte.

În plus, unii dintre voi poate știți, alții poate nu, că bunica mea, singura bunică pe care am cunoscut-o vreodată, este literalmente pe patul de moarte. Și nu este pregătită. Este la câteva momente de mormânt. Și având în vedere toate aceste vorbe despre moarte, despre a muri, mă gândesc de o vreme la realitatea a ceea ce spune Scriptura, pentru că știm că este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar apoi vine judecata.

Așa că am început să mă gândesc la realitatea judecății care vine. Și noi toți de aici, ori vom muri ori Hristos se va întoarce, dar rezultatul final va fi același: vom sta înaintea tronului. Vom ajunge acolo ori prin moarte ori prin venirea Domnului. Din nou, cum am văzut în Apocalipsa: "Apoi am văzut un tron mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele." Și observați: "Am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea tronului. Niște cărți au fost deschise."

Gândește-te la tine. În timp ce evanghelizezi, ce faci? Când vorbești cu oamenii, nu-i așa că îi aduci în mod constant la realitatea că ei vor ajunge la judecată? Nu-i așa că îi aduci în mod constant la realitatea că ei vor sta înaintea lui Dumnezeu și va trebui să dea socoteală? Îi aduci în mod constant la realitatea că există o mânie, există o judecată, există un preț care trebuie plătit, și dacă nu ești pregătit, dacă nu ești în Hristos, ești pierdut. Și noi suntem acolo încercând să scoatem oamenii din foc și să-i aducem într-un loc de siguranță. Îi chemăm insistent: "Fugiți de mânia viitoare! Vine judecata! Vine judecata!" Gândiți-vă la de cartea Călătoria Creștinului. Ce l-a făcut să fugă din Cetatea Pierzării? Evanghelistul. Care era mesajul lui? "Fugi de mânia viitoare." Judecată. Noi predicăm acest lucru.

Gândiți-vă la lucrarea lui Hristos. Dacă ai petrecut cât de puțin timp în Evanghelii, vezi ceva ce face Domnul în mod repetat. Isus, Domnul nostru, a îndreptat oamenii mereu și mereu spre ziua judecății. Fără doar și poate. A continuat să-și aducă ascultătorii la realitatea că vine o zi când ei vor sta înaintea tronului. Nu a contat că era vorba de unul dintre ucenicii Lui, sau de farisei, El a continuat să predice acest mesaj. A făcut aceasta atât prin limbaj clar, cât și prin parabole. Sunt câteva exemple. Nu trebuie să deschideți acolo, dar puteți asculta. În Matei 10:15, când vorbea despre cei ce resping mesajul ucenicilor Săi, El a spus: "Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei, decât pentru cetatea aceea." În Matei 11:21 El mustră cetățile în care au fost făcute multe dintre minunile Sale. Și ce spune? "Vai de tine, Horazine și vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuința morților; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine." De ce face El asta? De ce îi duce la realitatea că ziua judecății se apropie și dacă tu nu te pocăiești, dacă respingi ceea ce am făcut Eu, va fi mai cumplit pentru tine. Acele cetăți Sodoma, Gomora, Tir, Sidon vor avea o pedeapsă mai ușoară în ziua judecății decât vei avea tu. Vedeți, El mereu i-a adus la realitatea zilei judecății. În Matei 12:36 El spune: "Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit." Matei 12:41-42: "Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon." Dacă te gândești la pilda grâului și a neghinei, la pilda năvodului; dacă te uiți la întreg capitolul 25 din Matei: avem cele zece fecioare, pilda talanților, judecata finală, din nou și din nou și din nou, iar acestea sunt doar câteva instanțe, dacă te uiți în toate Evangheliile, Îl vezi pe Isus Hristos în mod repetat aducând oamenii la realitatea că vine o zi a judecății, vine o zi când vei fi judecat, vine o zi când vei sta în fața tronului. Vine! Vine! Vine! În mod repetat, Domnul nostru a făcut acest lucru.

Și nimeni de aici nu va pune la îndoială dacă acest lucru este real. Întrebarea nu este DACĂ vom sta înaintea tronului. Acest lucru se va întâmpla. Întrebarea este: CUM. Nu-i așa? Ori vei ajunge acolo prin moarte, ori prin revenirea Domnului, dar vei ajunge acolo. Vei sta înaintea tronului. Chiar indiferent de ce viziune ai asupra escatologiei, sau asupra vremurilor sfârșitului, noi toți suntem de acord că toți vom sta înaintea tronului mare și alb. Și mai important decât atât, hai să personalizăm. Tu domnule, tu doamnă, tinere, tânără, tu personal vei sta înaintea tronului și vei da socoteală pentru viața ta.

Deci iată care este întrebarea majoră, așa cum am spus mai devreme și la care ne vom uita azi: Ești pregătit să stai în fața tronului lui Hristos? Ești pregătit?

