Ερευνώντας την Βίβλο σαν Κρυμμένο Χρυσάφι

“Αν τη ζητήσεις σαν ασήμι, και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε, θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου,και θα βρεις την επίγνωση του Θεού.” (Παροιμίες 2:4-5) Αγαπητοί, υπάρχει κρυμμένος θησαυρός που αξίζει πολύ περισσότερο από εκείνο το χρυσάφι και δεν είναι μια πιθανότητα να τον βρεις, είναι μια βεβαιότητα. Εάν θέλεις την επίγνωση του Θεού,σκέφτου το, μπορείς να έχεις την επίγνωση του Θεού.