Nu urmări eliberarea de pornografie, urmăreşte-L pe Hristos

Categorie: Video, Bloguri Video
Subiecte:

Salut, sunt James de la I’ll Be Honest. Am vrut să fac un video despre un e-mail pe care l-am primit de la cineva. Aceasta este o persoană care crede că a fost mântuită nu demult, şi era dependentă de pornografie. Sunt sigur că unii dintre voi priviţi acest video acum pentru că şi voi sunteţi dependenţi de păcatul sexual, de pornografie, şi vă ţine în robie. Şi sper ca citindu-vă acest e-mail, din nou problema să fie subliniată, că tu nu trebuie să urmăreşti eliberarea de pornografie. Tu nu te lupţi cu o dependenţă de pornografie, tu te lupţi cu o dependenţă de păcat. Şi pe măsură ce Îl cauţi pe Hristos, pe măsură ce te încrezi în El, vei găsi eliberare din dependenţa ta de păcat şi eliberare de păcatul sexual.

Eliberarea de păcatul sexual şi de orice fel de păcat nu vine prin a te uita la acel păcat şi a spune “Trebuie să-l biruiesc.” Ci vine din a găsi acel ceva care este mai frumos, şi acela e Hristos. Şi pe măsură ce-l vezi pe El, pe măsură ce Îl priveşti şi Îl vezi ca fiind mai bun, vei birui în mod natural.

Aşa că vreau să citesc acest e-mail rapid, el mi-a spus aşa: “James, este foarte amuzant. Citeam primul mesaj pe care mi l-ai trimis şi tot ce mi-ai spus a fost să mă uit la Hristos. A fost aşa de uluitor pentru mine la acel moment încât ţi-am scris înapoi cerându-ţi „paşi” şi „metode” pentru mântuire. Acum înţeleg tot ceea ce mi-ai spus.” El continuă spunând, “Ca un gând de încheiere vreau să împărtăşesc cu tine ceva la care am meditat zilele trecute şi care m-a făcut să râd. Am început această aventură pentru a fi liber de pornografie, iar acum, câteva luni mai târziu, nici nu-mi mai amintesc că acela a fost motivul pentru care am început. Acum tot ce-mi doresc şi tot ce îmi pasă este Hristos şi gloria Lui; asta e tot ce mă poate potoli; asta e tot ce urmăresc.”

Pot să-ţi spun că el a găsit speranţă. Acest e-mail arată un om care nu se mai preocupă… „Problema mea e pornografia, problema mea e pofta. Oh nu, sunt dependent de pornografie.” Nu, este o dependenţă de păcat. Şi singurul mod în care o persoană poate fi eliberată de sub puterea păcatului şi de sub mânia lui Dumnezeu, din a fi un copil al diavolului, din a fi un duşman al lui Dumnezeu, este prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ ca un om şi a trăit o viaţă perfectă fără păcat. Aşa cum spunea un frate: “Dumnezeul care nu putea fi cuprins de univers, Isus Hristos, care a pus temeliile pământului s-a îngesuit în pântecele unei mame.” S-a umilit pe Sine într-o asemenea măsură şi apoi s-a dus la cruce şi a suferit mânia lui Dumnezeu din plin. El a îndepărtat toate păcatele mele, nu în parte, ci pe de-a-ntregul, toate au fost pironite pe cruce şi nu le mai port eu. În Ioan 8:32 spune: “Veţi cunoaşte adevărul şi acest adevăr vă va face liberi.” Adevărul că pot fi mântuit, nu prin faptele făcute de mine în dreptate, ci potrivit cu mila lui Isus Hristos. Acest adevăr mă face liber. Acesta este singurul motiv pentru care nu mă întorc la niciun păcat, pentru că sunt satisfăcut cu Hristos. Văd că El a făcut totul. Vreau să spun, ce pot eu să fac decât să mă închin Lui, decât să trăiesc pentru El? Există zbateri? Există lupte împotriva păcatului? Sigur că da. Acesta este un adevărat război. Dar aşa cum spunea un frate: “Eşti eliberat prin dorinţa ta după Hristos pentru că dorinţa ta după Hristos este mai mare.” spune: “Şi dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.”

Nu este greu să fiu singur cu iubitul sufletului meu. Nu este greu să vreau să citesc scrisoarea de dragoste pe care El mi-a dat-o. Povara este atunci când păcătuiesc. Şi Biblia spune: “Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” – 1 Corinteni 10:12 Spune în 1 Ioan: “Copilaşilor, păziţi-vă de idoli.” Eu o spun aşa: “Păzeşte-te ca şi un copilaş şi atunci cu siguranţă te vei păzi de idoli.” Pentru că un copilaş se sprijină total pe tatăl său. El ştie asta, şi îşi vede insuficienţa. Dar el înţelege, suficienţa mea vine de la Dumnezeu.

