Jakie pytanie otrzymujesz najczęściej? Pytanie o nieprzebaczalnym grzechu

Powiedziałem to pewnym ludziom którzy zmagali się z tym, czy w ogóle mogą zostać zbawieni, z tym, czy popełnili nieprzebaczalny grzech, gdy jesteś wierzącym, nie musisz uchwycić się wiarą wszystkiego co Słowo Boże mówi, w tym samym czasie. W określonym czasie, miałbyś być w stanie uchwycić się jednej obietnicy.