Kto posiada kwalifikacje aby chrzcić wierzących?

Benjamin pisze, i jest to dobre pytanie, „Kto jest kwalifikowany aby chrzcić wierzących? Przeprowadziłem się do innego miasta. Przyprowadziłem osobę do Chrystusa. I ochrzciłem ją w miejscowej rzece. Mój pastor powiedział że ponieważ nie byłem ordynowany, to chrzest jest nieważny. Jestem całkiem pewien, że Wielkie Posłannictwo mówi aby czynić uczniami wszystkie narody i chrzcić je, więc jeśli myliłem się co do ochrzczenia nowego wierzącego, to zgaduję, że myliłem się w prowadzeniu go do Chrystusa i czynieniu uczniem. Proszę pomóż mi i innym z wyjaśnieniem chrztu.” Jego pytanie składa się z trzech części: Po pierwsze: kto może zostać ochrzczony, po drugie: sposób ochrzczenia. I kto może wykonywać chrzest. Co o tym myślicie? Cóż, zacznijmy od pierwszego pytania. Kto może zostać ochrzczony? Chrześcijanin. Wierzący. Czy może to ktoś udowodnić? Dzieje Apostolskie 2? Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Taki jest porządek. Upamiętanie i ochrzczenie się. W ewangelii Marka 16, kolejność jest taka: uwierzenie i ochrzczenie się. Upamiętanie i ochrzczenie się. I każdy poszczególny przykład w Piśmie jest przykładem tego, że ktoś uwierzy i zostanie ochrzczony. Dzieje Ap. 18:8, „także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest.” Dzieje Ap. 8:12, „Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.” Dzieje Ap. 2:41, „Ci więc, którzy przyjęli słowo jego…” Najpierw, przyjęli słowo… „zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.” Ewangelia Mateusza 28, „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody…” a potem je chrzcisz, „chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,” Taka jest zawsze kolejność w Piśmie. Uwierz – ochrzcij się. Upamiętaj się, ochrzcij się. Każdy kto jest opisany w Piśmie jak się ochrzcił, jest w jednym z dwóch scenariuszy: jest napisane, że uwierzyli i zostali ochrzczeni, albo jest napisane że zostali ochrzczeni, i założenie jest takie, że uwierzyli. Nigdzie nie jest napisane, żeby niewierzący został ochrzczony. Nigdzie. Może z wyjątkiem Szymona, a jednak jest napisane że uwierzył i został ochrzczony. Później okazało się, że jego wyznanie wiary nie było prawdziwe, ale widzimy, że było tam przynajmniej na początku nominalne wyznanie czy nominalna wiara. Ale taka zawsze jest kolejność. Ok. Tak więc przez przykład w Piśmie, mamy ten nakaz: Wielkie Posłannictwo w ewangelii Mateusza 28, czynimy uczniami i chrzcimy – w tej kolejności. Każdy przykład w Piśmie ukazuje, że ludzie uwierzyli, a potem zostali ochrzczeni. Co ze sposobem? Wiecie co mam na myśli? Innymi słowy, czy powinniśmy ich zanurzyć? Czy powinniśmy wylać na nich trochę wody? Czy powinniśmy skropić ich czoła odrobiną święconej wody? Jaki jest sposób? (z pomieszczenia: Co oznacza to słowo?) Jeśli nie wiecie tego jeszcze, pozwólcie że dam wam krótką lekcję historii. Około 200 lat temu, William Carey i jego grupa, wyruszyli do Indii. Przetłumaczyli oni około 42 wersji Pisma; przetłumaczyli Biblię na 42 różne języki. W wielu przekładach, użyli słowo „baptize”. Innymi słowy, wzięli greckie słowo: „baptizo” albo jego różne formy i przetłumaczyli je. Powiesz: co z tego? Cóż, posłuchacie, wierne tłumaczenie tego słowa to „zanurzyć” Zgadnijcie co? Ci ludzie którzy tłumaczyli Biblię króla Jakuba? Nie byli baptystami, i wiecie co uczynili? Nie przetłumaczyli tego słowa. Wiedzieli co oznacza. Dokonali transliteracji. Wiecie co to jest? W zasadzie wzięli greckie słowo i zanglizowali je bez tłumaczenia tego słowa. Carey i Marshman, i Ward, przybyli 200 lat temu i dokonali wszystkich tych 42 tłumaczeń, i w wielu z nich, przetłumaczyli to słowo. Co oznacza to słowo? Zanurzyć. I pasuje to do