Dacă Domnul ar lua respirația din plămânii tăi chiar acum, așa cum a făcut-o de milioane de ori în acest an, de peste o sută de mii de ori doar azi... La fiecare 3 secunde, cineva moare. În întreaga lume: copii, bărbați, femei, bogați, săraci, tineri, bătrâni, albi, negri, hispanici, chinezi, africani, nativ americani; oamenii mor peste tot în jurul nostru. În această țară, în acest stat, în acest oraș, în cartierele noastre. Ai fi pregătit? Ești pregătit chiar acum să Îl vezi? Unul după altul, oamenii merg la judecată. Un altul moare, apoi judecata. O altă inimă se oprește, apoi judecata. Un anevrism, judecată. Un accident de mașină, judecată. Glonț fatal, judecată. Atac de cord, judecată. Cancer, judecată. Din nou și din nou. Oamenii merg la judecată. Se întâmplă constant. Chiar acum numerele continuă să crească. Cu fiecare moment, și aceasta este realitatea pe care trebuie să o știi și realitatea de care trebuie să te ții, că vine și numărul tău la rând. Numele tău va fi strigat. Ziua ta se apropie. Iar ziua de azi? Ziua de azi doar te aduce mai aproape de acea ultimă zi. Ești pregătit?

Oamenii petrec atât de mult timp pentru a se pregăti pentru atâtea lucruri. Mă gândeam cât de mult timp petrec oamenii pregătindu-se pentru educația copiilor lor. Vor ca copiii lor să fie educați. Părinții cheltuie atât de mulți bani ca să-și dea copiii la cele mai bune școli, ca să cumpere cele mai bune planuri de învățământ la domiciliu. Mulți vor să locuiască în cele mai bune cartiere pentru că acolo se află cele mai bune districte școlare. Pentru că ei vor ca copiii lor să aibă cea mai bună educație și să meargă la cele mai bune facultăți, ca să obțină cele mai bune posturi, ca să aibă cea mai bună viață. Multă pregătire se face pentru atingerea acestui țel. Vor să învețe tot felul de limbi, să citească multe cărți, și să cunoască tot felul de lucruri. Dar, sunt copiii tăi pregătiți să stea înaintea tronului lui Hristos? Ești tu pregătit? Mulți se gândesc mult la căsătorie. Vor să fie pregătiți. Vor să se pregătească să fie soț sau soție. Învață cum să repare mașini și cum să gătească cine, și se pregătesc mult pentru cum arată și cum sunt văzuți... Dar ești pregătit să stai înaintea tronului lui Hristos? Înseamnă că e ceva greșit în a dori să-ți educi copiii? Nu. Este ceva greșit în a vrea să fii pregătit pentru căsătorie? Nu. Acestea sunt lucruri importante. Dar tu știi, la fel cum știu și eu, că nu există absolut nimic mai important decât a fi pregătit pentru aceasta. Nici măcar pe aproape.

Imaginează-te acolo, în ziua judecății, înaintea tronului lui Hristos, și tu și cu mine știm că nu va conta câte cărți ai citit, nu va conta câte limbi ai știut, nu va conta câte filme ai văzut sau câtă muzică ai știut, sau cât de la zi ai fost cu ultimele bârfe, singurul lucru care îți va invada mintea, lucrul cel mai important pentru tine va fi: Sunt eu gata? Sunt eu pregătit pentru aceasta? Sunt eu echipat să stau înaintea tronului? Sunt eu în Hristos? Sunt păcatele mele iertate? Acesta este cel mai important lucru! Și noi am spune: "Este adevărat!" Dar ești tu gata pentru aceasta? Ne-am uitat în Matei 24: Isus a vorbit despre venirea Sa. Le-a spus ascultătorilor Lui să fie gata. Uitați-vă din nou, priviți la natura repetitivă, de cât de multe ori spune acest lucru. Și în cât de multe feluri o spune. Matei 24:42: "Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru." "Vegheați". "Nu știți". "Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi..." Ascultați ce poruncă este aici: "FIȚI GATA; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți." "[Trebuie să] fiți gata." Ești tu gata? El a spus că va veni când nu te gândești.

O întrebare cinstită pentru tine: Crezi că El vine astăzi? Gândește-te la noaptea trecută. Ți-ai petrecut noaptea trecută ca și cum El ar fi revenit noaptea trecută? Te-ai trezit în această dimineață și în timp ce te îmbrăcai aveai aceasta în minte: El poate reveni chiar acum! Sau ai petrecut-o certându-te cu soțul sau soția, strigând la copiii tăi, pierzând vremea cu lucrurile lumii, sau doar într-o ceață lumească, total inconștient față de realitatea lui Dumnezeu și venirea Sa iminentă. Când ai venit aici în această dimineață și te-ai așezat pe scaun, era gândul tău la realitatea că Hristos a spus: "Fiți gata", "Vegheați, căci nu știți când va veni Fiul omului"? Te gândeai tu la ceea ce ne-a spus El chiar aici când a folosit analogia cu Noe în versetul 38: "În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și N-AU ȘTIUT NIMIC, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului." Ce gând! Ce gând înspăimântător! Iată-te cumpărând alimente, uitându-te la telefonul tău, plătind la casă, și deodată... cerul se despică în două și Hristos revine! Iată-te conducând, ascultând cântecul tău preferat, bucurându-te de atmosferă, și... bum! Iată! Trâmbița sună, glasul arhanghelului, iar Hristos coboară victorios. Ai fi pregătit? El a spus că așa se va întâmpla. Ca în zilele lui Noe. Ei nu au știut nimic, cumpărau, vindeau, se însurau și se măritau, pur și simplu se bucurau de viață, iar apoi, ușa corabiei se închide, și ei au fost inconștienți. Și El ne spune că în același fel se va întampla: oamenii vor fi inconștienți. Te întreb: Ești tu inconștient? Sunt copiii tăi inconștienți? Este soțul sau soția ta inconștientă? Este fratele tău sau sora ta inconștientă? Ești tu pregătit? Pentru că acest lucru va avea loc. Și noi, fraților, nu am spune că nu e așa. Noi am spune că credem aceste lucruri. Am spune că știm că se vor întâmpla. Dar cât de mult timp investim în această realitate... Să mă întreb: sunt eu pregătit? Sunt eu pregătit?