Speranţa mea este justificarea în Hristos: că pot fi declarat drept înaintea lui Dumnezeu în ziua judecăţii doar prin Isus Hristos. Nu faptele mele, nu sentimentele mele, nu ceva experienţe, nimic din ce am făcut eu, ci doar ceea ce a făcut Hristos. Atâta timp cât urmăreşti eliberarea de pornografie, atâta timp cât crezi că problema ta este dependenţa de pornografie, nu vei găsi niciodată eliberare.

Cel mai grav lucru care se poate întâmpla este să găseşti eliberare, în timp ce cauţi eliberare de pornografie. Şi atunci, te baţi pe umăr şi te gândeşti că totul este bine. Totuşi, dacă nu eşti născut din nou, dacă nu-l iubeşti pe Hristos, dacă nu ai intimitate cu El, ai încă mânia lui Dumnezeu peste tine. Eşti încă un copil al diavolului şi duşmanul lui Dumnezeu. Deci problema ta nu este rezolvată.

Până nu vezi frumuseţea lui Dumnezeu, Tatăl care merge într-un magazin, se duce în spate, trece de toţi oamenii drăguţi şi religioşi şi de toată frumuseţea lumii şi El merge şi te cumpără, te ia pe tine, un nenorocit josnic şi murdar. O persoană dezgustătoare şi deformată. Şi El Îşi sacrifică Fiul şi te cumpără cu preţul Fiului Său. El te adoptă, nu mai eşti un copil al diavolului, ci un fiu al lui Dumnezeu. Hârtiile au fost semnate la Calvar şi ni se spune, “Cine este însetat, cine doreşte să vină să bea din apa vieţii fără plată.” – Apocalipsa 22:17

Fără plată. Atunci de ce încerci să mai plăteşti ceva? Încă încerci să spui, „Doamne, uite ce am făcut. Am şaizeci de zile de eliberare.” Ce? Cum poate fi Dumnezeu impresionat de cele şaizeci de zile de eliberare ale tale? Hristos a fost liber toată eternitatea. Aceasta este singura speranţă de mântuire. Aceasta este singura cale. Fac acest video din nou pentru a pleda pentru aceleaşi adevăruri care sunt deja disponibile într-o mulţime de alte videouri. Pentru că poate de data asta, în timp ce auzi aceste cuvinte, te vor lovi pentru prima dată. Doar Hristos mă poate mântui. Trebuie să merg la El.

Psalmul 62:8, “Încrede-te în El în orice vreme.” Varsă-ţi inima înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un adăpost pentru noi. Hai să ne uităm la Psalmul 63. El spune, “Oh, Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine. Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava. Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele Te vor lăuda.. Te voi binecuvânta… Gura mea Te laudă… Sufletul meu este lipit de Tine.” Vezi, când eşti împlinit în Hristos, nu ai nevoie să mergi să curveşti cu un idol.

Dacă eşti creştin, şi dacă eşti împlinit în căsnicia ta cu Hristos, nu vei avea nevoie să curveşti în inima ta cu vreun idol. Pentru că eşti împinit cu acea intimitate pe care o ai. Problema din Matei 7, când El se uită la cei care au făcut lucruri măreţe şi le spune “Niciodată nu v-am cunoscut”, ceea ce vrea să spună este: “Niciodată nu am avut intimitate cu voi.” “Plecaţi de la Mine voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!” Oh, ai avut capul mare, ai cunoscut adevărul. Ai ştiut adevărul, dar nu M-ai cunoscut pe Mine. Pleacă de la Mine, niciodată nu ai avut intimitate, nu a existat niciodată o viaţă de rugăciune, nu a fost niciodată o foame după Cuvântul lui Dumnezeu. Ce găsim în Tesaloniceni, El se întoarce cu răzbunare pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul şi pentru cei care nu ascultă Evanghelia. Ioan 14:15, “Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” Dragostea pentru Hristos produce o ascultare care nu este constrânsă: “Ei bine, trebuie să fac asta.” Ci: “Bineînţeles că trebuie să fac asta.” Dacă El a murit pentru mine, cum pot eu să nu-L slujesc, să nu-L cinstesc, să nu trăiesc doar pentru El, deplin.

Pavel spune în 1 Corinteni 2:2, “Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.” Aşa cum găsim şi aici: “Sufletul meu însetează după Tine.” După Tine Doamne, doar Tu mă poţi ajuta. Nu voi face nimic perfect, nu fac acest video în mod perfect, sunt aşa de neajutorat, mă leg de Hristos pentru mântuirea mea, pentru orice din viaţa mea. Trăieşti aşa? Crezi că asta este o nebunie?

