Детайли

от на 2013-01-23 / Категория: Video, Извадки (E) /

нашите най-близки приятели трябва да бъдат тези които преследват святост, защото те ще имат огромно въздействие върху нашия живот. Трябва да намерите кой е най-добрият Християнин в тази стая и да кажете, „Искам да бъда твой приятел.“

Сродни Съобщения