Amintiți-vă că vom sta înaintea Lui. Fie prin moarte, "După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata", fie prin a doua Sa venire, "De aceea, fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți." Ambele variante ne vor aduce în același loc: fie moartea, fie a doua venire. Ne vor aduce în acest loc: "Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea tronului." "Cerul a fost strâns ca un sul." Iar tu vezi groază pe fețele tuturor celor răi din jurul tău. Și tu știi ce se întâmplă. Știi că e prea târziu să te pocăiești. Prea târziu să ștergi mizeriile care sunt pe telefonul tău. Prea târziu să ierți pe sora sau pe fratele acela. Prea târziu să alergi la Isus. Prea târziu să intri în corabie. Ușa a fost închisă, s-a terminat. Timpul a expirat și nu mai există nicio șansă. Timpul pentru milă, har și mântuire s-a dus. Ziua judecății a venit. Vei fi tu gata? Și știm că se va întâmpla. Acei oameni care odată erau văzuți importanți, celebritățile pe care lumea le adoră și le invidiază și le dorește, cei care domină titlurile... Au fotografi care așteaptă la aeroport doar ca să surprindă o imagine cu acești oameni cum se urcă în mașinile lor. Acești oameni care par atât de importanți... "Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea tronului."

Păcatul sexual care pare atât de important și că merită atât de mult. Liniile de modă și cântecele și filmele și obiceiurile care par atât de greu de abandonat. Acel prieten sau acea prietenă pe care știi că ar fi trebuit să o părăsești cu mult timp în urmă. Când El va veni, știi bine că vei vedea totul ca pe o mizerie. Vei fi prins în flagrant. Avertizările ți-au fost date ca lui Acan. Ți-a fost dat timp să te pocăiești, dar tu nu te-ai lăsat de acel lucru. Nu i-ai dat drumul, nu te-ai întors de la el. Iar acum judecata a venit. Este peste tine. Și ai fost găsit cu păcat în mijlocul taberei. Ai avut o reputație bună, dar acum, ca pentru urmașii lui Core și Datan, a venit timpul judecății. Dacă El ar veni chiar acum în timp ce predic, ți-ar fi frică? Te-ai teme că nu ești pregătit să te duci? Ai încerca să îți ștergi istoricul? Ai încerca să te muți din apartamentul cuiva în care nu ar trebui să fii? Ai începe să spui: "Acum o să citesc Biblia", "Acum o să mă rog", "Acum o să mă pocăiesc așa cum a predicat Tim săptămâna trecută." Ai lua abia atunci în serios toate avertizările? Ți-ai trage palme pentru că te-ai jucat cu păcatul? Ai regreta toate acele seri? Ai regreta că ți-ai permis să fii atât de aproape de lume? Că ți-ai permis să te joci cu caracterul lumesc? Ai regreta că ai numit sfințenia legalism? Știi că ai regreta. Știi că ai regreta toate acele lucruri dacă El s-ar întoarce și tu nu ai fi pregătit. Ești pregătit să-L vezi? Îl vei vedea. Ascultă! Ascultă! TU ÎL VEI VEDEA. Acest lucru este mai real decât faptul că eu stau în fața ta acum. Este mai sigur, mai adevărat și mai precis. TU VEI STA ÎNAINTEA LUI.

Dacă ai fi în acel avion cu Tim, și pare înfricoșător, toată lumea țipă, oamenii se panichează, și vezi că vine sfârșitul, ai fi gata? Sau te-ai putea relaxa într-o oarecare măsură... desigur că ar fi ceva frică din cauza avionului, și toată acea situație e groaznică, dar tu știi, ai o siguranță: "Îl voi vedea. Și mă bucur pentru aceasta. Abia aștept. Nu este nicio frică. Pentru că sunt pregătit." Sau ți-ai cerceta mintea regretând păcate secrete? Păcate ascunse. Lucruri furate pe care le-ai crezut ascunse, cum a crezut Ghehazi, dar acum au fost descoperite. Acum știi: O nu, iată-L că vine, și eu am acest lucru. Și El mi-a spus că ar trebui să renunț la el, dar nu am renunțat. Ai fi nesigur? Să vezi fața sfântă și aprinsă a Celui care stă pe tronul de judecată. Ești pregătit ca fiecare lucru din viața ta să fie examinat?