Pentru că dacă asta crezi, „Oricine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” Cel care-şi dă seama că nu poate sta în picioare.. „Doamne, dacă Tu nu mă ajuţi, eu nu pot sta în picioare. Doamne, nu pot sta în picioare în ziua Judecăţii, decât dacă sunt îmbrăcat în frumuseţea dreptăţii Fiului Tău. Nu pot rezista poftei. Nu pot sta împotriva miilor de afişe şi reclame nelegiuite, şi împotriva tuturor pozelor pervertite sexual de pe Facebook, şi a tuturor lucrurilor de felul acesta. Doamne, nu pot sta împotriva acestor lucruri, decât dacă stau şi rămân în Fiul Tău. Decât dacă mă încred doar în El pentru a-mi da bucurie, împlinire şi mântuire.” Dacă îţi iei Biblia şi citeşti prin Psalmi, asta e tot ce vezi. „Tu ai iertat vina fărădelegilor mele.” „Sunt împlinit cu bunătatea casei Tale.” „El a transformat marea în pământ uscat şi ei au trecut prin apă cu piciorul.” Uită-te la Marea Roşie dinaintea ta, vei încerca să o traversezi de unul singur? Vei încerca să te ridici şi să desparţi apa prin propriile tale puteri? Renunţă.

Încrede-te în Hristos. El spune: “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” Îţi voi da odihnă. El spune: “Mâna Mea nu este prea scurtă ca să te salveze.” El spune: “Urechea Mea nu este prea tare ca să audă.” Vreau să spun, cine e mai rău, acel om din Norvegia care a ucis optsprezece copii acum câteva luni, sau tu, care stai sub predicarea Evangheliei, tu, care urmăreşti videourile de pe I’ll be Honest, dar care nu ai intimitate cu Hristos şi nu-L cunoşti? Cine? Cine este mai nelegiut? Ia ghici? Omul care a omorât optzeci de copii, şi tu, care ai toată cunoaşterea, tu şi el comiteţi acelaşi păcat. Cel mai mare păcat, păcatul care nu este iertat: respingerea lui Isus Hristos. Ioan 5:39 spune: “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!”

Acel om din Norvegia, Dumnezeu îl va salva, dacă-şi părăseşte păcatul şi vine la Hristos. Iar tu, care eşti mai preocupat să fii eliberat de păcatul sexual, şi care ai toată cunoştinţa din lume, dacă-ţi vei părăsi păcatul tău cel mare al respingerii lui Hristos, El te va ierta deplin de orice. Mântuit în mod complet. Pace care întrecere orice pricepere.

Isaia 26:3: “Tu vei ţine în pace deplină pe cel care se sprijină pe Tine, căci se încrede în Tine.” Dumnezeul Bibliei este mântuirea mea. Hristos este speranţa mea. „Eu stau pe Hristos, Stânca mea, orice alt pământ este un nisip mişcător.” Atâta timp cât eşti pe nisip şi încerci să te scoţi singur afară, te vei afunda şi mai mult, dar când renunţi, când realizezi că nu poţi ieşi.. Nu pot ieşi, mă scufund, mă voi sufoca, sunt pe cale să mă sufoc, şi spui, “Salvează-mă Doamne.” El îţi va salva sufletul. Psalmul 34:6: “Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.” Nu era bogat, era sărac în duh. Era ruinat, şi a mers la cel care deţine lumile, care a creat totul, Cel care a venit ca om, care S-a smerit şi a murit în locul tău. Dacă te încrezi în El că îţi va lua păcatul, ai fi un nebun să cauţi eliberarea de pornografie, în loc să-l cauţi pe Hristos. Ca şi acel e-mail pe care l-am citit, tu poţi fi acela într-o clipă. Încrede-te în Hristos. Crede în Hristos. Şi îţi vei da seama.. „Am început prin a crede că am nevoie să fiu eliberat de pornografie, în schimb l-am găsit pe Hristos. Am primit mântuire; sunt născut din nou. Acum tot ce-mi doresc şi tot ce-mi pasă este Hristos şi gloria Lui. Şi doar El poate potoli toate dorinţele mele. Doar pe El îl caut.”

Gândeşte-te la aceste lucruri. Dacă acesta eşti tu, sper să găseşti speranţă în Hristos. Vreau asta, de aceea vă răspund la e-mailuri, acesta este motivul pentru care dau aceste mici răspunsuri celor care-mi scriu. Pentru că vreau să-L vedeţi pe Hristos. Nu este complicat. Treaba mea este destul de uşoară: deschide Biblia şi îndreaptă oamenii la Hristos. Nu e complicat. Indiferent ce este, Hristos te va mântui, Hristos te va împlini, Hristos este răspunsul. Oh, să locuiesc în Casa Domnului. Acesta este singurul lucru pe care-L caut şi trebuie să continui să Îl caut şi să păstrez aceste afecţiuni aprinse pentru El. Şi voi rezista până la sfârşit, doar prin Hristos. La revedere!