Μια Βλέψη προς την Αιωνιότητα.

Σαν πιστοί πρέπει να έχουμε βλέψη προς την αιωνιότητα και πρέπει να σημειώσουμε εκείνο που είναι πρόσκαιρο ή αιώνιο. Μετά πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που είναι αιώνιο και να εστιάσουμε τα μάτια μας στο να ζούμε και να γνωρίζουμε αυτές τις αιώνιες πραγματικότητες. Πράγματα σαν το ποιος είναι ο Θεό, οι ψυχές των ανθρώπων, οι πρόνοιες του Θεού, οι ευγενικές ενδείξεις της παρουσίας Του και της αγάπης Του.