Spune acolo în Apocalipsa că "Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după cele ce erau scrise în cărțile acelea, potrivit cu faptele lor." Isus a spus despre judecată. Ce se va întâmpla? Fiecare cuvând nefolositor. FIECARE CUVÂNT NEFOLOSITOR! Ești gata să dai socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor? Tot ce ai spus vreodată. Fiecare cuvânt care a ieșit vreodată din gura ta, fiecare dată când te-ai mâniat, fiecare cântec pe care l-ai cântat, fiecare vers pe care l-ai recitat vreodată, fiecare cuvânt profan pe care te-ai justificat că îl poți folosi... Știți că sunt oameni în ziua de azi cărora li se dă cuvântul, și care le spun creștinilor că poți folosi limbaj obscen, că e în regulă. Și sunt unii oameni care chiar dau crezare acestei nebunii și scot pe gură limbaj obscen, iar Biblia spune că în ziua judecății vei da socoteală. Tu știi că El știe tot. Cel care a făcut urechea, nu aude? Cel care a făcut ochiul, nu vede? Ești tu pregătit?

Poate ai doar o hanină de evlavie și ai înșelat pe toată lumea. O reputație bună între presbiteri, o mărturie bună în biserică, dar în interior ești un mincinos și un hoț, un desfrânat și un idolatru. Și tu știi asta. Și dacă El ar reveni chiar acum, ai fi nepregătit și îngrozit. Dacă cerul s-ar despica, ochii tăi ți-ar ieși din orbite pentru că ai fost descoperit că ești fals. Ești pregătit?

Știți că nouă nu ne place să fim luați pe nepregătite. Ne place să fim pregătiți. Știți, oamenii își iau o armă de foc ascunsă, de ce? "În caz de nevoie." Oamenii își fac asigurare de tornadă, de ce? "În caz de nevoie." Grindina. Face pagube de peste 1 miliard de dolari. Vedeți ce fac oamenii acum? "În caz de nevoie..." "În caz de nevoie." Oamenii construiesc buncăre. Oamenii se pregătesc pentru o apocalipsă cu zombie!! Dar nu se gândesc deloc la sufletul lor și la realitatea că vor sta înaintea Domnului și vor da socoteală și că eternitatea le stă înainte. Ești tu pregătit? Ești pregătit?

Ce ai spune dacă ai ști... că următoarele 30 de secunde sunt ultimele tale 30 de secunde. Ai pleda pentru mai mult timp? Regina Elisabeta din anii 1700 a spus pe patul de moarte: "Mi-aș da toate averile pentru mai mult timp." Aceasta a fost o femeie rea, de ce credeți că a avut nevoie de mai mult timp? Nu pentru a strânge mai multe averi, nu ca să dea o îmbrățișare familiei; a vrut mai mult timp ca să se pună în rânduială cu Domnul. Ca să se împace cu acest Dumnezeu care era mânios pe ea. Dar nu a mai primit timp. Ești pregătit?

S-ar putea să spui: "Bine, Isus a spus că trebuie să fii pregătit. Dar când vine, ca să pot fi pregătit? Realitatea este că nu ști. De aceea El a spus: "Fiți gata." Gândiți-vă la cele 5 fecioare neînțelepte, care nu aveau untdelemn. Ele nu au fost pregătite când le-a venit rândul. Nebunul bogat care și-a construit hambare mai mari, n-a fost pregătit și i s-a cerut înapoi sufletul. Gândiți-vă la Anania și Safira. Credeți că ei s-au gândit că vor fi scoși afară de aceiași tineri pe lângă care trecuseră mai devreme?

Este ceva adevărat cu privire la lumea aceasta, iată ce anume: Predicile - eu le numesc predici - îți sunt predicate în mod constant de către această lume. Pline de minciuni. PLINE DE MINCIUNI. Un mesaj pe care Hollywoodul a reușit foarte bine să îl predice în mod fals, și a convins pe mulți, este cu privire la moarte. Ei fac moartea să pară plină de farmec. Nu-i așa? O fac să pară chiar distractivă. Romantică. Iau un om rău, complet fără Hristos, și îl arată murind în păcatul lui, cu zâmbetul pe buze, părând atât de plin de pace, atât de calm, pe un fond de muzică lină, totul pare atât de bine. Sau același om rău și nelegiuit, fără nicio evidență a lui Hristos în viața sa, ei iau acest actor și-l arată fugind către un baraj de gloanțe încrezător, curajos, fără nicio teamă, privind moartea în față ca și când i-ar spune: "Vin către tine, nu am nicio frică."

Acesta e mesajul pe care îl predică Hollywoodul. Așa mor într-adevăr cei răi? Când un om știe că urmează să Îl vadă pe Domnul și nu este pregătit, chiar așa se comportă? Este o carte scrisă de S. B. Shaw întitulată "Mărturii ale muribunzilor mântuiți și nemântuiți". Este o carte care te pune pe gânduri. În această carte sunt relatate, așa cum spune titlul, ultimele momente ale oamenilor pe patul lor de moarte. Ce au spus; ce au făcut. Cei mântuiți și cei nemântuiți. O carte sobră. Ascultați ce au strigat ei. Iată câțiva dintre cei nelegiuiți.

