Sort: Date | Title Sort Ascending

Isus Hristos este unicul tău răspuns

9:59

Isus Hristos este unicul tău răspuns

Unde vei găsi un alt Mântuitor ca Isus Hristos? Atât de puternic, atât de iubitor și atât de milos. El îți va ierta păcatele, dacă vii la El și Îl primești ca Domn și Mântuitor.

Conștientizează tragedia omului

Conștientizează tragedia omului

Fără o înțelegere corectă asupra naturii și păcătoșeniei omului, este imposibil să înțelegem Evanghelia lui Isus Hristos sau să apreciem pe deplin harul pe care Dumnezeu ni l-a arătat prin această lucrare măreață. D...

Iubește-ți dușmanii și caută să le faci bine

9:49

Iubește-ți dușmanii și caută să le faci bine

Luca 6:27-28 - Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultați: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă...

Adevărul despre Om

Adevărul despre Om

Scriptura ne învață că omul nu este un accident sau rezultatul unui proces întâmplător, ci munca creatoare a Dumnezeului etern.

Adevărul este că fără Hristos nu există fericire în această lume! Doar El poate da Mângâietorul care rămâne pentru totdeauna.
El este soarele – fără El oamenii nu simt niciodată căldură.
El este lumina – fără El oamenii sunt totdeauna în întuneric.
El este pâinea – fără El oamenii sunt mereu flămânzi.
El este apa – fără El oamenii sunt mereu însetați.
Dă-le ce dorești. Pune-i oriunde vrei. Înconjoară-i cu toate plăcerile la care te poți gândi. Nu se va schimba nimic. Fără Hristos, Prințul păcii, omul nu poate fi fericit.

J.C. Ryle

Când apostolul Pavel a vrut să spună că Evanghelia a fost predicată, el a spus: „Hristos a fost predicat”, pentru că Evanghelia este Hristos Însuși. Dacă vrei să cunoști ce a învățat Hristos, cunoaște-l pe El. El este întruparea acelui adevăr care prin El și în El este revelat fiilor oamenilor.

Charles Spurgeon

Isus nu este o cale bună spre cer, nici măcar cea mai bună cale. El este singura cale spre cer.

Steve LawsonIa lumea, dar dă-mi-L pe Isus; în crucea Sa va fi încrederea mea, până când, cu o viziune mai clară, mai luminoasă Îl voi vedea pe Domnul meu față în față.

Fanny CrosbyAlistair Begg

Dar tu, mai porți încă povara păcatelor și vinovăției tale? Ești tu încă sub mânia lui Dumnezeu? „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) „Există un izvor pentru păcat și necurăție” (Zaharia 13:1). „Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Oricât de mari ar fi păcatele tale, ele nu sunt nimic în comparație cu valoarea infinită a sângelui lui Hristos!

Charles Leiter

Pentru creștin, fiecare Zi a Domnului este o celebrare a învierii lui Hristos.

R.C. Sproul

Adevărata ucenicie necesită lepădare de sine şi iubirea lui Hristos mai presus de toţi ceilalţi: “Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine” (Matei 10:37-38). Toate celelalte relaţii, chiar şi cele mai apropiate legături de familie, devin idolatre atunci când Hristos nu este iubit în primul şi în primul rând.

Alexander Strauch

Orice subiect predic, nu mă opresc până nu ajung la Mântuitorul, Domnul Isus, pentru că în El sunt toate lucrurile.

Charles H. Spurgeon

Poate spui: „Dumnezeu nu urăște pe nimeni. Dumnezeu este dragoste.” Nu, prietene. Tu trebuie să înțelegi un lucru: în afara harului lui Dumnezeu revelat în Isus Hristos Domnul nostru, singurul lucru care îți rămâne este mânia, furia aprigă a lui Dumnezeu din cauza rebeliunii și păcatului tău.

Paul Washer

Cei mai fericiți creștini sunt aceia care au cele mai umile gânduri despre ei înșiși și în a căror ochi Isus este cel mai glorios și mai prețios.

John Newton

Vă spun din experiență că semnele și minunile nu mă motivează să trăiesc spre lauda slavei lui Dumnezeu. Cel mai mare semn care a produs cea mai importantă minune în viața mea este FRUMUSEȚEA LUI HRISTOS CEL RĂSTIGNIT!

Don Currin

Perseverența noastră de a ne ține lipiți de Hristos nu rezultă din puterea voinței noastre, ci din frica noastră de a confrunta orice obstacol fără El.

Paul WasherCharles H. Spurgeon