symboliki. Co jest symbolem chrztu? List do Kolosan 2:12, „Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie” Symbolem jest pogrzeb. Symbol się nie zgadza, jeśli dam kilka kropel wody na twoje czoło. Tą samą prawdę mamy w Liście do Rzymian 6:4. „Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć” Symbolem chrztu jest pogrzeb. I wypełnia się to tylko wtedy gdy ktoś zostaje zanurzony. I to właśnie oznacza to słowo. Więc nie musimy dalej zgłębiać tego tematu. Nie, nie musi być to zanurzenie w wodzie. Słowo to oznacza „zanurzyć”. To w co zostajemy zanurzeni musi zostać powiedziane. Kiedy Chrystus powiedział że czeka Go chrzest którym ma być ochrzczony, to miał być ochrzczony gniewem Bożym. Zanurzony w cierpienia od pomsty Najwyższego. Więc tak, możemy być zanurzeni w różne substancje, więc musimy patrzeć na kontekst, aby wiedzieć do czego jesteśmy zanurzeni. Mamy ostatnią część pytania: kto może wykonywać chrzest? Myślę że Benjamin ma dobry argument, czyż nie? Ewangelia Mateusza 28? Jeśli jego pastor przyjdzie do niego i powie, że nie posiada autorytetu aby chrzcić. On może powiedzieć: cóż, czy posiadam autorytet aby uczynić kogoś uczniem? Prawda? Ponieważ obie te rzeczy są ze sobą powiązane w Wielkim Posłannictwie. Prawdopodobnie będę miał problemy jeśli to powiem. Ale pozwólcie że zapytam: kto chrzcił? Widzicie, wiele razy możemy znaleźć bezpośrednie przykazania, czasami patrzymy do Pisma, aby wydobyć z niego zasady. A czasem patrzymy na przykład wczesnego kościoła. Mogę powiedzieć wam to, że fragment z Ewangelii Mateusza 28, nie wydaje się być konkretny. W zasadzie nie istnieje przykazanie, konkretnie mówiące o tym, że człowiek musi być ordynowany aby chrzcić. Nie istnieje. Osoba która chce za tym argumentować, tworzy argumenty z milczenia, albo stara się wyciągać zasady z Pisma, ale nie posiada ona bezpośredniego przykazania które mówi, że może to czynić jedynie ordynowany człowiek albo pastor, albo starszy, albo apostoł. Nie istnieje nic takiego. Przykład wczesnego kościoła. Gdzie znajdujemy chrzczenie? Jan Chrzciciel; Chrystus chrzcił, ale nie chrzcił On – chrzcili Jego uczniowie. Ale Jego uczniowie, słowo 'uczniowie’ może być szeroko pojmowane, ale zazwyczaj gdy jest używane, oznacza ono dwunastu, którzy byli również Apostołami. Czy Paweł chrzcił? Tak, w 1 Liście do Koryntian jest napisane że to czynił. Chlubił się faktem że nie ochrzcił wielu ludzi, ale że ochrzcił niektórych. Kto jeszcze chrzcił? Kto ochrzcił Etiopskiego eunucha? Filip. Kim był Filip? W najlepszym przypadku był diakonem. Ale był ordynowany. Widzimy że miało to miejsce w Dziejach Apostolskich 6. Więc, zazwyczaj było tak, że nie każda osoba chrzciła. Zazwyczaj był to ordynowany człowiek. Skłaniano się do tego, aby był to człowiek wywołany przez Boga do służby. To wydaje się być przykładem. Ale nie jestem pewien żebyśmy mogli przedstawić solidny… Wiem że niektórzy ludzie są nieugięci w tym temacie, ale nie jestem pewien żeby biblia dawała nam ostateczne słowo odnośnie chrztu. Człowiek może spekulować, ale myślę że w najlepszym wypadku, to właśnie robimy – spekulujemy. Więc na tym zakończę temat chrztu. Ale powiedziałbym to, jeśli jesteś młodym mężczyzną i twój pastor ma silne przekonania odnośnie chrztu, to powinieneś mu się poddać, ponieważ posiada on biblijne przykłady na to, że byli to ordynowani ludzie. Jeśli chcesz spojrzeć na praktykę wczesnego Kościoła, to naprawdę nie znajdziesz nikogo innego niż Bożych ordynowanych mężów wykonujących chrzest. Więc patrząc na praktykę, może to być dobry argument. I powiem, że jest to w twoim najlepszym interesie abyś poddał się swojemu pastorowi w tej sprawie. Jeśli ma co do tego silne przekonanie, to zdecydowanie poddaj mu się.