Voltaire - nu știu dacă ați mai auzit acest nume. Un faimos ateu. Este numit "Păgânul". Un necredincios. Iată ce a spus despre creștinism. "Creștinismul este în mod sigur cea mai ridicolă, cea mai absurdă și cea mai sângeroasă religie care a infectat vreodată această lume. Maiestatea voastră va face un serviciu etern rasei umane prin eradicarea acestei superstiții infame." Asta a spus pe când trăia. Dar iată ce a spus cu ultimele sale cuvinte: "Sunt abandonat de Dumnezeu și de oameni. Voi merge în iad. O, Hristos! O, Isus Hristos!" Nu vă înșelați. Ei spun vorbe mari, dar când stau în fața morții, când privesc spre eternitate, este cu totul altceva.

Iată un altul: Francois Newport. El a spus: "O, de aș putea sta o mie de ani în focul care nu se stinge niciodată ca să obțin favoarea lui Dumnezeu și să fiu unit din nou cu El. Dar este o dorință zadarnică. Milioane de milioane de ani nu m-ar aduce cu nimic mai aproape de sfârșitul chinurilor mele, decât cu o biată oră. O, eternitate, eternitate! Pe totdeauna și pe totdeauna! Oh, chinurile insuportabile ale iadului!" Și apoi a mers la judecată. Poți auzi disperarea? Nicio muzică lină, niciun calm, nicio pace.

Încă o mărturie din partea celor răi. Un necunoscut. Un om rău, pierdut, care era pe moarte. "Când a fost vizitat de un doctor, el gemea și dădea semne de mare agonie. Doctorul i-a zis: „De ce gemi? Boala ta nu este dureroasă.” „O, doctore”, a spus el, „nu trupul, ci sufletul mă chinue.” În seara morții lui, când au intrat în cameră, oamenii au spus că au simțit că acolo era o prezență îngrozitoare ca și când el se afla lângă tărâmul celor osândiți. Muribundul a strigat: „O, Dumnezeule, izbăvește-mă din acea groapă îngrozitoare!” Aceasta nu era o rugăciune de pocăință ci tânguirea unui suflet pierdut. Cam cu 15 minute înainte de a muri, ceea ce s-a întâmplat la ora 12, el a exclamat: „Sunt în flăcări! Scoateți-mă afară! Scoateți-mă afară!” El a continuat să repete acest lucru până ce respirația l-a părăsit. Pe măsură ce puterea trupului îi slăbea, cuvintele lui au devenit din ce în ce mai stinse. În cele din urmă, domnul N. și-a pus urechea aproape ca să prindă șoaptele sale de plecare. Iar ultimele cuvinte pe care le-a putut auzi au fost acestea: „Scoateți-mă afară! Scoateți-mă afară!”"

Hollywoodul te-a mințit, media te-a mințit. În spatele tuturor, diavolul te-a mințit. Dacă nu ești pregătit, poți să pretinzi că ești tare, poți să te crezi puternic, dar când vei sta în fața veșniciei, când vei privi fața Mielului de pe tron, toate celelalte vor deveni foarte clare.

Ieri. Doar ieri, eram la un eveniment și vorbeam cu niște tipi. Și știți ce îmi spuneau ei? "Suntem dumnezei. Omul negru este dumnezeu." "Toate acele lucruri în care crezi sunt superstiții." "Raiul și iadul sunt ceea ce tu le faci să fie." M-am uitat în ochii lui și i-am zis: "Dar veți muri ca niște oameni." Și a fost redus la tăcere. Realitatea este aceasta: poți să te numești dumnezeu, poți spune orice vrei, dar când vei sta în fața veșniciei, vei vedea cât de nedumnezeiesc ești. Vei vedea cât de firav și de slab ești. Ești pregătit?

Dar apoi auzi cealaltă parte. Auzi despre alții care, când stau față-n față cu moartea, sună cu totul diferit.

Este o carte, se numește "Cântând în foc". Un frate pe nume John Bradford, înainte de a fi ars de viu pentru Hristos, ascultați ce a spus. S-a întors să se adreseze tânărului John Leaf, tovarășul lui de suferință; Cuvintele lui sunt de neuitat: "Încurajează-te, frate, căci vom avea o cină veselă cu Domnul în seara asta."

Iată din nou ceva din cartea lui Shaw. O credincioasă: "Doamna Jewett suferea de cancer la gât și a murit de foame. Am mers să o văd." - pastorul ei relatează - "Când mi-a auzit vocea, a spus: „Vino la mine.” Și-a aruncat brațele în jurul gâtului meu spunând: „Fratele meu, mi-am dorit atât de mult să te văd. Sunt sfințită. Mi-am păstrat credința. Mor de foame, dar în scurt timp voi lua din rodul pomului vieții.” Și-a întins mâna ca și când deja ar face acest lucru, spunând: „Dulce, o ce dulce!” Apoi, lăsându-și mâna jos, a spus: „Și voi bea din apa vieții chiar acum; la revedere pentru scurt timp.” - și a murit victorios." Ce contrast!

