Χωρίς το Χριστό δεν έχεις ελπίδα

Λουκά 6:23 – ” Χαίρεστε κατά την ημέρα εκείνη και σκιρτήστε”. Αυτού του είδους την ελπίδα  μπορείς να τη βρεις μόνο στον Ιησού Χριστό.  Δεν υπάρχει καμία άλλη οδός αληθινής ειρήνης σ’ αυτή τη ζωή.