Fugi de Mânia lui Dumnezeu

William C. Nichols spunea… Iadul este un cuptor de foc nestins. Un loc de pedeapsă veşnică unde victimele sale sunt chinuite atât în trupuri, cât şi în minţile lor, în conformitate cu natura lor păcătoasă, cu păcatele reale comise, şi cu măsura de lumină pe care au respins-o.

Iadul este un loc în care mânia lui Dumnezeu este descoperită ca un foc mistuitor terifiant. Şi oamenii trăiesc cu pofte neîmplinite şi dorinţe în chin în vecii vecilor.

Poate te găseşti acum sub influenţa plină de graţie a lui Dumnezeu, Dumnezeu pune convingere de păcat în inima ta. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu care caută să te ducă la pocăinţă şi iată ce spune Dumnezeu că trebuie să faci ca să scapi de mânia viitoare.

Primul lucru: Teme-te, mai întâi de toate, pentru că mânia lui Dumnezeu rămâne peste tine. Ascultă acest text, Ioan 3 versetul 36 „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa ci mânia – cuvântul de aici înseamnă o pasiune violentă a lui Dumnezeu – rămâne peste el.” Să ştii că fiecare păcătos care trăieşte în afara protecţiei divine, aşa cum e dată doar prin Hristos astăzi, are peste el, rămânând, mânia lui Dumnezeu. Dar este doar o mică parte, o mică măsură în comparaţie cu ceea ce va culmina atunci când va sta înaintea lui Dumnezeu şi va fi aruncat în focul cel veşnic.

Focul cel veşnic. Chiar acum în acest loc unii sunt pe pragul eternităţii. „Cum ştii asta, frate Currin?” Pentru că te uiţi la mine, care oficial am fost un predicator baptist, dar nu era nicio realitate în viaţa mea. Şi Dumnezeu a avut milă de mine şi m-a mântuit. Am predicat Biblia, dar eram pierdut. Nu era nicio realitate. Încerci să faci lucrurile să meargă. Încerci să ai părtăşie. Încerci să întâlneşti prezenţa Dumnezeului celui viu. Încerci să ai simţul prezenţei lui Dumnezeu în rugăciune tainică, încerci să practici aceste discipline… Şi totuşi nu există nicio realitate. Şi totuşi nu există nicio realitate. Şi asta este probabil cea mai mare dovadă că eşti în afara lui Hristos. Faptul că nu ai nicio putere de a birui păcatul. Poţi birui păcatul? Sau încă trăieşti în noroiul şi mocirla pornografiei pe internet? [Dacă da, atunci aleargă la Hristos acum!] [Nu-ţi împietri inima.]

În al doilea rând: Te încurajez să-L cauţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi şi să-L chemi câtă vreme este aproape. Isaia capitolul 55. Ascultă prietene… Această avertizare presupune că poate veni o vreme când îl vei căuta pe Domnul, dar El nu va fi de găsit. Dacă Dumnezeu se ocupă de tine, dacă există convingere de păcat, dacă este zdrobire, dacă există o înţelegere a păcatului tău, aleargă la Hristos. Uită-te la Hristos.

Eric Alexander spunea „Adevărata oroare de a fi în afara lui Hristos este că nu există niciun adăpost de mânia lui Dumnezeu.” Niciun adăpost.

În al treilea rând: Abandonează toate speranţele de a te mântui singur. Renunţă la toate speranţele… de a te mântui singur. Încercarea de a fi moral şi de a trăi aceste standarde pe care le-ai auzit în aceste zile fără puterea harului rămânând în inima ta, doar va agrava păcatul şi va creşte apostazia ta.

Susţinătorii drepturilor animalelor erau foarte îngrijoraţi când aşa multe dintre păsările noastre naţionale erau purtate de ape pe malurile lacurilor mari din ţara noastră (U.S.) Vulturul cu cap alb. Aşa că au început să investigheze îndeaproape cum de aceste păsări mor aşa cum mor. Vedeţi, din cauza marii poluări a mediului, păsările nu puteau să-şi găsească suficientă hrană şi mijloace de subzistenţă. Aşa că aceste păsări zboară peste aceste lacuri… aceşti monarhi ai cerului îşi întind aripile şi zburând chiar deasupra suprafeţei lacului, văd vreo ştiucă şi brusc îşi retrag acele aripi masive, se avântă în sus, şi le lipesc de corp şi coboară spre apă, penetrează suprafaţa apei ca un glonţ şi apoi îşi scot acele gheare mari şi prind acel peşte mare şi se luptă să iasă din nou la suprafaţa apei, apoi îşi întind aripile şi-şi iau zborul cu acel peşte în gheare. Singura problemă era că, de multe ori acel peşte era aşa de mare, iar vulturul era aşa de departe de ţărm, încât nu dădea drumul peştelui până ce peştele îl ducea pe vultur la moarte înecându-l. Nu avea suficientă putere să ajungă înapoi pe mal. Prietene, aceasta este o imagine a atât de multor oameni din bisericile noastre. Îşi îmbrăţişează propriile fapte, acestea sunt idoli! Şi dacă mai întâi nu le dau drumul şi nu renunţă la orice speranţă de a se mântui singuri, chiar acest idol îi va trage spre condamnare veşnică.

Crede imediat în Hristos. Crede în Hristos… vei spune că asta este prea simplu. Vrei să ştii de ce este aşa de simplu? Spurgeon spunea că motivul pentru care Dumnezeu a făcut acest lucru atât de simplu.. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28) „Pe oricine vine la Mine nu-l voi izgoni afară.” De ce a făcut Dumnezeu acest lucru aşa de simplu? Pentru a distruge mândria omului. Pentru că omul mereu vrea să aibă un pic de merit, un pic de glorie, în ceea ce face. „M-am rugat rugăciunea.” „Am ieşit în faţă.” „Am luat o decizie.” Nu prietene, e doar har, e doar har, aţi crezut în Hristos deodată, fraţilor. Ascultaţi cuvintele slujitorului scoţian Robert Murray McCheyne. El spune “Prezentul este singurul timp în care poţi fi mântuit. Nu există credinţă, pocăinţă sau convertire în mormânt, niciun slujitor nu-ţi va mai vorbi acolo. Acesta este momentul întoarcerii tale.” Acesta este momentul întoarcerii tale.

Deci, încă o dată, poate cuvintele lui Leonard Ravenhill sunt potrivite. El a spus „Dacă ei cântă “vrednic este Mielul” în cer, în iad vor cânta “Secerişul a trecut, vara s-a sfârşit şi noi nu suntem mântuiţi.” ” Nu este bine că Dumnezeu îşi aminteşte de milă în mânie? Nu este o veste bună că în ciuda acestei manifestări a mâniei şi judecăţii, Dumnezeu îşi aminteşte mila? Vei spune “Păi, eu nu simt asta chiar acum, nu mă simt foarte chinuit de remuşcări pentru păcatul meu.” Ascultă prietene. Dacă Dumnezeu ţi-a dat pricepere, vreau să folosesc un termen inventat de Spurgeon, “Preţul credinţei.” Lasă orice te ţine departe de Hristos şi vino la El. Şi te asigur, El se va dovedi a fi cu tărie de partea ta şi te va mântui în chip desăvârşit. Şi te va mântui în chip desăvârşit.