Unul dintre imnurile mele preferate este "Stânca Veacurilor" [Cel ce Te-ai deschis mie], de Augustus Toplady. Ați auzit ce a spus el pe patul de moarte? Este glorios! Dați-mi voie să vă spun ce a zis. "Cu o oră înainte de a muri, părea să se fi trezit dintr-un somn dulce și a exclamat: „O, ce desfătări! Cine-și poate închipui bucuriile celui de-al treilea cer! Ce soare luminos s-a răspândit în jurul meu! Nu am cuvinte să descriu! Știu că de acum nu mai poate fi mult până când Salvatorul meu va veni după mine, deoarece cu siguranță niciun muritor nu poate trăi.” Și spunând aceasta a îzbucnit într-un șuvoi de lacrimi. Apoi a continuat: „După gloriile pe care Dumnezeu le-a manifestat față de sufletul meu, o lumina Lui! Lumină! Lumină! Strălucirea gloriei Lui! O, vino Doamne Isuse, vino, vino degrabă!” "

Ce lucru deosebit! Vedeți contrastul? Unul strigă: "Oh, chinurile insuportabile ale iadului!", celălalt: "Lumină! Lumină! Vino degrabă!" Ce anume le-a dat acestor frați pacea în fața morții? Ce l-a deosebit pe un om de altul? De ce unul a fost pregătit pentru tron, iar celălalt striga în disperare: "Hristos! Hristos!"? Hristos i-a deosebit. Ce anume le-a dat creștinilor din primul secol curajul de a înfrunta leii și tortura și Imperiul Roman? Hristos a fost acela. Ce anume dă fraților din Iran bucurie în ciuda decapitărilor și a violurilor și a Statului Islamic? Hristos. Dacă ați fost la conferința din Denton sau ați ascultat mesajul lui John, ați auzit ce a spus despre acel băiețel. Eu însumi am privit fața acelui băiețel care a fost bătut de oameni maturi, bărbați și femei, din pricina lui Isus Hristos. Și el s-a întors în casă bucurându-se. Și avea de gând să continue să proclame mesajul, deși i se promisese că va fi omorât pentru asta. Ce anume dă o astfel de realitate? Ce anume dă un astfel de răspuns? Ce face pe un om să aibă o asemenea siguranță, să fie atât de pregătit? Hristos. Hristos. Hristos.

Are totul de a face cu Isus. Ești tu în Hristos? Te-ai pocăit și continui să te pocăiești de tot păcatul din viața ta? Te-ai agățat și continui să te ții lipit de Isus Hristos pentru mântuire? Este El prețios pentru tine? Este El cu adevărat prețios pentru tine? Nu doar în vorbă, ci este El cu adevărat prețios pentru tine? Îl iubești? Este El speranța ta? Este El totul pentru tine? Este El singura ta comoară? Te vezi pe tine atât de slab și fără El nu ai nimic, așa că stai aproape de El, rămâi în El, ai nevoie de El? Chiar și atunci când cazi, tu știi că El este singura ta speranță și alergi imediat la El. Ești tu un recipient al iertării prin sângele Mielului? Sângele Lui, cum vezi tu sângele Lui? Este el prețios? Vezi acel izvor care curge și spui: "Este pentru mine! Este pentru mine! Mă curăță, mă spală. Acolo găsesc iertarea, în sângele acela care a fost vărsat pentru mine." Viața este în sânge. Și tu spui: "El Și-a dat viața mentru mine. Acel sânge s-a vărsat pentru mine."

Nu e destul să crezi că Isus a murit pe cruce. Catolicii cred acest lucru. Nu e destul să crezi că Isus a fost fără păcat. Musulmanii cred acest lucru. Nu e destul nici măcar să ai o teologie bună. Demonii cred și tremură. Ei au o teologie perfectă. Ei cunosc tot adevărul. Ei știu că Isus este 100% Dumnezeu și 100% om. Dar nu există nicio mântuire pentru ei. Te încrezi tu în El? Te încrezi în El chiar acum, în prezent, și te pocăiești de tot păcatul?

Ieri, în timp ce mă pregăteam pentru această predică, ascultam ultimul mesaj pe care fratele Bob Jennings ni l-a predicat. În timp ce se apropia de moarte, și a spus-o cu atâta... știți Ioan 8:21 - dacă mori în păcatele tale, nu vei merge unde merge El, nu vei merge acolo unde este Hristos. El a spus: "O, dar dacă ești iertat de păcatele tale, atunci vei merge acolo unde este Isus." Aceasta este speranța! Așa știi că ești pregătit, pentru că păcatele ți-au fost iertate, pentru că ești în Hristos! Ascultam ultimele capitole din Călătoria Creștinului venind pe drum încoace, și era vorba despre Creștinul care trece prin acea prăpastie de apă care separă pământul până ce ajunge la Cetatea Cerească, la porți. Și fără îndoială că există acea frică, n-ai mai trecut pe acolo... Ați auzit chiar și în vocea fratelui Bob când spunea că el n-a mai murit până atunci. Dar a zis: "Ce spune Biblia? Spune că e ca un somn. Am mai dormit până acum, nu e chiar așa de rău. E bine." Și la fel și în Călătoria Creștinului, era acel frate care îl îndruma cu promisiunile. Te ții de acele promisiuni, te ții de Scriptură, speranța ta e în Hristos și în nimic altceva, niciunde altundeva, în nimeni altul. E toată în Hristos. Aceea e speranța ta, acela e ajutorul tău, aceea e Stânca. Orice alt teren e nisip mișcător. Așa știi că ești pregătit, pentru că ești în Hristos. Îți urăști păcatul, te întorci de la el, Îl vrei pe El, și nu te încrezi în nimic altceva! Sari în eternitate știind că El te va prinde în brațele Lui și niciodată nu te va scăpa. Te încrezi în El și doar în El. Veșnicia ta depinde în totalitate de lucrarea încheiată a lui Isus Hristos, de viața, moartea și învierea Lui.

Sau te încrezi tu în vreo faptă de-a ta? În vreo realizare, membralitate într-o biserică sau împărtășanie sau mâncare sau botez, în vreo citire a Bibliei sau ținere a Legii, circumcizie sau normă culturală? Îți pui tu toată credința în Isus Hristos chiar acum? Cei care sunt în Hristos sunt pregătiți. Și dacă ești în Hristos, ești pregătit. Dacă te întorci de la păcatul tău, ești pregătit. Și chiar de ai cădea, cel drept cade de șapte ori și se ridică. Dacă ești în Hristos, ești pregătit. Dar dacă nu ești în Hristos... Dacă nu ești, Îl vei vedea. Și va fi înfricoșător. Dacă ești în Hristos, spui ca și Pavel: "Pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig." Dacă ești în Hristos, spui "Amin!" Citești 1 Ioan și vezi acel pasaj în care Ioan vorbește despre faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu și spune: "Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta se curățește, după cum El este curat." Privim spre venirea Lui și nădăjduim. Privim la ea cu speranță. Privim la ea cu bucurie. Nu privim la ea cu groază. Și așteptând să-L vedem așa cum este, fiind într-o totală venerație față de realitatea că El va face din oameni ca noi copii ai lui Dumnezeu, ne curățim așa cum El este curat. Umblăm în curăție, umblăm cu o conștiință curată care este controlată de Cuvânt, Umblăm în sfințenie pentru că știm că fără sfințenie - există o sfințenie fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și noi vrem să Îl vedem. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.

Dacă ești în Hristos, chiar și atunci când ești omorât cu pietre ca Ștefan, chiar și atunci când pietrele te lovesc, poți spune: "Iată, văd cerurile deschise, și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu." Dai tu morții tot păcatul tău azi? Acum? Sau ascunzi o parte din el? Ții o parte din el? Îi porți de grijă? Privești tu la lume așa cum spune Biblia? Pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții și toate aceste lucruri trec și lumea trece odată cu ele. Ții lumea aproape de tine? Te apropii cât poți de muchia lumii? Încerci să ai acea moralitate minimă despre care vorbește Piper? Încerci să fii suficient de creștin ca să ajungi în cer, dar ție chiar îți place lumea. Nu ți-ai dori să fii găsit la un loc cu cei necredincioși când El se va întoarce. Nu ți-ai dori să fii în mijlocul rebeliunii când Domnul va spune inimii tale să înceteze să mai bată.

Bine, rapid câteva lucruri practice.

Unii dintre voi poate știți de Hotărârile lui Jonathan Edwards. Cred că sunt atât de folositoare. Două dintre ele cred că încapsulează întreaga idee pe care încerc să v-o prezint.

Din nou spun, fie că vei muri sau Hristos va reveni, important este că vei sta înaintea lui Hristos. Ești pregătit? Dacă nu ești în Hristos, nu ești pregătit. Dacă ești în Hristos, ești pregătit. Deci haideți să trăim ca și când eternitatea chiar se apropie.

Iată ce a spus Jonathan Edwards, care a avut siguranță deplină, încredere deplină că era cu adevărat în Domnul. Și totuși, iată hotărârea lui numărul 7: "Sunt hotărât să nu fac niciodată niciun lucru pe care nu l-aș face în ultima oră a vieții mele." Este acesta modul în care trăiești? Dacă ai ști că seara aceasta, la ora 9 va fi ultima ta oră, te-ai mai uita la acel film? L-ai mai suna pe acel prieten? Te-ai mai duce la acel eveniment? Ai mai vorbi soției în felul acela? Ți-ai mai petrece timpul în felul în care ți-ai plănuit? Cum știi că acea oră 9 nu este ultima ta oră? Cum știi că seara aceasta la ora 9 nu va fi ora la care Domnul se va întoarce? Acum, vrea Isus să ne gândim: "O, voi muri, de aceea trebuie să îmi vând casa și să trăiesc pe stradă pentru că El va veni în orice moment și nu mai pot face nimic"? Nu, deloc. De fapt, trebuie să trăim în așa fel, în timp ce ne ducem viața normală de zi cu zi - "fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu" - trebuie ca modul nostru de viață să strige la lume și oricăruia care privește: "Hristos este totul pentru mine! El poate veni în orice moment, sau îmi poate lua viața oricând, eu sunt pregătit, pentru că sunt în Hristos. Rămân în El, sunt gata să Îl văd. Mă curățesc așa cum El este curat. Mă lupt cu păcatul meu. Și tot, tot ce sunt este pentru El. Și tot ce fac arată realitatea a ceea ce spun cu gura mea. Chiar și atunci când cad, alerg imediat la El. Nu am nicio speranță, niciun ajutor, nicio salvare, nicio pace, sau bucurie sau promisiune în nicio altă parte și în nimeni altul decât în El.

A doua hotărâre: "Sunt hotărât să nu fac niciodată ceva ce mi-ar fi teamă să fac dacă m-aș aștepta să am mai puțin de o oră pănă să aud cea din urmă trâmbiță." Cu alte cuvinte, același lucru. Dacă într-o oră Domnul Isus ar reveni, gândește-te ce teroare ar fi să te găsească într-o formă sau alta de păcat sexual. Și norii sunt strânși ca un sul... Cum ar fi să te găsească mințind când se întoarce. Sau purtându-te aspru, sau fiind nesupus, și El se întoarce. Neascultător de părinți, și privești în sus și Îl vezi că vine. Sau El se întoarce, iar tu nu ești în Hristos deloc.

Imaginați-vă următorul lucru. Și mă apropii de încheiere. Un pompier este instruit în fiecare zi cu privire la incendii, pericolul de inhalare de fum, diverse temperaturi care pot face pe cineva să piară. Repetă mereu unde trebuie să își aibă uniforma pentru a maximiza timpul, cum să aibă mașina pregătită, cum să aibă totul pregătit. A fost instruit. Apoi, într-o zi, pe când stă cu colegii lui pompieri și poartă o discuție bună, începe să sune alarma, iar acum, o nu, fuge să își caute uniforma și nu e acolo unde ar trebui să fie; scormonește, caută să o îmbrace, timpul trece; merge la mașină și mașina nu are combustibil. Acum trebuie să se oprească să alimenteze și se împotmolește în trafic. Când în sfârșit ajunge la locul urgenței, descoperă că un orfelinat plin de copii a ars din temelii și toți au murit. De ce? Pentru că el nu a fost gata, nu a fost pregătit. Gândiți-vă ce ar urma. Investigația. Toată această situație este descoperită. Știm cu toții că oamenii ar fi furioși. I-ar reproșa: "Cum ai putut? Ai fost instruit, trebuia să fii pregătit. Cum ai putut face una ca asta? Din cauză că nu ai fost pregătit, uită-te ce tragedie ai creat! Uită-te ce distrugere! Uită-te ce durere ai generat pentru că NU AI FOST PREGĂTIT! Nu ai nicio scuză! Ar trebui să fii pregătit. E prea mult în joc."

Cu atât mai mult tu, care ai fost avertizat prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, căruia ți s-a spus și ți s-a dat multă învățătură cu privire la acea zi, instrucțiuni și porunci să te pregătești pocăindu-te de toate păcatele și punându-ți toată credința, încrederea, speranța, sprijinul în Isus Hristos pentru sufletul tău. Să dobândești toată acea informație, iar apoi când vine acea zi, să nu fi gata. Să ți se ofere o asemenea milă și salvare, iar tu să scuipi în fața Tatălui care Își oferă Fiul ca să salveze păcătoși. Să-L dai deoparte pe Fiul care a suferit de bunăvoie mânia Domnului. Să stingi Duhul lui Dumnezeu care te cheamă să te pocăiești. Ar fi o tragedie mult mai mare decât o mie de orfelinate pline de o mie de copii morți. Să fii despărțit de tot harul și de toată mila. Să petreci o veșnicie în plâns și în scrâșnirea dinților.

Ascultă! Spun din nou: tu vei sta înaintea Lui. Și ori vei sta înaintea Lui pentru că Isus Hristos se va întoarce, ori vei sta înaintea Lui pentru că El îți va lua viața. Dar noi toți vom sta înaintea Lui. Și singurul loc sigur este în Hristos. Iar dacă nu ești în Hristos, nu ești în siguranță. A te mai gândi la acest lucru, nu este sigur. A dori să vorbești mai târziu cu niște oameni legat de acest lucru, nu e sigur. Singurul loc sigur este în Hristos. Și nu trebuie să aștepți până deseară ca să o faci, nu trebuie să aștepți până mai târziu sau până se va cânta, sau până la rugăciune, sau până după terminarea serviciului, sau până luăm cina; acolo unde stai te poți pocăi. Te poți pocăi și îți poți pune credința în Isus Hristos. Poți să renunți la a-ți mai respecta sinele, poți să-ți iei coroana de pe cap, să te dai jos de pe tronul pe care stăteai, unde erai dumnezeul vieții tale, unde te ascundeai, falsai și erai prefăcut, poți abandona totul și poți veni la Hristos cu adevărat. Cu sinceritate, așa cum ești, cu tot păcatul și murdăria ta. El a venit pentru cei slabi, a venit pentru cei morți. A venit pentru cei pierduți, a venit pentru cei bolnavi. El este Marele Medic. El a venit să salveze păcătoși. Și nu este niciun păcat, nicio rușine, nicio vină, nicio murdărie... Ai putea fi un pedofil sau un violator... Asta nu te ține în afara Împărăției lui Dumnezeu. El te va ierta și te va salva dacă vii cu adevărat. Vino, cât mai este timp. Pentru că nu ști când vei sta înaintea Lui, dar știi că vei sta.

Ești pregătit să stai înaintea tronului lui Hristos?

Tată... Tată, știu realitatea despre care ai spus că în acea zi mulți vor spune "Doamne, Doamne". Știu că ai spus despre calea care duce la pierzare că este largă și mulți sunt pe acea cale. Puțini sunt cei care găsesc viața. Puțini care intră pe această cale. Dar, Doamne, Te rog să fii îndurător. Mă gândesc chiar la propria mea bunică și la cei din această sală care nu te cunosc: copii, soți pierduți sau soții pierdute. Tată, Te rog, ai milă. În Numele lui Isus, amin.